Travel Update :

ย้อนรอยวิทยุโทรทัศน์ ที่พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง และหอจดหมายเหตุ

ย้อนรอยวิทยุโทรทัศน์ ที่พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง และหอจดหมายเหตุ

โทรทัศน์และวิทยุเป็นสื่อหลักและสื่อกลางที่ใช้กระจายข่าวสารรอบตัวและทั่วโลกให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้าง แม้สื่ออินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดียจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก แต่สื่อพื้นฐานนี้ก็ยังใช้กันมากอยู่ กรมประชาสัมพันธ์เล็งเห็นความสำคัญในการรวบรวมประวัติความเป็นมาอันยาวนานและน่าสนใจก่อนจะมาเป็นสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในปัจจุบัน จึงตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง และหอจดหมายเหตุ ไว้ภายในกรมประชาสัมพันธ์


     ด้านหน้าจะเป็นการจัดแสดงวงดนตรีสากลประเภทแจ๊สที่จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2482 ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยมีครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นหัวหน้าวง ซึ่งขณะนั้นมี พ.ต.วิลาศ โอสถานนท์ เป็นอธิบดีกรมโฆษณาการ


     วงดนตรีไทยของกรมโฆษณาการ เกิดจากการรวมตัวของวงเครื่องสายสมัครเล่นของแผนกวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ต่อมาถูกโอนย้ายมาสังกัดกรมโฆษณาการ

     หน้าที่หลักของกองการโฆษณาคือการเผยแพร่ข่าวสารจากรัฐสู่ประชาชนและสร้างความเข้าใจเรื่องระบอบประชาธิปไตย ก่อตั้งเมื่อ 3 พฤษภาคม 2476 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานโฆษณาการ” และ “กรมประชาสัมพันธ์” เดิมนั้นทำการอยู่ในพระบรมมหาราชวัง จึงมีที่ทำการหลังแรกอยู่ที่สะพานผ่านพิภพลีลา เดิมเป็นห้าง ”แบดแมน แอนด์ คัมปนี” ซึ่งเป็นอาคารรุ่นแรกบนถนนราชดำเนิน ต่อมารื้อสร้างใหม่ใช้ชื่อว่า “กรมประชาสัมพันธ์” และถูกเผาเมื่อเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 18 พฤษภาคม 2535 จึงย้ายมาอยู่ที่ซอยอารีย์สัมพันธ์ โดยคุณวิชัย วาสนาส่ง


     ข้าราชการชุดแรกของกรมโฆษณาการ

     “วังบ้านดอกไม้” เป็นสถานที่แห่งแรกที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพช็รอัครโยธิน “พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” ทรงทดลองการส่งประจายเสียงโดยใช้เครื่องส่งโทรศัพท์ ใช้ชื่อสถานีว่า “HS 1 PJ” ส่งเสียงพูดและเสียงดนตรี


     ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการส่งวิทยุกระจายเสียงที่กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2495 และทรงพระราชทานกำเนิด “สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต”


     พระราชวังพญาไท พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน เป็นที่ตั้งของ “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท” ใช้เป็นที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เริ่มส่งกระจายเสียงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2473 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย”


     ผู้ประกาศยุคแรกของไทย ร้อยเอกเขียน ธีมากร และนักประกาศรุ่นต่อมาจนมาถึงคุณปรีชา ทรัพย์โสภา ที่หลายคนอาจเคยคุ้นหูกับเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของท่านรายการ “ข่าวยามเช้า”     มุมห้องเสียงประวัติศาสตร์ เป็นมุมที่ผู้เข้าชมจะได้ฟังเสียงจากผู้พูดจริงๆ ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของประเทศไทย เช่น พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 7 พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 8 ข่าวประกอบเสียงยุคแรกของไทยงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์


     สถานีวิทยุแห่งแรกของประเทศไทย คือช่อง 4 บางขุนพรหม เริ่มเมื่อ 24 กันยายน 2495 โดยมีกรมประชาสัมพันธ์ถือหุ้นใหญ่ ออกอากาศขาว-ดำ สัปดาห์ละ 4 วัน โดยมีคุณจำนง รังสิกุล เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. คนแรก และมีวิวัฒนาการจากช่อง 4 ตามด้วย 5 3 7 9 11 และไอทีวี


     สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามหก สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า Bts ลงสถานีอารีย์ เข้าซอยขึ้นมอเตอร์ไซค์มาลงที่กรมประชาสัมพันธ์ เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook : พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ PRD MA

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: