Travel Update :

ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

งานนิทรรศการพระเมรุมาศหลังจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้เปิดให้ชมตลอดเดือนพฤศจิกายนแต่ยังมีประชาชนที่อยากเข้าชมอีกมากจึงได้ยืดเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ โดยงานแบ่งเป็น นิทรรศการพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งทรงธรรม และนิทรรศการพระเมรุมาศพิมานนฤมิต แสดงรายละเอียดและขั้นตอนการจัดสร้างพระเมรุมาศโดยละเอียด นิทรรศการเปิดตั้งแต่ 07.00-22.00 น.ของทุกวัน การชมนิทรรศการใช้เวลารอบละ 45 นาที แต่ละรอบจะมีประชาชนเข้าชมนิทรรศการ 5,500 คน ชายและหญิงแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ตรวจบัตรประชาชนที่จุดคัดกรองก่อนเข้าชมไปตามลำดับคิวที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เริ่มที่ด้านหน้าพระเมรุมาศที่เป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 พันธุ์ข้าวพระราชทานในทุ่งนาเขียวขจี หญ้าแฝก ต้นยางนา มะม่วงมหาชนก กังหันชัยพัฒนา ฝายน้ำล้น


     นิทรรศการพระเมรุมาศพิมานนฤมิต ตระการวิจิตรศิลปกรรม เล่าถึงเบื้องหลังและขั้นตอนการทำงานพระเมรุมาศ ได้แก่สมมติเทวพิมาน: สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ แนวคิด และคติความเชื่อเกี่ยวกับการก่อสร้างพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบมาเเต่สมัยสุโขทัย และพัฒนาการในเชิงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งมีแบบจำลองผังบริเวณมณฑลพิธี เส้นทางริ้วขบวน แบบจำลองพระเมรุมาศและพระจิตกาธาน จากแบบไปสู่การก่อสร้าง ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบต่างๆ พร้อมทั้งจัดแสดงชิ้นส่วนอุปกรณ์งานตกแต่งและวิดิทัศน์ฉายภาพลำดับการก่อสร้างในพื้นที่สนามหลวง: งานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี เล่าเรื่องขั้นตอนการจัดสร้างพระโกศจันทน์ ฟืนไม้จันทน์ ช่อไม้จันทน์ รวมถึงพระโกศน์ทรงพระบรมอัฐิทองคำลงยา นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเครื่องสังเค็ดและตัวอย่างงานเครื่องสดที่จัดทำขึ้น ภายในงานยังมีการจัดทำข้อมูลดิจิทัลที่ได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับพระเมรุมาศซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัส QR Code ตามบริเวณต่างๆ ภายในงาน

     ยาตรากฤษฎาธาร เป็นการแสดงการทำงานในส่วนของการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศที่ใช้ในพระราชพิธี รวมไปถึงราชรถและราชยานที่สร้างขึ้นใหม่โดยเฉพาะงานนี้
     นำสัมผัสพระสุเมรุ เป็นนิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตาให้ได้มีโอกาสสัมผัสส่วนประกอบของจริงแทนการมองด้วยตา โดยจะมีผังบริเวณมณฑลพิธีแบบนูนต่ำ พระเมรุมาศจำลองขนาดย่อส่วน และงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศมาให้ได้ลองสัมผัสและมีเสียงบรรยายด้วย


     ประติมาสร้างสรรค์ เป็นงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ โดยสำนักช่างสิบหมู่ได้ทำงานร่วมกันและยังมีจิตรกรอาสาที่มาร่วมกันเขียนสีประติมากรรมจำนวนมาก สวรรค์บรรจงวาด เป็นฉากบังเพลิงและจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ ตลอดจนจัดแสดงเครื่องมือต่างๆ ในการดำเนินงาน


     บริเวณทั้งสี่ด้านของพระเมรุมาศ เป็นเหล่าเทวดาและสัตว์หิมพานต์ที่มีความอ่อนช้อยสวยงามราวมีชีวิตในแดนสวรรค์

     กลุ่มจิตรกรรมช่างสิบหมู่สร้างฉากบังเพลิงนารายณ์อวตารทั้งสี่ด้านของพระเมรุมาศ


     นิทรรศการพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ แสดงพระราชประวัติครั้งทรงพระเยาว์จนเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา พระราชจริยาวัตร จนถึงทรงครองสิริราชสมบัติ พระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ ออกเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนชาวไทย

     นิทรรศการเกี่ยวกับทศพิธราชธรรม ธรรมะ10 ประการ สำหรับผู้ปกครอง จากหนังสือพระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน ซึ่งจัดพิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     นิทรรศการด้านการทรงงานด้านการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเสด็จออกทรงรับพระราชอาคันตุกะ และการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ นำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแนบแน่นในปัจจุบัน

     นิทรรศการประมวลภาพประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพากันมาเฝ้าส่งเสด็จขบวนพระบรมศพ ไปจนถึงการกราบถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึง 5 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งผู้นำประเทศต่างๆ ที่่ร่วมแสดงความอาลัย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: