Facebook Twitter
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

รำลึกประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมรภูมิโลก ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ปทุมธานี

|


รำลึกประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมรภูมิโลก ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ปทุมธานี


“ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแล
เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงามฯ”


บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6 นี้ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยิน ฟังทีไรทำให้ใจรู้สึกฮึกเหิม ทำให้นึกถึงการต่อสู้ของทหารหาญผู้เสียสละชีพเพื่อแผ่นดิน เพื่อลูกหลาน ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใคร เราจึงควรระลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษอย่าได้ลืมเลือน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ หลายคนหากผ่านมาแถวรังสิต จ.ปทุมธานี จะต้องผ่านและแลเห็นได้ชัดเจน แต่อาจไม่ทราบว่าภายในมีนิทรรศการอะไร สถานที่นี้เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประกอบด้วยส่วนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ลานประกอบพิธี อาคารประวัติศาสตร์ อาคารภาพปริทรรศน์ พระบรมรูปรัชกาลที่5 ส่วนสำนักงาน และมีอาคารต้อนรับและให้ข้อมูลอยู่ด้านถนนพหลโยธิน ส่วนพิพิธภัณฑ์ทหารเป็นอาคารทรงโดมด้านตรงข้ามของพิพิธภัณฑ์เป็นภาพนูนสูงของในหลวงรัชกาลที่5 ทรงประกาศเลิกทาสประตูทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ แสดงภาพศัสตราวุธง้าวและของ้าวอันเป็นอาวุธที่ใช้สู้รบในประวัติศาสตร์ชาติไทยกับอริราชศัตรู ใช้ต่อสู้บนพื้นดินและบนหลังช้าง ของ้าวจะมีสับบังคับช้างอยู่ด้วยเมื่อเข้าสู่ภายใน ทำการลงทะเบียนเยี่ยมชม ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อเหล่าทหารหาญตลอดมา ทั้งยังมีห้องฉายวีดีทัศน์ด้วยเข้าสู่ส่วนพิพิธภัณฑ์ฯ จะเห็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องทรงมหาพิชัยยุทธ พระภูษาแดงทั้งองค์ สำหรับพระมหากษัตริย์ออกศึกตามโบราณราชประเพณี พระหัตถ์ขวาทรงถือยอดชัยพฤกษ์อันหมายถึงชัยชนะ พระหัตถ์ซ้ายทรงถือพระแสงดาบคาบค่ายอันหมายถึงอำนาจ ภาพนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ ไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหน พระเนตรของพระองค์จะทรงทอดตามมาที่ที่เราอยู่เสมอ เทคนิคการวาดภาพแบบนี้เป็นของชาวตะวันตก ซึ่งช่างได้รับการถ่ายทอดมาจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเริ่มด้วยเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่1 (พ.ศ.2457-2461) สาเหตุของสงครามเกิดในยุคสมัยของการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเหนือประเทศที่อ่อนด้อยกว่า แล้วจึงเกิดการลอบปลงพระชนม์รัชทายาทของออสเตรีย-ฮังการีในเซอร์เบีย ทำให้เกิดความขัดแย้งและรวบรวมประเทศร่วมในฝ่ายตน แล้วจึงลุกลามไปสู่ภูมิภาคอื่นทั่วโลก ประเทศไทยปฏิบัติตนเป็นกลาง จนเมื่อสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรและเชื้อเชิญมา รัชกาลที่6 ทรงพิจารณาถึงผลได้เสียจากสงครามครั้งนี้ และประกาศเข้าร่วมเมื่อ 22 กรกฎาคม 2460ชุดทหารไทยรสมัยสงครามโลกครั้งที่1รัชกาลที่6 ทรงให้สร้างธงชัยเฉลิมพลขึ้น 2 ธง พระราชทานให้กองทหารทั้ง 2 กองที่ไปร่วมรบในยุโรป ด้านหน้าบนวงกลมสีแดงเป็นพระปรมาภิไท รร6 ด้านหลังในวงกลมสีแดงเป็นช้างเผือก ประกอบด้วยคาถาพาหุง อันหมายถึง ชัยชนะมาร หลังจากนั้นฝ่ายพันธมิตรได้รับชัยชนะ ธงชัยเฉลิมพลก็ได้รับเครื่องราชอิสริยยศแสดงความกล้าหาญ นำมาซึ่งการลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายส์ เป็นผลให้มีการตั้งสันนิบาตชาติ ปัจจุบันคือองค์การสหประชาชาติและศาลโลก

จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ทรงเป็นผู้บังคับบัญชากองทหารไปทำงานพระราชสงครามในยุโรปเรือหลวงสุโขทัยกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส (พ.ศ.2483-2484) ไทยและฝรั่งเศสมีเรื่องคุกรุ่นกันมาแต่สมัยรัชกาลที่4 เมื่อฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยึดครองเวียดนาม ลาว กัมพูชา และบีบบังคับไทยจนเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ขึ้นในรัชกาลที่5 ไทยต้องเสียดินแดนให้ฝรั่งเศส 5 ครั้ง เป็นพื้นที่ 471,000 ตร.กม. ฝรั่งเศสเรียกประเทศในอาณานิคมของตนว่าอินโดจีนฝรั่งเศส เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2 ฝรั่งเศสถูกนาซีเยอรมันยึดครองแต่ยังห่วงอาณานิคมตน ขอเจรจาจะไม่รุกรานไทย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นยื่นเงื่อนไขว่าต้องใช้หลักเขตแดนใหม่โดยดูตามร่องแม่น้ำโขง ให้คืนกัมพูชากับลาวให้ไทย ฝรั่งเศสไม่ยอม จึงเกิดการรุกรานทางทหารขึ้นที่นครพนมในขั้นแตกหักจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ทำการปกป้องอธิปไตย โดยจัดตั้งกองทัพบกสนามคือกองทัพบูรพา กองทัพอีสาน กองพลพยัพ กองทัพเรือรักษาเส้นทางทางทะเล กองทัพอากาศสนาม โจมตีและต่อต้านข้าศึกทางอากาศ ตำรวจสนามรักษาพื้นที่มั่นส่วนประกอบเครื่องแบบสนาม ตราหน้าหมวก กระดุมเครื่องแบบ หมวกนักบิน หมวกทหารบก หมวกทหารอากาศการรบที่เกาะช้าง เกิดขึ้นเมื่อ 17 มกราคม พ.ศ.2484 ทหารเรือไทยได้ปกป้องอธิปไตยจากการรุกรานของหมู่เรือรบฝรั่งเศส แม้จะด้อยกว่าด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่ด้วยการต่อสู้อย่างไม่ละลดจึงสามารถต้านทานไว้ได้ ครั้งนั้นมีทหารหาญเสียสละชีวิต 36 นาย หลังจากนั้นก็ไม่มีการรุนรานจากฝรั่งเศสที่อ่าวไทยอีกจนกระทั่งลงนามอนุสัญญาสันติภาพที่กรุงโตเกียว เมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2484ผลที่ประเทศไทยได้รับจากกรณีพิพาทอินโดจีน –ผลทางการเมือง ไทยได้ดินแดนบางส่วนที่เสียให้ฝรั่งเศสคืน –ผลทางการทหาร กองทัพไทยได้แสดงศักยภาพในการรบให้ต่างชาติได้เห็น –ผลทางสังคมจิตวิทยา หลังจากไทยเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ก่อเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ นอกจากนั้นยังเกิดเพลงปลุกใจ และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นที่จารึกนามวีรบุรุษผู้เสียสละชีพเพื่อชาติในครั้งนั้นเครื่องแบบทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจสนาม และยุวชนทหารสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2484-2488) สงครามโลกครั้งที่2 เกิดขึ้นเมื่อเยอรมันยกกำลังเข้ายึดประเทศต่างๆ ในยุโรป อังกฤษและฝรั่งเศสจึงประกาศสงครามกับเยอรมัน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2482 การรบแผ่ลุกลามไปทั่วยุโรปและแอฟริกา ในเอเชียมีญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจที่อยากจะขับไล่ชาวตะวันตกและต้องการครอบครองเอเชียจึงเข้ากับฝ่ายอักษะ(เยอรมัน ออสเตรีย-ฮังการี อิตาลี) ญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งฐานทัพในอินโดจีนหลังจากยึดเกาหลี แมนจูเรีย และรุกรานจีนอยู่ สหรัฐที่เป็นฝ่ายพันธมิตรเกรงว่าจะญี่ปุ่นจะแผ่ขยายอิทธิพลมาทางน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นภัยต่อผลประโยชน์ตน จึงยื่นคำขาดกับญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นตัดสินใจเปิดฉากโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐฯที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2484 ตามมาด้วยการยกพลขึ้นบกและบุกเข้ายึดพื้นที่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำมาซึ่งสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามเกาหลี (พ.ศ.2493-2496) หลังสงครามโลกครั้งที่2 ยุติลง สหภาพโซเวียตและสหรัฐได้เข้าปลดอาวุธญี่ปุ่นในเกาหลีและได้แบ่งเขตเข้ายึดครอง โดยเกาหลีเหนืออยู่ในการปกครองของโซเวียตในระบอบคอมมิวนิสต์ ส่วนเกาหลีใต้อยู่ในการปกครองของสหรัฐฯ จนวันที่ 25 มิถุนายน 2483 เกาหลีเหนือได้เข้ายึดครองกรุงโซล เกาหลีใต้ ก่อเกิดความตื่นตระหนกให้ทั่วโลกเกรงจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3 สหประชาชาติจึงมอบหมายให้สหรัฐฯ เข้าปกป้องการรุนรานเกาหลีใต้จากเกาหลีเหนือและร้องขอให้ประเทศสมาชิกช่วยเหลือด้านกำลังรบกับสหประชาชาติ ไทยได้รับการร้องขอด้านกำลังรบเช่นกัน โดยส่งกำลังทหารบก เรือ อากาศ ไปร่วมปฏิบัติการในเกาหลีสงครามเวียดนาม หลังจากสงครามโลกครั้งที่2 ยุติ เวียดนามที่นำโดยโฮจิมินห์ผู้นำฝ่ายคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสถึง 9 ปีจนโจมตีป้อมปราการฝรั่งเศสที่เตียนเบียนฟูสำเร็จ จนนำมาซึ่งสนธิสัญญาเจนีวา เป็นผลให้เวียดนามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือเวียดนามเหนือ โดยการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของโฮจิมินห์โดยการสนับสนุนของโซเวียตและจีน และเวียดนามใต้ปกครองประชาธิปไตยโดยการสนับสนุนของสหรัฐฯ เวียดนามเหนือต้องการรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่งเดียวมีการรุกรานอย่างรุนแรง เวียดนามใต้ได้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายโลกเสรีคือสหรัฐฯ รวมทั้งไทยด้วย จึงเกิดเป็นสงครามเวียดนามยาวนานถึง 10 ปีอาคารเชื่อมต่อกันเป็นอาคารนิทรรศการแสดงภาพการรบของกองทัพไทยในประวัติศาสตร์ชาติและโลก ที่กำแพงด้านบนรอบตัวอนุสรณ์สถานเป็นแผ่นจารึกชื่อวีรบุรุษทหารกล้าผู้สละชีพเพื่อชาติประเทศไทยเราแม้จะไม่ใหญ่มากนัก ทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์อาจไม่เทียบเท่ากับชาติมหาอำนาจโลก แต่หัวจิตหัวใจคนไทยที่รักสงบ แม้ถึงรบไม่ขลาด เพื่อเอกราชของชาติ ได้แสดงให้โลกได้ประจักษ์ถึงความกล้าหาญในสงครามหลายต่อหลายครั้ง จนทำให้ไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังคงเป็นเอกราช ลูกหลานไทยจึงควรภาคภูมิใจและระลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไว้ไม่ลืมเลือน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รำลึกประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมรภูมิโลก ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

รำลึกประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมรภูมิโลก ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงามฯ

อ่าน 1,945 คน SHARE ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์โชคชัย ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์โชคชัย ปทุมธานี

"พิพิธภัณฑ์โชคชัย" กับการก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งความทรงจำของชายคนหนึ่งผู้ซึ่งสร้างตำนาน คาวบอยไทยแห่งฟาร์มโชคชัยให้เป็นที่กล่าวขานมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ จากความมุ่ง มั่นและความฝันในวัยเยาว์ที่เขาได้กล่าวไว้ว่า"ผมฝันอยากเ

อ่าน 7,583 คน SHARE ความคิดเห็น
The Supreme Artist Hall ณ หออัครศิลปิน ปทุมธานี

The Supreme Artist Hall ณ หออัครศิลปิน ปทุมธานี

หออัครศิลปิน ปทุมธานี อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี ที่ตั้งอยู่ตำบลคลองห้า อยู่เลยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไปอีกราว 3 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่าน 7,945 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท.ขอชวนเที่ยวงาน วิถีชาวมอญ ย้อนยุคสงกรานต์เมืองปทุมธานี ปี 2554

ททท.ขอชวนเที่ยวงาน วิถีชาวมอญ ย้อนยุคสงกรานต์เมืองปทุมธานี ปี 2554

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านสัมผัสบรรยากาศ สงกรานต์ไทยรามัญ ในงาน “วิถีชาวมอญ ย้อนยุคสงกรานต์เมืองปทุมธานี จงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา” 

อ่าน 3,841 คน SHARE ความคิดเห็น
วัดสิงห์ ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วัดสิงห์ ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วัดสิงห์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ต.สามโคก อ.สามโคก เชื่อกันว่าสร้างเมื่อครั้งที่ชาวมอญอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองนี้

อ่าน 14,857 คน SHARE ความคิดเห็น
วัดไผ่ล้อม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วัดไผ่ล้อม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วัดไผ่ล้อม จ.ปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านงิ้ว บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านเหนือของจังหวัดปทุมธานี ใช้เส้นทาง ๓๓๐๙

อ่าน 14,347 คน SHARE ความคิดเห็น
หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

ตั้งอยู่ตำบลคลองห้า อยู่เลยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไปอีกราว 3 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล

อ่าน 10,330 คน SHARE ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน กม. 46-48 ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประกอบด้วย กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ 9 อาคาร

อ่าน 18,735 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน