Travel Update :

ชมแหล่งโอโซนกลางกรุง สวนสุขภาพและพันธุ์ไม้ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมแหล่งโอโซนกลางกรุง  สวนสุขภาพและพันธุ์ไม้ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนสาธารณะชุมชนขนาดใหญ่ ปลูกพืชพื้นถิ่นบนพื้นที่ 28 ไร่ ตามแนวคิด "ป่าในเมือง" โดยออกแบบให้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำ มีแนวพื้นที่รับน้ำและระบบระบายน้ำใต้ดิน ทำเป็นถนนสีเขียว (ซ.จุฬาฯ 5 เดิม) ยาวเชื่อมถนนพระราม 1 - ถนนพระราม 4 ขยายช่องทางเดินรถ เพิ่มเลนจักรยาน มีพื้นที่อเนกประสงค์ และสามารถจอดรถได้ถึง 200 คัน


     เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จึงได้พัฒนาที่ดินเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในบริเวณย่านการค้าที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความสุขแก่ชุมชนและเชื่อมโยงไปถึงชุมชนโดยรอบ โดยการจัดสภาพแวดล้อมอย่างสวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และยังพื้นที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์หลากหลาย


     แนวคิดในการสร้างอุทยาน 100 ปีฯ คือ Living เป็นการใช้ชีวิตที่ทันสมัยแต่ใกล้ชิดธรรมชาติ มีพื้นที่ออกกำลังกายและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มลภาวะน้อย Learning เป็นสังคมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติพันธุ์ไม้ต่างๆ รอบตัว ตรงกลางทำเป็นพื้นที่รับน้ำและระบบหมุนเวียนน้ำ เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา Life Style เกิดวิถีชีวิตชุมชนแบบใหม่ ส่งเสริมวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีศิลปะในการดำเนินชีวิตแบบไม่เร่งรีบ เกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม     บริเวณโคนต้นไม้จะมีป้ายบอกชื่อของต้นไม้นั้นๆ ทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นได้ทั่วไป
     ต้นไม้ดอกไม้ดอกหญ้าข้างทางเช่นหญ้าดอกสีชมพูที่ล้อลมสวยงามท่ามกลางแสงอาทิตย์     สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได้ที่ http://www.cu100.chula.ac.th/อุทยานจุฬาฯ-100-ปี/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: