Travel Update :

คิดถึงพ่อ...ชมเรื่องราวจากสายพระเนตร ผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ใน 'นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์'


คิดถึงพ่อ...ชมเรื่องราวจากสายพระเนตร ผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ใน 'นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์'


ในเดือนตุลาคมอันเป็นเดือนแห่งการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงในดวงใจของชาวไทย หลายคนที่ได้เห็นพระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชน บำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆไกล้ไกล สิ่งที่จะเห็นติดพระหัตถ์อยู่เสมอคือกล้องถ่ายรูป ในสมัยก่อนกล้องถ่ายรูปยังไม่ได้มีวิวัฒนการที่สะดวกสบายและทันสมัยในการปรับแต่งภาพเช่นปัจจุบัน การถ่ายภาพจึงต้องเกิดจากความสามารถ ความเชี่ยวชาญหมั่นฝึกฝนอย่างแท้จริง ภาพที่ปรากฏต่อสายตาจึงแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพอย่างแท้จริง จึงเกิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง


     ผู้เป็นแบบของในหลวงรัชกาล 9 ในการถ่ายภาพนั้นคือครอบครัวของพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระราชโอรสพระราชธิดาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์และสมเด็จย่า ไม่ว่าจะทรงเดินทางไปที่ใดพระองค์ก็จะไปพร้อมครอบครัวเสมอ เห็นถึงสายใยรักในครอบครัวที่มีความอบอุ่นยิ่ง
     ตลอดการเดินทางของพระองค์ที่ไปเยี่ยมเยียนราษฎร ภาพผ่านเลนส์จากสายพระเนตรที่มองเห็นสายตาแห่งความปลื้มปีติ ความหวังของประชาชนที่ฉายชัดออกมาที่ไม่เชื่อว่าพระมหากษัตริย์ของพวกเขาอยู่ตรงหน้าและไม่เคยทอดทิ้งประชาชน     สมเด็จพระบรมราชินีนาถในในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นเป็นผู้ทรงมีพระสิริโฉมงดงามยิ่ง พระองค์จึงเป็นแบบในการถ่ายภาพอยู่เสมอ และด้วยพระอัจฉริยภาพในการวางตำแหน่งภาพจึงยิ่งทำให้ภาพงดงามยิ่งขึ้น     ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เมื่อพระองค์เสด็จพร้อมครอบครัวไปทรงเยี่ยมราษฎรและยังฝึกให้พระเจ้าลูกเธอของพระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนเช่นกัน ความผูกพันของประชาชนและราษฎรจึงใกล้ชิดอย่างยิ่งและยาวนาน     ระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชก็ยังทรงถ่ายภาพเช่นกัน


     ภาพฝีพระหัตถ์พระรูปสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อน
     ภาพสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่ยากจะเห็นได้จากที่ใด


     ภาพพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนตามถิ่นทุรกันดาร การเริ่มทรงงานโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ศูนย์พัฒนาที่สูงปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน โครงการแปลงปลูกผักบริเวณคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีณบุรี ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี ฝนหลวง วังไกลกังวล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ
     ภาพฝีพระหัตถ์บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์รอบพระองค์ขณะทรงพักผ่อนอิริยาบถ พระอารมณ์ขันที่สื่อผ่านภาพ
     และความน่ารักของคุณทองแดงและสุนัขทรงเลี้ยง     นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดขึ้นที่หอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 9 ใกล้ศูนย์การค้ามาบุญครองและสยามสแควร์ เปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2561


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: