Travel Update :

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

หากได้ผ่านบริเวณสี่แยกรัชโยธิน อาคารที่เห็นได้ชัดเจนด้วยความโดดเด่นและสวยงามคือธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ซึ่งขณะนี้ด้านหน้ามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินการจราจรจึงคับคั่งอย่างมาก นอกจากจะเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่แล้วยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธนาคาร ซึ่งอยู่ภายในอาคาร 2 ชั้น โดยเข้าไปตามเส้นทางก่อนถึงตึกใหญ่กลางหมู่ตึก ขณะนี้ชั้นล่างมีการแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ที่สามารถชลอและลดความรุนแรงจากน้ำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยรณรงค์ให้รักษาป่า ปลูกป่าทดแทน ดูแลต้นน้ำลำธาร มีการแสดงตัวอย่างของการไหลของน้ำหากมีเครื่องกั้นจะลดความรุนแรงลงได้
     จำลองการทำงานของกังหันชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพและเคมี การทำงานของเครื่องดักหมอกที่เปลี่ยนไอหมอกในที่อากาศหนาวเย็นให้กลายเป็นน้ำมาใช้ได้ การใช้วิธีทางกายภาพและเคมีด้วยวัสดุจากธรรมชาติแกล้งดินเลวให้กลายเป็นดินดี หลักการทำฝนหลวงพระราชทาน หญ้าแฝกที่เปรียบเหมือนกำแพงชีวิตที่สามารถรักษาหน้าดินและเป็นอาหารสัตว์ การสร้างฝายคอนกรีตถาวร พระปรีชาสามารถทางด้านไอทีครื่องมือสื่อสาร และทางด้านกีฬา


     บริเวณทางขึ้นไปชั้น2 จะมีนกยูงที่ประดิษฐ์จากดอกกล้วยไม้อย่างสวยงามที่ทางธนาคารจัดทำขึ้นในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์และได้พระราชทานเป็นตราสัญลักษณ์แก่สถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ

     ด้านล่างเป็นเรื่องของวิวัฒนาการเงินตรา ความเป็นต้นแบบของธนาคารไทยจนถึงธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันโดยย่อและตู้เซฟเก็บเงิน


     ชั้นบนจะเป็นพระรูปหล่อของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย พระโอรสในรัชกาลที่ 4 ผู้ทรงริเริ่มก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ.2447(รศ.123) ในชื่อ “บุคคลัภย์” (BOOK CLUB) แล้วต่อมาจดทะเบียนเป็นธนาคารเมื่อปี 2449 ในชื่อแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด
     ส่วนแรกจะแสดงวิวัฒนาการเงินตราตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เมื่อมีการเดินทางติดต่อซื้อขายกันในชุมชนและขยายออกไปยังโพ้นทะเล จึงต้องนำวัตถุมีค่าในยุคนั้นๆ มาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เช่นทาส สัตว์เลี้ยง หินมีค่า และที่นิยมมาจนถึ ปัจจุบันคือโลหะเงิน ทอง เพราะเป็นของหายาก พกพาสะดวก ต่อมาจึงมาแปรรูปเป็นเงินตราสกุลต่างๆ และธนบัตร ในดินแดนสุวรรณภูมิได้รับวัฒนธรรมต่างๆ จากอินเดีย สัญลักษณ์ต่างๆ บนเงินตราจึงมักเกี่ยวกับศาสนาและความอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีความเจริญมากขึ้น มีการเดินทางไปยังดินแดนต่างๆ ของพ่อค้าทั้งทางบกและทางทะเลทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า มีการสะสมสินค้าเพื่อรอการขนถ่าย จึงต้องมีตัวกลางรับฝากสินค้าและให้กู้ยืมโดยเป็นผู้เป็นที่น่าเชื่อถือในชุมชน จึงเป็นที่มาของระบบธนาคาร


     เมื่อมีความต้องการเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าให้ปลอดภัย มีความต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันรับฝากที่น่าเชื่อถือ ธุรกิจด้านนี้จึงกำเนิดขึ้นเป็นศูนย์การการแลกเปลี่ยน กู้ยืมและแปลงเงินตราที่เรียกว่าระบบธนาคาร


     ในสมัยรัชกาลที่4 นั้นไทยได้ทำสนธิสัญญาเบาว์ริง มีเรือกำปั่นจากต่างประเทศเข้ามาทำการค้าขายกับไทยจำนวนมาก เงินพดด้วงที่ทำด้วยมือจึงไม่พอ จำต้องสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อทำเหรียญกษาปณ์เป็นที่มาของโรงกษาปณ์หลวงสิทธิการ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยทรงเห็นถึงความจำเป็นที่ไทยต้องมีระบบการเงินและการธนาคารเป็นของตนเอง จึงได้ทรงทดลองตั้งธนาคาร “บุคคลัภย์” ขึ้นที่ตึกพระคลังข้างที่     เมื่อกิจการขยายตัวมากขึ้นจึงได้จดทะเบียนการค้าในชื่อ บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด ย้ายมาอยู๋ที่สำนักงานตลาดน้อย ภายหลังสงคราม ความต้องการเงินทุนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ธนาคารจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่าย่านรัชโยธินจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจจึงได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่บริเวณปัจจุบัน


     ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานตราอาร์มแผ่นดินให้เป็นตราประจำธนาคารซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของคนไทยที่ได้รับ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนเป็นตราครุฑโดยมีข้อความจารึกพิเศษว่า “ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต” เมื่อคราวมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” มาเป็น “ไทย” บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด” ด้วย
     ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์บริเวณผนังเป็นภาพถ่ายหายาก เป็นการมองธนบัตรเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตคนไทยใน 5 รัชกาลที่มีความเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลในการออกแบบเหรียญและธนบัตรในแต่ละยุคสมัย

     สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaibankmuseum.or.th/ และ http://www.museumthailand.com/Thai_Bank_Museum

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: