Travel Update :

ตะลึง!! Bozouls หมู่บ้านบนหลุมยักษ์ ณ ฝรั่งเศส


Bozouls ตะลึง!! Bozouls หมู่บ้านบนหลุมยักษ์ ณ ฝรั่งเศส


หมู่บ้านเหนือรู หรือ The Hole of Bozouls เป็นสถานที่สุดแปลกและน่าตื่นตาตื่นใจ กับรูบนเทือกเขาขนาดใหญ่ ซึ่งความจริงแล้วคือผาหินแคนยอนที่มีรูปร่างเหมือนเกือกม้า ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน Bozouls ชุมชนที่อยู่อาศัยในชนบททางใต้ของประเทศฝรั่งเศส แคนยอนรูปทรงคดเคี้ยวแห่งนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนการเกิดแคนยอนทั่วไป มันเริ่มต้นมาจากแม่น้ำ Dourdou ได้ไหลผ่านเทือกเขาและเกิดการกัดเซาะ ซึ่งแม่น้ำก็ไหลเข้าสู่ที่ราบสูงหินปูนขนาดใหญ่ในเทือกเขากลาง กัดกร่อนเป็นรูปทรงคดเคี้ยวด้วยความบังเอิญ ซึ่งช่องรูของหุบเขานี้มีความลึกถึง 400 เมตร และ 100 เมตร เลยทีเดียว จึงมีลักษณะเป็นหมู่บ้านหน้าผาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

    ด้วยความที่หมู่บ้านและชุมชน Bozouls ตั้งอยู่ในพื้นที่สุดแปลก ทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงพอสมควรในด้านวิวทิวทัศน์เฉพาะตัวของหมู่บ้านริมหน้าผา ซึ่งมีต้นไม้ขึ้นชุกชุม และแม้จะอยู่ในพื้นที่สูงผู้คนก็เคยชินไม่กลัวกับหน้าผา นอกจากนี้ในช่องว่างของหน้าผายังทำการสร้างเป็นถนนยาวให้ผู้คนใช้บริการ ซึ่งสองข้างทางเป็นเนื้อภูเขาหิน ซึ่งภูมิภาคของเทือกเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยภูเขาที่ราบประมาณร้อยละ 15 ช่องว่างคดเคี้ยวในเขาก่อตัวขึ้นมากว่า 60 ล้านปี เกิดเป็นภูมิทัศน์อันงดงามซึ่งมีอยู่ไม่กี่พื้นที่บนโลก


syl.lemouzy/Flickr


syl.lemouzy/Flickr


syl.lemouzy/Flickr


syl.lemouzy/Flickr


Mya Klips/Flickr


Mairie-bozouls/Wikimedia

 

source: amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: