Facebook Twitter
gPlus 
-

ข่าวสาร ท่องเที่ยว

|

Wonderful Indonesia เปิดโลกมหัศจรรย์ อินโดนีเซีย สานสัมพันธ์ AEC

 

สถานทูตอินโดนีเซีย ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย และเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จัดงาน Wonderful Indonesia เปิดโลกมหัศจรรย์ อินโดนีเซีย สานสัมพันธ์อาเซียน

     เปิด AEC ทำภาคท่องเที่ยวทั่วอาเซียนคึกคัก ด้านสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย และ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จัดงาน Wonderful Indonesia เปิดโลกมหัศจรรย์ อินโดนีเซีย สานสัมพันธ์อาเซียน เพื่อร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศอินโดนีเซีย ให้ชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น


 


     นายเบเบ็บ จูนจูนัน (Bebeb AKN Djundjunan) อัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย (Vice Ambassador, Embassy of the republic of Indonesia) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน “Wonderful Indonesia” ว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนผ่านการท่องเที่ยว เพราะในวันนี้อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศ ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากพลังของประชาชนอาเซียนกว่า 600 ล้านคน เป็นทรัพยากรที่พร้อมจะผลักดันให้อาเซียนกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีความมั่งคั่งและมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของโลก ที่สำคัญอาเซียนยังเป็นตลาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคและเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดของโลก


 


     ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะกว่า 17,000 เกาะ ทำให้มีกลุ่มชาติพันธ์ที่หลากหลายกว่า 300 กลุ่มชาติพันธุ์ มีภาษาพื้นเมืองและสำเนียงท้องถิ่นที่แตกต่างกันถึง 742 ภาษา ทำให้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเกิดการหล่อหลอมจากความหลากหลายจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะอินโดนีเซียจึงมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในหลายรูปแบบเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลมาเยี่ยมชมและสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก

     โดยในปี 2558 นี้ นับว่ามีความสำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะเป็นปีแห่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ ดังนั้นเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์สร้างความใกล้ชิดผูกมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน จึงมีความประสงค์ที่จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอินโดนีเซีย ให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติทั่วไป ที่มาเที่ยวเมืองไทย ได้ทราบถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น โดยเลือกจัดงาน ณ ศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ประตูน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าแฟชั่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวแถบอาเซียนอีกด้วย


 


     ด้าน นายเอ็ดดี้ ซูซิลโล (Mr.Eddy Susilo) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดอาเซียน (Deputy director of marketing for Asean) กระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย (Minisry of Tourism of Indonesia) กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงาน “Wonderful Indonesia” ในครั้งนี้ว่า งาน “Wonderful Indonesia” เป็นงานที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดนีเซียที่อยากเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนได้มาเยี่ยมชมความสวยงามของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเรายินดีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากกลุ่มอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือนญาติสนิทที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอินโดนีเซียมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่โดดเด่นอย่าง บาหลี ภูเขาไฟโบรโม อุทยานแห่งชาติโคโมโด เกาะกีลี ทะเลสาบโทบา หุบเขาบาเลียม วัดพรัมบานัน และ บุโรพุทโธ ซึ่งเป็นพุทธสถานแบบฮินดูชวา ผสมผสานกับศิลปะแบบอินเดียและอินโดนีเซียเข้าด้วยกัน สร้างจากหินภูเขาไฟ นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั่งแต่ปี 1991 และ เป็นสัญลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย


 


     สำหรับกิจกรรมภายในงาน “Wonderful Indonesia” นั้น ประกอบด้วยนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย การแสดงพื้นเมืองทางวัฒนธรรม การแสดงแฟชั่นโชว์จากผ้าพื้นเมือง (ผ้าปาเต้และผ้าบาติก) การจัดแสดงและร่วมชิมอาหารพื้นเมือง การสาธิตการทำ กาโด-กาโด (gado gado) หนึ่งในอาหารประจำชาติ และ การแข่งขันกินหมี่โกเรง (Goreng Noodle) ฯลฯ ซึ่งผลที่จะได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้จะสร้างให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นทั้งในภารรัฐต่อรัฐ และ ประชาชนต่อประชาชน ส่งเสริมให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการพัฒนาและมีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง


 


     พลาดไม่ได้ !!! กับงาน “Wonderful Indonesia” เปิดโลกมหัศจรรย์ อินโดนีเซีย สานสัมพันธ์อาเซียน ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณ เดอะ แพลทินัม สตรีท ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์


 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวอินโดนีเซีย จัดงาน Wonderful Indonesia

การท่องเที่ยวอินโดนีเซีย จัดงาน Wonderful Indonesia

สถานทูตอินโดนีเซีย กระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย และ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ร่วมกันจัดงาน Wonderful Indonesia

อ่าน 1,280 คน SHARE ความคิดเห็น
Wonderful Indonesia เปิดโลกมหัศจรรย์ อินโดนีเซีย สานสัมพันธ์ AEC

Wonderful Indonesia เปิดโลกมหัศจรรย์ อินโดนีเซีย สานสัมพันธ์ AEC

สถานทูตอินโดนีเซีย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย และเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จัดงาน Wonderful Indonesia เปิดโลกมหัศจรรย์ อินโดนีเซีย สานสัมพันธ์อาเซียน

อ่าน 1,585 คน SHARE ความคิดเห็น
หมู่บ้านสายรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวสีสันสดใสแห่งใหม่ ในอินโดนีเซีย

หมู่บ้านสายรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวสีสันสดใสแห่งใหม่ ในอินโดนีเซีย

Kampung Pelangi คือชื่อของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดชวากลาง แห่งประเทศอินโดนีเซีย หมู่บ้านนี้เคยเป็นเพียงหมู่บ้านธรรมดาทั่วไป

อ่าน 6,585 คน SHARE ความคิดเห็น
เคลิมูตู มหัศจรรย์ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ 3 สี ณ อินโดนีเซีย

เคลิมูตู มหัศจรรย์ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ 3 สี ณ อินโดนีเซีย

เคลิมูตู (Kelimutu) เป็นภูเขาไฟขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะฟลอเรส ประเทศอินโดนีเซีย ภูเขาไฟแห่งนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักจากทะเลสาบปล่องภูเขาไฟสามสี ซึ่งอยู่ในบริเวณหุบเขาเดียวกัน แต่มีสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

อ่าน 1,369 คน SHARE ความคิดเห็น
Dolok Tinggi Raja แหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งอินโดนีเซีย

Dolok Tinggi Raja แหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งอินโดนีเซีย

โตล๊อก ติงงี ราชา (Dolok Tinggi Raja) แหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย เป็นปากปล่องภูเขาไฟที่มีความสวยงาม ถูกรายล้อมไปด้วยระเบียงหินปูน น้ำพุร้อน, ทะเลสาบสีฟ้าที่สวยงาม

อ่าน 3,183 คน SHARE ความคิดเห็น
เกาะกีลี (Gili Islands) สุดยอดแหล่งดำน้ำในอินโดนีเซีย

เกาะกีลี (Gili Islands) สุดยอดแหล่งดำน้ำในอินโดนีเซีย

เกาะกีลี (Gili Islands) แหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลก เกาะกีลี เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย

อ่าน 9,734 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ สุดยอดที่เที่ยวผจญภัยแห่งอินโดนีเซีย

อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ สุดยอดที่เที่ยวผจญภัยแห่งอินโดนีเซีย

อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ (Lorentz National Park) หรือ อุทยานแห่งชาติโลเรินตส์ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของอินโดนีเซีย อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ สุดยอดที่เที่ยวผจญภัยแห่งอินโดนีเซีย

อ่าน 7,165 คน SHARE ความคิดเห็น
เริ่มขึ้นแล้ว!! 'เทศกาลบอลลูนนานาชาติ' ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

เริ่มขึ้นแล้ว!! 'เทศกาลบอลลูนนานาชาติ' ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

หนาวนี้แพ็คกระเป๋าให้พร้อมแล้วไปพบกับสุดยอดความยิ่งใหญ่อย่าง เทศกาลบอลลูนนานาชาติ (Singha Park Chiang Rai International Balloon Fiesta 2017)

อ่าน 4,532 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวแบบอินเทรนด์ ต้อนรับ AEC ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

เที่ยวแบบอินเทรนด์ ต้อนรับ AEC ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

หลายคนคงได้ยินเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) มาบ่อยครั้ง และกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการส่งเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเชื่อมโยงประชาชนไทยกับประชาคมอาเซียนเข้าด้วยกัน

อ่าน 2,207 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน