Travel Update :

ภูเขาหิมะ Wrangell ความหนาวเย็นที่สวยงาม แห่งอลาสกา

ภูเขาหิมะ Wrangell ความหนาวเย็นที่สวยงาม แห่งอลาสก้า

Wrangell–St. Elias National Park and Preserve เป็นอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ในฝั่งตอนใต้ของอลาสก้าและเป็นเขตอนุรักษ์ โดยองค์กรยูเนสโก้ได้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก อุทยาน Wrangell–St. Elias มีพื้นที่กว้างขวางมากประมาณ 13,175,799 เอเคอร์ ส่วนที่ครอบคลุมอุทยานที่สุดก็คือ เทือกเขา Saint Elias ซึ่งมีเขตแดนติดกับประเทศแคนาดา เนื่องด้วยอุทยาน Wrangell–St. Elias เป็นเขตอนุรักษ์จึงห้าล่าสัตว์ทุกชนิด


     อุทยาน Wrangell–St. Elias ถูกริเริ่มให้สร้างขึ้นโดยประธานาธิบดี Jimmy Carter และก่อตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าตาม พ.ร.บ. ของ Alaska National Interest Lands Conservation ในปี 1980 สวนสาธารณะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียว หน้าหนาวอากาศหนาวจัด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก และยังมีสิ่งอัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ อุทยาน Wrangell–St. Elias ก็คือ เพลตเทคโทนิก (plate tectonics) หรือธรณีแปรสัณฐานของแนวเขาซึ่งทอดข้ามอุทยาน เทือกเขาที่เป็นที่รู้จักดีและสูงที่สุดก็คือเทือกเขา St. Elias สูงประมาณ 18,008 ฟุต เมื่อ 2,000 ปีก่อนภูเขา St. Elias มีการเกิดภูเขาไฟระเบิด และมีธารน้ำแข็งอันสวยงามชื่อว่า Malaspina Glacier เป็นธารน้ำแข็งอยู่ตีนเขาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ อุทยานท่านที่อื่นๆ เป็นมรดกโลกแห่งนี้มีสถานที่อื่นๆ ให้ชมอีกมากมายเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติ

เครดิต : wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: