Travel Update :

ชมโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 คลองลัดโพธิ์และสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์

ชมโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 คลองลัดโพธิ์และสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์

ช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมที่ฝนตกเกือบทุกวัน น้ำท่วมในหลายพื้นที่และไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระดับน้ำสูง ด้วยโครงการพระราชดำริคลองลัดโพธิ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน ทรงดำริขุดลอกคลองลัดโพธิ์เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็ว ถัดเข้ามาเป็นสวนสุขภาพลัดโพธิ์ด้านล่างของวงแหวนอุตสาหกรรม สะพานภูมิพล 1 และภูมิพล 2


     การเดินทางมาสวนสุขภาพและชมคลองลัดโพธิ์นั้นสามารถมาโดยรถประจำทางสาย 82 ลงสุดสายวัดพญาปราบปัจจามิตรแล้วจึงเดินมาตามถนนนครเขื่อนขันธ์หรือนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ได้ ถ้ามาทางถนนพระราม 3 รถโดยสารสาย 205 ลงพระราม 3 ซอย 34 หน้าวัดด่าน แล้วนั่งเรือข้ามฟากจากสวนศิลาฤกษ์มายังฝั่งคลองลัดโพธิ์ ด้านหน้าของสวนสุขภาพเป็นแผ่นจารึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแด่ปวงชนชาวไทยได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต     ในสวนสุขภาพจะมีแผนที่และลู่วิ่งภายในสวน ประติมากรรม ช้างปูนปั้น พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 กังหันชัยพัฒนาในสระ ล้อมรอบด้วยความเขียวชอุ่มและบรรยากาศอันร่มรื่น ภายใต้วงเวียนอุตสาหกรรมและสะพานภูมิพล 1 และ 2 ที่ตระหง่านงดงาม
     และด้านตรงกลางเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรมที่มีความสวยงามอ่อนช้อยของศิลปกรรม บนทางเดินทอดยาวกับประติมากรรมรอบอาคาร แต่การเข้าชมพิพิธภัณฑ์วงเวียนอุตสาหกรรมต้องมาเป็นหมู่คณะและแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าชม     ภายในสวนมีสนามเด็กเล่น ให้อาหารปลา ต้นไม้แต่ละต้นมีบอกข้อมูลทางกายภาพ อุปกรณ์การออกกำลังกายกลางแจ้ง ลู่วิ่งท่ามกลางความร่มรื่นของสวน หากเดินเลียบสวนด้านนอกออกไปจะเป็นทางไปท่าเรือคลองลัดโพธิ์
     คลองลัดโพธิ์ เป็นคลองที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสให้เป็นสถานที่ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำ ที่หากมีความรู้เรื่องเวลาน้ำขึ้นลง มีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ คลองลัดโพธิ์อยู่บริเวณตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการที่เดิมตื้นเขิน แต่เมื่อมีการจัดการตามโครงการพระราชดำริโดยใช้หลักการ "เบี่ยงน้ำ" ด้วยบริเวณรอบพื้นที่บางกระเจ้านั้นมีความยาวถึง 18 กิโลเมตรทำให้การระบายน้ำในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครเป็นไปได้ช้า ไม่ทันเวลาน้ำทะเลหนุน เมื่อใช้คลองลัดโพธิ์ระบายน้ำหลากและน้ำที่ท่วมสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลทันทีก่อนที่น้ำทะเลหนุน และปิดคลองลัดโพธิ์เมื่อน้ำทะเลหนุน เพื่อหน่วงน้ำทะเลไม่ให้ขึ้นลัดเลาะไปตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดโค้งมากจึงใช้เวลามากกว่าจะถึงเวลาน้ำลง ทำให้ไม่สามารถขึ้นไปท่วมตัวเมืองได้ จึงเป็นบุญของประเทศและประชาชนชาวไทยที่ได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถและรักประชาชนของพระองค์อย่างยากที่จะหากษัตริย์องค์ใดในโลกเสมอเหมือน


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: