Travel Update :

"ชุมชนเก่าท่าหลวง (ถนนสุขาภิบาล)" ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี

หากเอ่ยถึง "ย่านท่าหลวง" ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตก และยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเก่าแก่ และน่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี โดยย่านท่าหลวงนั้นตั้งอยู่ในตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

     แต่เดิม "ย่านท่าหลวง" เป็นที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกกันติดปากว่า"บ้านลุ่ม" ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนที่อพยพมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามา เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5


     โดยมีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ ผ่านบ้านท่าหลวงยาวเป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง บริเวณที่เรียกว่าท่าเรือจ้าง อาคารส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยและร้านค้า ของชุมชนที่มีอายุเกือบร้อยปี

     ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ย่านท่าหลวงจึงถือว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2451 จึงได้ประกาศให้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลที่ตำบลตลาดเมือง จันทบุรีเป็นแห่งแรกในเขตจันทบุรี

ข้อมูลโดย : กรมการท่องเที่ยว

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: