Travel Update :

เที่ยววัดทรงธรรม ศรีแห่งนครเขื่อนขันธ์ และสะพานภูมิพล

เที่ยววัดทรงธรรม ศรีแห่งนครเขื่อนขันธ์ และสะพานภูมิพล

หากได้ผ่านมาแถววงเวียนอุตสาหกรรม พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการจะมีวัดหนึ่งตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดที่สร้างมาพร้อมกับสถานที่นี้หรือเมืองนครเขื่อนขันธ์ในอดีต คือวัดทรงธรรมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวัดในพุทธศาสนานิการรามัญ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์) โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมการสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ ต่อมาในปี 2360 กรมหมื่นศักดิพลเสพย์ ได้สร้าง “ป้อมเพชรหึงษ์” ขึ้นในบริเวณวัด ต่อมาจึงได้ย้ายวัดมาอยู่ในกำแพงป้อม


     ด้านข้างสนามบริเวณริมกำแพงวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ ความสวยงามของพระเจดีย์องค์ใหญ่ศิลปะรามัญชัดเจนในสายตา สามารถเดินขึ้นไปชั้นบนได้ จะมองเห็นทัศนียภาพภายในลานได้ทั่ว พระอุโบสถนั้นเป็นเครื่องไม้ฝายกกระดาน พระวิหารก่ออิฐถือปูน ช่อฟ้าใบระกาทำด้วยไม้สัก ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง     ทางวัดมีจุดให้เติมน้ำมันตะเกียงตามพระประจำวันเกิด หรือจะไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจ พระพระมหาเศรษฐีนวโกฏิที่วิหารอดีตเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร พระครูวิจิตรวิหารการ ติดกับวิหารเป็นอาคารไม้สักซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์วัดทรงธรรมวรวิหาร หากจะเข้าชมต้องขออนุญาตกับทางวัดก่อน


     หากออกมาประตูด้านถนนศรีเขื่อนขันธ์เข้าซอย มุ่งสู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไตรโลกนาถ ซึ่งเจ้าคุณพระสิทธิพัฒนากรและพุทธศาสนิกชนช่วยกันสร้างเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และจารึกไว้โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ


     จากมุมนี้สามารถชมวิวของสะพานภูมิพล 1 ใกล้วงเวียนอุตสาหกรรมที่สวยงามไม่ว่าจะมุมไหน มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีเรือขนส่ง เรือโดยสาร และเรือของทหารเรือผ่านไปมาไกลๆ และเป็นจุดที่หลายคนนิยมมาตกปลาอยู่บริเวณนี้     การเดินทางมาวัดทรงธรรมวรวิหารและสะพานภูมิพลนั้นสามารถมาโดยรถประจำทางสาย 82 ตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารีลงป้ายวัดพญาปราบปัจจามิตรแล้วเดินต่อมาตามถนนศรีเขื่อนขันธ์หรือจะนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้เช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: