Travel Update :

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ชาวไทย ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หากท่านได้ผ่านถนนหลานหลวงที่ตรงออกสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ จะเห็น พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตั้งอยู่ก่อนถึงทางแยก เดิมนั้นตั้งอยู่ใต้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าอาคารรัฐสภา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานเครื่องราชภัณฑ์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงและเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี 2523 ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรักษ์ 3 ชั้นซึ่งเป็นที่ทำการของกรมใช้เป็นที่ตั้งดังที่เห็นในปัจจุบัน


     ภายในพิพิธภัณฑ์บริเวณชั้น 1 จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ การอภิเษกสมรส การเสด็จพระราชดำเนินประพาสทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ ซึ่งในบางช่วงเวลาจะมีการจัดสัมมนาด้วย

     เมื่อขึ้นชั้น 2 เดินไปตามลูกศรจะเดินชมอย่างถูกวิธีและทั่วถึง สามารถถ่ายภาพได้แต่ห้ามใช้แฟลชเพื่อไม่ให้ทำลายภาพและสิ่งของเครื่องใช้ที่มีอายุยาวนาน ชั้น 2 จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปกครองและสนธิสัญญากับต่างประเทศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาถึงรัชกาลที่ 5 ที่ทรงเสด็จเยือนต่างประเทศ ทรงส่งเจ้านายหลายพระองค์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จนถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 6 การรวมตัวของข้าราชการทหารบก ทหารเรือ และพลเรือนรวมเป็นกลุ่ม “คณะราษฎร์” นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7
     ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของประเทศมหาอำนาจในโลกตะวันตกเช่นฮิตเล่อร์ เยอรมนี แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ สหรัฐอเมริกา การปฏิวัติในรัสเซียโดยกลุ่มบอลเชวิก การปฏิวัติในฝรั่งเศสโดยนโปเลียน โบนาปาร์ต โลกตะวันออกเช่น ญี่ปุ่นประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้มีทั้งรัฐสภาและยังคงมีพระจักรพรรดิ กองทหารญี่ปุ่นเข้ายึดแมนจูเรียแล้วยก “ปูยี” ขึ้นเป็นจักรพรรดิหุ่น เจียงไคเช็กของจีนผู้นำความคิดเสรีนิยม และประเทศเพื่อนบ้านเช่น พม่า ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในสมัยพระเจ้าสีป่อ     ห้องแสดงพระราชประวัติก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 7 ตั้งแต่เสด็จเข้ารับการศึกษาในทวีปยุโรป ทรงผนวช ทรงอภิเษกสมรส และเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรและความสนพระทัยในด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และภาพยนตร์
     ห้องจัดแสดงชั้น 3 จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลาและฉลองพระบาท รวมทั้งจัดแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการทหาร การคมนาคม ช้างคู่บารมีพระเศวตคชเดชน์ดิลก ด้านการสื่อสาร ทรงสร้างสะพานพระราม 6 ทรงวางรากฐานระบบคุณธรรมให้ข้าราชการ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วทรงตั้งพระบรมวงศ์ที่เคยทรงงานมาแล้วขึ้นเป็น “อภิรัฐมนตรี” บริหารราชการ     พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา ด้านการศึกษาในการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การใช้ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ด้านพิพิธภัณฑ์ไทย การประพาสต่างประเทศ ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร การสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์     พระองค์พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย โดยทรงมีพระราชดำรัสดังนี้ “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดย สิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร... บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า ความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียงในนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จ และเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่า บัดนี้ เปนอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ และออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ แต่บัดนี้เปนต้นไป”


     ห้องฉายภาพยนตร์ที่จำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงซึ่งทรงโปรดเกล้าฯ จำลองจัดฉายภาพยนตร์ทั้งที่ทรงถ่าย ภาพยนตร์เก่าร่วมรัชสมัย และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการปกครอง


     ภาพฉายส่วนพระองค์และพระราชวงศ์ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักไกลกังวล หัวหินและต่างประเทศ เมื่อเสด็จสวรรคต พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล จึงได้สืบราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่8     ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : King Prajadhipok Museum หรือ เว็บไซต์ http://www.museumthailand.com/King_Prajadhipok_Museum เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม การเดินทางรถโดยสารประจำทางสาย 2, 15, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 157, 169, 183, 503, 509, 511, 556 หรือเรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: