Travel Update :

เมืองแห่งขุนเขาที่เวียดนามเหนือ จะช่วยฟื้นคืนความสดชื่น

เมืองแห่งขุนเขาที่เวียดนามเหนือ จะช่วยฟื้นคืนความสดชื่น

Sapa เมืองภูเขาที่สวยที่สุดในเวียดนามเหนือ มีเขตติดกับชายแดนของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางเทือกเขาตะวันตกเฉียงเหนือความสูง 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงทั้งความสวยงามของทัศนียภาพทางธรรมชาติ และความสวยงามของความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้


     เมืองแห่งภูเขานี้ เป็นที่อยู่อาศัยหรืออีกนัยหนึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นชีวิตเป็นหัวใจของชาติพันธุ์บนพื้นทีสูงแห่งนี้ ชาวบ้านใช้ทุกพื้นที่เพื่อการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นาสำหรับปลูกข้าว หรือจะเป็นไร่สวนสำหรับปลูกผักของท้องถิ่น


     ยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามเองก็อยู่ในเมืองนี้ ชื่อยอดเขา Fansipan ทำให้เมืองภูเขาแห่งนี้เป็นที่รู้จักและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีโรงแรมและของที่ระลึกที่ทำจากของในท้องถิ่นมากมายให้เลือกซื้อเพื่อเป็นที่ระลึก
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: