Travel Update :

รำลึกประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมรภูมิโลก ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ปทุมธานี


รำลึกประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมรภูมิโลก ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ปทุมธานี


“ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแล
เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงามฯ”


บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6 นี้ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยิน ฟังทีไรทำให้ใจรู้สึกฮึกเหิม ทำให้นึกถึงการต่อสู้ของทหารหาญผู้เสียสละชีพเพื่อแผ่นดิน เพื่อลูกหลาน ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใคร เราจึงควรระลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษอย่าได้ลืมเลือน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ หลายคนหากผ่านมาแถวรังสิต จ.ปทุมธานี จะต้องผ่านและแลเห็นได้ชัดเจน แต่อาจไม่ทราบว่าภายในมีนิทรรศการอะไร สถานที่นี้เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประกอบด้วยส่วนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ลานประกอบพิธี อาคารประวัติศาสตร์ อาคารภาพปริทรรศน์ พระบรมรูปรัชกาลที่5 ส่วนสำนักงาน และมีอาคารต้อนรับและให้ข้อมูลอยู่ด้านถนนพหลโยธิน ส่วนพิพิธภัณฑ์ทหารเป็นอาคารทรงโดมด้านตรงข้ามของพิพิธภัณฑ์เป็นภาพนูนสูงของในหลวงรัชกาลที่5 ทรงประกาศเลิกทาสประตูทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ แสดงภาพศัสตราวุธง้าวและของ้าวอันเป็นอาวุธที่ใช้สู้รบในประวัติศาสตร์ชาติไทยกับอริราชศัตรู ใช้ต่อสู้บนพื้นดินและบนหลังช้าง ของ้าวจะมีสับบังคับช้างอยู่ด้วยเมื่อเข้าสู่ภายใน ทำการลงทะเบียนเยี่ยมชม ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อเหล่าทหารหาญตลอดมา ทั้งยังมีห้องฉายวีดีทัศน์ด้วยเข้าสู่ส่วนพิพิธภัณฑ์ฯ จะเห็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องทรงมหาพิชัยยุทธ พระภูษาแดงทั้งองค์ สำหรับพระมหากษัตริย์ออกศึกตามโบราณราชประเพณี พระหัตถ์ขวาทรงถือยอดชัยพฤกษ์อันหมายถึงชัยชนะ พระหัตถ์ซ้ายทรงถือพระแสงดาบคาบค่ายอันหมายถึงอำนาจ ภาพนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ ไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหน พระเนตรของพระองค์จะทรงทอดตามมาที่ที่เราอยู่เสมอ เทคนิคการวาดภาพแบบนี้เป็นของชาวตะวันตก ซึ่งช่างได้รับการถ่ายทอดมาจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเริ่มด้วยเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่1 (พ.ศ.2457-2461) สาเหตุของสงครามเกิดในยุคสมัยของการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเหนือประเทศที่อ่อนด้อยกว่า แล้วจึงเกิดการลอบปลงพระชนม์รัชทายาทของออสเตรีย-ฮังการีในเซอร์เบีย ทำให้เกิดความขัดแย้งและรวบรวมประเทศร่วมในฝ่ายตน แล้วจึงลุกลามไปสู่ภูมิภาคอื่นทั่วโลก ประเทศไทยปฏิบัติตนเป็นกลาง จนเมื่อสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรและเชื้อเชิญมา รัชกาลที่6 ทรงพิจารณาถึงผลได้เสียจากสงครามครั้งนี้ และประกาศเข้าร่วมเมื่อ 22 กรกฎาคม 2460ชุดทหารไทยรสมัยสงครามโลกครั้งที่1รัชกาลที่6 ทรงให้สร้างธงชัยเฉลิมพลขึ้น 2 ธง พระราชทานให้กองทหารทั้ง 2 กองที่ไปร่วมรบในยุโรป ด้านหน้าบนวงกลมสีแดงเป็นพระปรมาภิไท รร6 ด้านหลังในวงกลมสีแดงเป็นช้างเผือก ประกอบด้วยคาถาพาหุง อันหมายถึง ชัยชนะมาร หลังจากนั้นฝ่ายพันธมิตรได้รับชัยชนะ ธงชัยเฉลิมพลก็ได้รับเครื่องราชอิสริยยศแสดงความกล้าหาญ นำมาซึ่งการลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายส์ เป็นผลให้มีการตั้งสันนิบาตชาติ ปัจจุบันคือองค์การสหประชาชาติและศาลโลก

จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ทรงเป็นผู้บังคับบัญชากองทหารไปทำงานพระราชสงครามในยุโรปเรือหลวงสุโขทัยกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส (พ.ศ.2483-2484) ไทยและฝรั่งเศสมีเรื่องคุกรุ่นกันมาแต่สมัยรัชกาลที่4 เมื่อฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยึดครองเวียดนาม ลาว กัมพูชา และบีบบังคับไทยจนเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ขึ้นในรัชกาลที่5 ไทยต้องเสียดินแดนให้ฝรั่งเศส 5 ครั้ง เป็นพื้นที่ 471,000 ตร.กม. ฝรั่งเศสเรียกประเทศในอาณานิคมของตนว่าอินโดจีนฝรั่งเศส เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2 ฝรั่งเศสถูกนาซีเยอรมันยึดครองแต่ยังห่วงอาณานิคมตน ขอเจรจาจะไม่รุกรานไทย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นยื่นเงื่อนไขว่าต้องใช้หลักเขตแดนใหม่โดยดูตามร่องแม่น้ำโขง ให้คืนกัมพูชากับลาวให้ไทย ฝรั่งเศสไม่ยอม จึงเกิดการรุกรานทางทหารขึ้นที่นครพนมในขั้นแตกหักจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ทำการปกป้องอธิปไตย โดยจัดตั้งกองทัพบกสนามคือกองทัพบูรพา กองทัพอีสาน กองพลพยัพ กองทัพเรือรักษาเส้นทางทางทะเล กองทัพอากาศสนาม โจมตีและต่อต้านข้าศึกทางอากาศ ตำรวจสนามรักษาพื้นที่มั่นส่วนประกอบเครื่องแบบสนาม ตราหน้าหมวก กระดุมเครื่องแบบ หมวกนักบิน หมวกทหารบก หมวกทหารอากาศการรบที่เกาะช้าง เกิดขึ้นเมื่อ 17 มกราคม พ.ศ.2484 ทหารเรือไทยได้ปกป้องอธิปไตยจากการรุกรานของหมู่เรือรบฝรั่งเศส แม้จะด้อยกว่าด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่ด้วยการต่อสู้อย่างไม่ละลดจึงสามารถต้านทานไว้ได้ ครั้งนั้นมีทหารหาญเสียสละชีวิต 36 นาย หลังจากนั้นก็ไม่มีการรุนรานจากฝรั่งเศสที่อ่าวไทยอีกจนกระทั่งลงนามอนุสัญญาสันติภาพที่กรุงโตเกียว เมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2484ผลที่ประเทศไทยได้รับจากกรณีพิพาทอินโดจีน –ผลทางการเมือง ไทยได้ดินแดนบางส่วนที่เสียให้ฝรั่งเศสคืน –ผลทางการทหาร กองทัพไทยได้แสดงศักยภาพในการรบให้ต่างชาติได้เห็น –ผลทางสังคมจิตวิทยา หลังจากไทยเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ก่อเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ นอกจากนั้นยังเกิดเพลงปลุกใจ และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นที่จารึกนามวีรบุรุษผู้เสียสละชีพเพื่อชาติในครั้งนั้นเครื่องแบบทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจสนาม และยุวชนทหารสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2484-2488) สงครามโลกครั้งที่2 เกิดขึ้นเมื่อเยอรมันยกกำลังเข้ายึดประเทศต่างๆ ในยุโรป อังกฤษและฝรั่งเศสจึงประกาศสงครามกับเยอรมัน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2482 การรบแผ่ลุกลามไปทั่วยุโรปและแอฟริกา ในเอเชียมีญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจที่อยากจะขับไล่ชาวตะวันตกและต้องการครอบครองเอเชียจึงเข้ากับฝ่ายอักษะ(เยอรมัน ออสเตรีย-ฮังการี อิตาลี) ญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งฐานทัพในอินโดจีนหลังจากยึดเกาหลี แมนจูเรีย และรุกรานจีนอยู่ สหรัฐที่เป็นฝ่ายพันธมิตรเกรงว่าจะญี่ปุ่นจะแผ่ขยายอิทธิพลมาทางน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นภัยต่อผลประโยชน์ตน จึงยื่นคำขาดกับญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นตัดสินใจเปิดฉากโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐฯที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2484 ตามมาด้วยการยกพลขึ้นบกและบุกเข้ายึดพื้นที่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำมาซึ่งสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามเกาหลี (พ.ศ.2493-2496) หลังสงครามโลกครั้งที่2 ยุติลง สหภาพโซเวียตและสหรัฐได้เข้าปลดอาวุธญี่ปุ่นในเกาหลีและได้แบ่งเขตเข้ายึดครอง โดยเกาหลีเหนืออยู่ในการปกครองของโซเวียตในระบอบคอมมิวนิสต์ ส่วนเกาหลีใต้อยู่ในการปกครองของสหรัฐฯ จนวันที่ 25 มิถุนายน 2483 เกาหลีเหนือได้เข้ายึดครองกรุงโซล เกาหลีใต้ ก่อเกิดความตื่นตระหนกให้ทั่วโลกเกรงจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3 สหประชาชาติจึงมอบหมายให้สหรัฐฯ เข้าปกป้องการรุนรานเกาหลีใต้จากเกาหลีเหนือและร้องขอให้ประเทศสมาชิกช่วยเหลือด้านกำลังรบกับสหประชาชาติ ไทยได้รับการร้องขอด้านกำลังรบเช่นกัน โดยส่งกำลังทหารบก เรือ อากาศ ไปร่วมปฏิบัติการในเกาหลีสงครามเวียดนาม หลังจากสงครามโลกครั้งที่2 ยุติ เวียดนามที่นำโดยโฮจิมินห์ผู้นำฝ่ายคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสถึง 9 ปีจนโจมตีป้อมปราการฝรั่งเศสที่เตียนเบียนฟูสำเร็จ จนนำมาซึ่งสนธิสัญญาเจนีวา เป็นผลให้เวียดนามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือเวียดนามเหนือ โดยการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของโฮจิมินห์โดยการสนับสนุนของโซเวียตและจีน และเวียดนามใต้ปกครองประชาธิปไตยโดยการสนับสนุนของสหรัฐฯ เวียดนามเหนือต้องการรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่งเดียวมีการรุกรานอย่างรุนแรง เวียดนามใต้ได้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายโลกเสรีคือสหรัฐฯ รวมทั้งไทยด้วย จึงเกิดเป็นสงครามเวียดนามยาวนานถึง 10 ปีอาคารเชื่อมต่อกันเป็นอาคารนิทรรศการแสดงภาพการรบของกองทัพไทยในประวัติศาสตร์ชาติและโลก ที่กำแพงด้านบนรอบตัวอนุสรณ์สถานเป็นแผ่นจารึกชื่อวีรบุรุษทหารกล้าผู้สละชีพเพื่อชาติประเทศไทยเราแม้จะไม่ใหญ่มากนัก ทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์อาจไม่เทียบเท่ากับชาติมหาอำนาจโลก แต่หัวจิตหัวใจคนไทยที่รักสงบ แม้ถึงรบไม่ขลาด เพื่อเอกราชของชาติ ได้แสดงให้โลกได้ประจักษ์ถึงความกล้าหาญในสงครามหลายต่อหลายครั้ง จนทำให้ไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังคงเป็นเอกราช ลูกหลานไทยจึงควรภาคภูมิใจและระลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไว้ไม่ลืมเลือน.

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: