Travel Update :

นมัสการหลวงพ่อสดและพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

นมัสการหลวงพ่อสดและพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

หากใครมาสมุทรปราการเพื่อไหว้พระคงต้องมาแวะที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีตและด้วยมีอดีตเจ้าอาวาสที่สอนสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ตั้งสำนักเรียนทั้งนักธรรมและบาลี สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ทันสมัยที่สุดของยุคสมัย จึงมีพระภิกษุสามเณรและสาธุชนเข้ามาขอศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก คือพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หรือที่ประชาชนเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำ พุทธศาสนิกชนยังคงมากราบไหว้พระสรีรสังขารของท่านอยู่ไม่ขาด

     การเดินทางมาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญนั้น หากเริ่มที่สถานีรถไฟหัวลำโพงให้ข้ามฝั่งมาเพื่อโดยสารรถประจำทางสาย 4 ไปลงที่ถนนเทอดไท 28 แล้วเข้าซอยวัดขุนจันทร์ ข้ามมาฝั่งวัดอัปสรสวรรค์ เมื่อเข้ามาสุดซอยด้านข้างวัดเลี้ยวขวาเดินไปตามซอยเล็กๆ ที่เลียบไปตามลำคลอง สองฟากข้างมีร้านขายของไปจนถึงวัด รถสามารถเข้ามาได้ตามซอยและมีลานจอดรถ


     วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่บนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาริมคลองหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ เนื่องจากวัดอยู่บริเวณปากคลองด่านที่แยกไปจากคลองบางหลวงจึงเรียกว่าวัดปากน้ำก่อนจะมีการขุดคลองลัดหน้าวัดอรุณราชวรารามและกลายเป็นลำแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน มีชื่อปรากฏในจดหมายเหตุโบราณหลายฉบับว่าวัดสมุทธาราม แต่ไม่เป็นที่นิยมยังคงเรียกวัดปากน้ำจนปัจจุบัน

     วัดปากน้ำเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ( ระหว่าง พ.ศ. 2031-2172) เป็นวัดประจำหัวเมืองธนบุรี รัชกาลที่ 3 ทรงสถาปนาเป็นพระอารามหลวงครั้งกรุงศรีอยุธยา หมายถึงพระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินหรือพระมเหสีทรงสถาปนาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุ เช่น หอพระไตรปิฏก ตู้พระไตรปิฎกทรงบุษบก ล้วนเป็นฝีมือช่างหลวงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตัวพระอุโบสถใช้เทคนิคการก่อสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา     วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ คือสถานที่สำคัญ 1 ใน 6 ที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อวัดปากน้ำ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร วัดนี้จึงเป็นสถานที่ทำวิชชาปราบมารจนกระทั่งท่านมรณภาพ


     ที่ทางเข้าและกลางวัดจะมีป้ายบอกที่ตั้งของสถานที่ต่างๆภายใน เลยมาข้างในที่ริมแม่น้ำมีให้อาหารปลาและชมทัศนียภาพที่ปากแม่น้ำที่มีการจราจรอยู่คึกคัก     เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ก็ได้สร้างถาวรวัตถุทางศาสนาและพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณไว้ที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลภายในวัดด้วย

     ภายในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลเป็นสถาปัตยกรรมไทย ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ฐาน 9 ชั้น เป็นการผสมระหว่างศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์กับศิลปะยุคล้านนา ปลียอดหุ้มด้วยทองคำ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อบูชาพระคุณพระมงคลเทพมุนี เพื่อเป็นที่เจริญวิปัสนาสำหรับพุทธศาสนิกชน และเพื่อเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทย

     ด้านล่างเป็นพิพิธภัณฑ์มีพระประทีปของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ประชาชนเก็บได้แล้วถวายวัด นาฬิกาโบราณ พระเครื่อง พระพุทธรูปโบราณ เครื่องทองเครื่องเงิน เหรียญโบราณ เรือหาปลาจำลอง รถรุ่นคลาสสิก สามล้อถีบ เรือขุดไม้ตะเคียน กลองตะโพนยักษ์ วัวควายจำลองการเดินทางของชาวบ้านในสมัยก่อน รถม้าสำหรับผู้มีฐานะดีในสมัยก่อน เครื่องใช้ในครัวเรือนของคนสมัยก่อน เรือพายประเภทต่างๆ เครื่องเล่นเสียงโบราณ หีบทอง ภาชนะทองเหลือง ตู้ไม้จีน ตู้พระธรรม เครื่องถ้วยชามจากแหล่งเรือจม มะโหระทึก แบบจำลองพระมหาเจดีย์ฯ ศิลปะแกะสลักไม้ พระมหาเจดีย์ฯจำลองไม้บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: