Travel Update :

อุทยานแห่งชาติโกโมโด ธรรมชาติสมบูรณ์หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก


อุทยานแห่งชาติโกโมโด ธรรมชาติสมบูรณ์หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก


อุทยานแห่งชาติโกโมโด หรือ อีกชื่อหนึ่งในภาษาอินโดนีเซีย คือ Taman Nasional Komodo อยู่บริเวณหมู่เกาะซุนดาน้อยของประเทศอินโดนีเซีย เขตชายแดนระหว่างจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกกับจังหวัดนูซาเติงการาตะวันตก อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามีเกาะมากมายติดอันดับโลก อุทยานมังกรโกโมโดแห่งนี้ประกอบไปด้วย 3 เกาะใหญ่ คือ เกาะโกโมโด เกาะรินจา และเกาะปาดาร์ รวมทั้งยังมีเกาะเล็ก ๆ น้อยๆ อีก26 เกาะโดยรอบ รวมพื้นที่ทั้งหมดของอุทยานประมาณ 1,733 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นดินราว 603 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติโกโมโดถูกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เพื่ออนุรักษ์มังกรโกโมโด สัตว์ในตระกูลกิ้งก่าสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พบได้มากที่สุดในอินโดนีเซีย


     ต่อมาอุทยานได้อนุรักษ์สัตว์น้ำอื่นๆ หายากอีกด้วย อุทยานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกใน พ.ศ. 2534 และที่อัศจรรย์กว่านั้นคือ อุทยานแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติยุคใหม่อีกด้วย ทะเลรอบๆ เกาะนั้นอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและมีมากมายหลากหลายชนิด เกาะโกโมโดเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมทางชีวภาพสูงเนื่องจากมีระบบนิเวศน์ที่ดี หมู่เกาะนี้ป็นพื้นที่หนึ่งในเขตสามเหลี่ยมปะการัง (Coral Triangle) ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแนวปะการังที่เชื่อมต่อติดกันเป็นรูปสามเหลี่ยมระหว่างน่านน้ำของหลายประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ของทะเลประเทศอินโดนีเซียด้วย จึงเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งมีชีวิคในท้องทะเลอาศัยอยู่มากมายเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล     เริ่มแรกอุทยานโกโมโดได้ถูกตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์มังกรโกโมโด สัตว์หายกของอินโดนีเซีย กิ้งก่าที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดในโลก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Varanus komodoensis เจ้ามังกรโกโมโดได้ถูกค้นพบโดย เรือโท J. K. H. van Steyn van Hensbroek ครั้นที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและบริหารราชการพลเรือน ที่เกาะโฟลเร็ซ (Flores) ในหมู่เกาะซุนดาน้อยของประเทศอินโดนีเซีย หมู่เกาะที่นี่เกิดขึ้นมากมายเพราะมีต้นกำเนิดมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ สภาพภูมิประเทศจะเป็นพื้นดินขรุขระซะส่วนใหญ่และโอบล้อมด้วยภูเขา อากาศที่นี่จะค่อนข้างแห้งและร้อน มีฝนตกชุกตามฤดูกาล หน้าร้อนอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียสเครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: