Travel Update :

เที่ยววัดไทยสถาปัตยกรรมโกธิค สมัยรัชกาลที่ 5 วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

เที่ยววัดไทยสถาปัตยกรรมโกธิค สมัยรัชกาลที่ 5 วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน

     วัดนี้มี unseen คือการข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้กระเช้าซึ่งทางวัดได้สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งกระเช้านั่งได้ประมาณ 10 คน และเมื่อข้ามฝั่งไปแล้วทางวัดก็อำนวยความสะดวกด้วยรถกอล์ฟรับส่งหรือจะเดินเลียบไปตามริมเขื่อนเพื่อไปยังพระอุโบสถ ระหว่างทางจะได้ชมสถาปัตยกรรมสวยงามแบบโกธิคที่สวยงามแปลกตาด้วย
     สถาปัตยกรรมของวัดเลียนแบบโบสถ์คริสต์ ภายในพระอุโบสถ มี "พระพุทธนฤมลธรรโมภาส" เป็นพระประธาน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการทรงออกแบบ เป็นลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปะแบบประเพณีนิยมและศิลปะแบบตะวันตกไว้ด้วยกัน ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชน นอกจากนี้ ที่บริเวณฐานชุกชีมีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์ ที่ฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าพระประธานเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ประดับกระจกสี     รอบบริเวณมีหอพระคันธารราษฎร์ปางขอฝน หอพระพุทธศิลาประดิษฐานพระพุทธศิลาปางนาคปรกสมัยลพบุรี ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงปลูกไว้อยู่หน้าพระอุโบสถ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระพุทธรูปทรงม้า


     ศาลาการเปรียญต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์ เป็นสวนหินสำหรับประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เจ้าจอมมารดาชุ่มในรัชกาลที่4 และราชสกุลดิศกุล

     สามารถเช่าพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 5 เพื่อเคารพสักการะได้ สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดได้ที่ http://www.watniwet.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: