Travel Update :

The Bastei เสน่ห์ปราสาทเยอรมันโบราณบนเสาหินสูงตระหง่านกลางป่าลึก


The Bastei เสน่ห์ปราสาทเยอรมันโบราณบนเสาหินสูงตระหง่านกลางป่าลึก

The Bastei คือชื่อของซากปรักหักพังปราสาทเยอรมันโบราณบนเสาหินสูงตระหง่าน ท่ามกลางป่าลึก โดยโบราณสถานแห่งโผล่ขึ้นกลางหุบเขา Elbe River Valley หนึ่งในวิวทิวทัศน์อันงดงามที่สุดของประเทศเยอรมัน ด้วยเสน่ห์มนต์ขลังของซากป้อมปราการเก่าแก่ เป็นสะพานที่มีเสามั่นคงตั้งอยู่กว่าร้อยปี ทะลุผ่านเสาหินปูนจากธรรมชาติดูเหมือนงอกขึ้นมาจากพื้นดิน กลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เป็นความมหัศจรรย์ขากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นรวมกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น


     ป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 และคงอยู่อย่างยาวนานราว 3 ศตวรรษ แต่ก่อนเคยมีความสวยงามอลังการ มียอดอยู่บนเสาหินธรรมชาติ จนกระทั่งป้อมปราการโดนเผาในช่วงสงครามจากการโดนกองทัพล้อมในปี 1484 สิ่งปลูกสร้างบางส่วนจึงถูกเผาจนพังทลายไป แต่ก็ยังมีบางส่วนที่หลงเหลืออยู่เป็นซากปรักหักพังที่มีเสน่ห์มนต์ขลังเฉพาะตัวไปอีกแบบ ส่วนบริเวณโดยรอบของโบราณสถานปราการเยอรมัน ประกอบด้วยวิวทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามจับตา เหมาะแก่การถ่ายภาพเก็บไว้ ตั้งแต่เสาหินปูนที่ตั้งซ้อนกันและมีต้นไม้ปกคลุมบางเบา เข้ากับสะพานที่ถูกซ่อมแซมและปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมหาศาล
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: