Travel Update :

อุทยานแห่งชาติกรีนแลนด์ตะวันออกเฉียงเหนือ ดินแดนแห่งน้ำแข็งขั้วโลก


อุทยานแห่งชาติกรีนแลนด์ตะวันออกเฉียงเหนือ ดินแดนแห่งน้ำแข็งขั้วโลก


อุทยานแห่งชาติกรีนแลนด์ตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Greenland National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกและใหญ่เป็นอันดับ 9 ของพื้นที่เขตอนุรักษ์ทางทะเล (นับเฉพาะในส่วนพื้นที่ทะเล) โดยอุทยานแห่งชาตินี้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1974 และมีการขยายอบเขคพื้นที่อุทยานไปจนถึงขนาดปัจจุบันในปีค.ศ. 1988 ทำให้อุทยานแห่งชาติกรีนแลนด์ตะวันออกเฉียงเหนือนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 972,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 375,000 ตารางไมล์ โดยครอบคุลมไปถึงชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์ ที่มรีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าชายฝั่งทั้งหมด 29 แห่งใน 196 ประเทศทั่วโลก อุทยานแห่งชาติกรีนแลนด์ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในราชอาณาจักรเดนมาร์กและยังคงเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวของกรีนแลนด์ ทั้งเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่เหนือที่สุดของโลก


     ส่วนภูมิศาสตร์ อุทยานแห่งนี้มีเส้นแบ่งเขตแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ทางตอนใต้ มีเทศบาล Sermersooq และเขตเทศบาล Avannaata ทางตะวันตกตามแนวเส้นเมอริเดียน 45 องศาสวนขนาดใหญ่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ แต่ยังมีพื้นที่น้ำแข็งอื่น ๆ ขนาดใหญ่ตามแนวชายฝั่งและบนที่ดิน พื้นที่ในอุทยานแห่งนี้ประกอบไปด้วยที่ดินของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 8 (King Frederick VIII Land) และกษัตริย์คริสเตียนที่ 10 (King Christian X)     ในเดือนมกราคม ปีค.ศ. 1977 ได้มีการกำหนดเขตสงวนชีวมณฑลระหว่างประเทศ อุทยานแห่งนี้จึงได้ดูแลโดยกรมสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของกรีนแลนด์ ศูนย์วิจัยทางประวัติศาสตร์บนแผ่นน้ำแข็ง Eismitte และ North Ice ตกอยู่ในขอบเขตการดูแลของอุทยานด้วย สิ่งมีชีวิตในบริเวณอุทยานนี้จำนวนมากคือสัตว์เขตหนาว มีการประมาณการจำนวนวัวมัสค์ (musk ox) ที่อยู่อาศัยว่าอาจจะมีมากถึง 5,000-15,000 ตัว เช่นเดียวกับสัตว์อื่น ๆ อย่างหมีขั้วโลก, ตัววอลรัส (walrus) นอกจากนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างหมาป่าอาร์คติก (arctic fox), เพียงพอนหางสั้น (stoat), หนูเลมมิ่ง (lemming), กระต่ายอาร์กติก (arctic hare) และหมาป่ากรีนแลนด์ (greenland wolf)เครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: