Travel Update :

ชมนิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ ในหลวงของประชาชน

ชมนิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ ในหลวงของประชาชน

เดือนตุลาคมเป็นเดือนสุดวิปโยคของปวงชนชาวไทย นั่นคือเดือนแห่งการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนทุกหมู่เหล่า ด้วยความที่พระองค์เสียสละความสุขส่วนพระองค์มาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ใกล้ไกลแค่ไหนไม่มีที่ที่พระองค์จะไม่เสด็จไปถึง
     ในหลายหน่วยงานและทุกสถานที่ที่มีความพร้อมได้จัดนิทรรศการเพื่อแสดงเรื่องราวของพระองค์ในแง่มุมต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบมากขึ้นด้วยสำนึกในพระมหาธิคุณของพระองค์
     ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริเวณแยกสยามสแควร์ ตรงข้ามห้างมาบุญครองเป็นศูนย์รวมของการจัดนิทรรศการรวมเรื่องราวและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านผลงานศิลปินที่ผู้ชมสามารถเข้าใจได้และตื่นใจไปกับผลงานของศิลปินคือนิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ


     เพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์อัครศิลปินผู้มีพระปรีชาสามารถทั้งทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ วรรณศิลป์ และนวัตกรรมออกแบบ และทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรม นำเสนอพระราชดำรัสและโครงการของพระองค์นำมาซึ่งแรงบันดาลใจในความพอเพียงและความยั่งยืนไปสู่ประชาชน แนวพระราชดำริตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความก้าวหน้า พัฒนาตนเอง และเท่าทันผู้อื่น ทรงมีหลักปรัชญามากมายให้ประชาชนได้นำไปใฃ้ในฃีวิตจริง
     ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ เป็นผลงานของศิลปินที่เป็นนักออกแบบ ช่างภาพ สถาปนิก วิศวกร และพสกนิกร เนื้อหาเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ที่มีในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแรงบันดาลใจ
     ปีพ.ศ. 2495 ในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จพระราชินีได้เสด็จไปที่ห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกิดเป็นโครงการพระราชดำริที่แรก ต่อมาอีก 70 ปีทรงมีโครงการในพระราชดำริรวม 4,685 โครงการ และเมื่อรวมระยะทางที่พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรตั้งแต่ปีพ.ศ.2512 – 2528 เป็นระยะทางถึง 384,400 กิโลเมตร ซึ่งมากกว่าระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์เฉลี่ย 25,000 กม.ต่อปี


     ผลงานของ “ในวันที่พ่อไม่อยู่” ภายในกรอบรูปหยดน้ำจำนวน 4,685 ชิ้น วางเรียงเป็นรูปทรงแผนที่ประเทศไทย ด้วยการใช้สูตรบรรจุตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ 30 (น้ำ) : 30 (เมล็ดข้าว) : 30 (เมล็ดพืข) : 10 (ดิน) ที่มาจากที่ดินในโครงการพระราชดำริฯ แขวนด้วยเส้นด้ายจากอำเภอบ้านโพน จ.กาฬสินธิ์ ที่ทอจากผ้าไหมแพรวาในโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ


     ภาพพิมพ์จากป่าที่มีทั้งสีและกลิ่นตามธรรมชาติ โดยนำส่วนต่างๆของพืขมาสกัดสี ไม่เจือสารเคมีและจะย่อยสลายตามธรรมชาติ
     ภาพฝนหลวง โอ่งที่มีน้ำอยู่เต็มแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของคนชนบทที่เกิดจากฝนหลวง
     ภาพคำผญา เป็นการจัดวาง เลเซอร์บนกระจกเงา ดินลูกรัง แปรไปตามพื้นที่ แสดงถึงปรัชญาการดำรงชีวิต ให้กำลังใจ ต่อสู้อยู่ด้วยความพอเพียง ผ่านวรรณกรรมของชาวอีสานที่เรียกว่า “ผญา”
     เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราชที่มีอาชีพทำยางพาราที่ไม่มั่นคงนักเพราะราคาขึ้นอยู่กับตลาดโลก จึงคิดรวมกลุ่มกันในชุมชนจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง


     การทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับระบบนิเวศซึ่งสุดท้ายก็จะย้อนกลับมาสู่มนุษย์เอง อนุสาวรีย์แห่งความโลภอย่างขวานหุ้มด้วยเงิน ภาพป่าที่เหลือแต่ตอไม้ นำมาซึ่งอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น


     กื้ดช้าง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนเลี้ยงช้าง ที่ตั้งของดอกบัวหินของสมเด็จย่า เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตำบลกื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในรอบยี่สิบปีมีนายทุนกว้านซื้อที่ดินกันมากจนทำให้ความเป็นชุมชนเริ่มหาย นายเสถียร ใจคำ นายกอบต.ได้จัดการบริหารชุมชนใหม่ สร้างอาชีพท่องเที่ยวด้านการเกษตรอินทรีย์และตั้ง “Thai Elephant Home” ขึ้นและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวอย่างมาก


     การออกแบบรีไซเคิลของเสียให้กลายเป็นของดีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น


     งานจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 7 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 12 พฤศจิกายน 2560

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: