Travel Update :

มารู้จักกับเขตพญาไทให้มากขึ้น ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตพญาไท

มารู้จักกับเขตพญาไทให้มากขึ้น ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตพญาไท

โครงการที่ดีโครงการหนึ่งที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครได้จัดทำ คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในแต่ละเขตที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ และข้อมูลทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นจำนวน 27 เขต และเขตพญาไทก็เป็นเขตหนึ่งที่นอกจากเป็นย่านธุรกิจ เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ มีรถ BTS ผ่านแล้ว ย่านนี้ยังมีชุมชนดั้งเดิม วัง วัดวาอาราม บ้านซอยราชครู เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่น่าสนใจหลายแห่ง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตพญาไท ตั้งอยู่ภายในกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ อาคารเดียวกับพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง การเดินทางมานั้น สามารถมาโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอารีย์ นั่งมอเตอร์ไซค์มากรมประชาสัมพันธ์

     พระราชวังพญาไท พระราชวังงามแห่งหนึ่งของไทย เคยเป็นที่ประทับและทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 พระบรมราชินีและพระราชินีหลายพระองค์

     ภายในแสดงแผนผังพื้นที่เขตพญาไทและที่ตั้งสถานที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็นสี่ส่วน ส่วนแรกแสดงประวัติศาสตร์ในอดีตของชุมชนเขตพญาไทในรูปของการจัดแสดงภาพ บอกที่มาของเขต หน่วยงานต่างๆ ที่สำคัญ ลำคลองสำคัญในเขตพญาไท


     ส่วนที่สองเป็นศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น วัดสำคัญในเขต เช่นวัดไผ่ตัน บ้านดนตรีไทย การจัดแสดงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ลักษณะบ้าน ของใช้ในครัวเรือน การคมนาคมทางเรือ


     บุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีถิ่นพำนักอยู่ในเขตพญาไท เช่น บ้านซอยราชครู บ้านของตระกูลปราโมช บ้านของม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

     ในเขตนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ออมสิน พิพิธัณฑ์ตราไปรษณียากร พิพิธภัณฑ์กษาปณ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 5 สนามเป้า สถาบันแพทย์แผนไทยและโรงเรียนอายุรเวท บ้านอารีย์ศูนย์ปฏิบัติธรรม


     ต้นไม้อันเป็นพืชประจำท้องถิ่นแต่เดิม ได้แก่ มะหาด มะเกลือ เปล้าใหญ่ แคดอกแดง ต้นธรณีสาร พญาสัตบรรณ ลำดวน มะกอกน้ำ เต่าร้าง ชมพูมะเหมี่ยว ปัจจุบันจะไม่พบมากมายเนื่องจากกลายเป็นตึกรามอาคารที่พักอาศัยมาแทนที่


     เนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีก้าวไกลไปมาก ทำให้สภาพแวดล้อมที่เคยมีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยค่านิยมและภูมิปัญญาไทยที่เคยมีประจำแต่ละพื้นถิ่นก็สูญหายแปรเปลี่ยนไป จึงเป็นการดีที่สำนักวัฒนธรรม กรุงเทพฯ เล็งเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมนี้จึงได้รวบรวมไว้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต อันเป็นภูมิต้นกำเนิดของตนเองบันทึกไว้ แม้เวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ตาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: