Facebook Twitter
gPlus 
-

ข่าวสาร ท่องเที่ยว

|

เที่ยวงานประเพณีแห่ดาว สัมผัสลมหนาวที่จังหวัดสกลนคร ปี 2557

 

ท่องเที่ยว “เห็นดาวทองส่องสีรุจีแจ้ง บอกเหตุสำแดงถึงพระบุตรา ว่าพระองค์ทรงธรรมอันล้ำเลิศ ลงมาบังเกิด ณ พื้นพสุธา...” แว่วเสียงเพลงสวดในคืนเทศกาลคริสต์มาสของเหล่าคริสตัง (Cristão หรือ Christian) แห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร ชุมชนชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

     แสงจากดวงไฟหลากสีทั้งน้อยใหญ่ที่มาแต่งแต้มให้ประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่าง “งานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร” ให้กลายเป็นค่ำคืนแห่งสีสัน อีกหนึ่งเทศกาลที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวของปีและเป็นเทศกาลเฉพาะ ของผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเท่านั้น

     ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของทุกปี เกือบทั้งพื้นที่ของชุมชนจะเต็มไปด้วยดาวประดิษฐ์รูปแบบต่าง ๆ ฝีมือของผู้เฒ่าผู้แก่บ้านท่าแร่ที่จะนำไม้ไผ่มาเหลา ก่อนจะผูกมัดทับไขว้กันเป็นโครงไม้รูปดาวแล้วติดกระดาษแก้วหลากสีนำมาประดับวัด บ้านเรือน รวมไปถึงขบวนรถแห่ดาวซึ่งถือเป็นไฮไลท์ เพื่อสืบสานความเชื่อความศรัทธาอย่างมีสีสันตามแบบวิถีชุมชนชาวอีสาน


เที่ยวงานประเพณีแห่ดาว สัมผัสลมหนาวที่จังหวัดสกลนคร ปี 2557


     การแห่ดาวเริ่มจัดครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.1982 (พ.ศ. 2525) เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ตามตำนานที่เล่าว่า ในช่วงเวลาที่พระเยซูประสูตินั้น โหราจารย์ได้มองเห็นดาวลักษณะพิเศษดวงหนึ่งที่มีความสุกสว่างกว่าดาวทั่วไปปรากฏขึ้นบน ท้องฟ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์ จึงออกเดินทางตามแสงแห่งดวงดาว จนไปพบกับสถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้าที่เมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน์ นับแต่นั้นมาชาวคริสต์จึงถือว่า “ดาว” คือสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูเจ้า หรือที่ทั่วโลกรู้จักกันในนาม “Star of Bethlehem” แต่ก็ไม่มีชาติใดมีพิธีแห่ดาวเช่นที่จังหวัดสกลนครนี้ซึ่งจัดสืบเนื่องกันมายาวนานกว่า 30 ปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้น

     หมู่บ้านท่าแร่ เป็นชุมชนคาทอลิคเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี และถือว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนนับถือศาสนาคริสต์ เล่ากันว่า ในอดีตชาวท่าแร่เป็นคริสตศาสนิกชน อพยพมาจากเวียดนาม ที่ได้รับการปลด ปล่อยจากการเกณฑ์แรงงานทาสและมีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผี ปอบ จำนวน 40 คน มาอาศัยอยู่ในตัวเมืองสกลนคร โดยมีบาทหลวงเกโกมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสคอยดูแล เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐบางคน บาทหลวงเกโก จึงหาทำเลที่ตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยจัดทำแพขนาดใหญ่ทำด้วยเรือเล็ก นำไม้ไผ่ผูกติดกัน ใช้ผ้าห่มและผืนผ้าขึงแทนใบ บรรทุกทั้งคนทั้งสัมภาระให้สายลมพัดพาไปในทิศที่พระเป็นเจ้าทรงประสงค์ ในที่สุดพวกเขาสามารถข้ามไปอีกฟากหนึ่งของหนอง หานได้อย่างปลอดภัย ณ บริเวณที่เต็มไปด้วยป่าไม้ มีหินลูกรังอยู่ทั่วไป ซึ่งคนพื้นเมืองเรียก “หินแฮ่” จนต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อบ้านท่าแฮ่ หรือท่าแร่ในปัจจุบัน

     นอกเหนือจากการชมดาวที่ประดับทั่วท่าแร่แล้ว ภายใน ต.ท่าแร่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้เที่ยวชมอย่างทิวทัศน์ของ “หนองหาน” (หนองหาร) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อันขึ้นชื่อของสกลนครที่มีอาณาเขตครอบคลุมมาถึง โดยเฉพาะช่วงเวลา อาทิตย์อัศดงก่อนจะลาลับขอบฟ้า รวมถึงความอลังการของ “โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล” โบสถ์ที่ใช้เป็นจุดสิ้นสุดของการแห่ดาว ซึ่งมีความสำคัญกับชาวท่าแร่ เพราะโบสถ์ขนาดใหญ่สีขาวรูปทรงคล้ายเรือนั้นสร้างไว้เพื่อระลึกถึงการอพยพมา ตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้านนี้

     ไม่เพียงเท่านั้นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมเวียดนามอายุร่วม 100 ปีอันโดดเด่นของชาวท่าแร่กับผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุกคล้ายกับบ้านเมืองในแถบประเทศตะวันตก ยังเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้ ยังคงความคลาสสิกงดงาม เรียงรายสองข้างทางในถนนสายหลักของหมู่บ้าน มีทั้งแบบเรือนเดียวชั้นเดียวพื้นติดดิน และแบบอาคารก่ออิฐสองชั้น ซึ่งในสมัยก่อนเรียกได้ว่าเป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูงในการก่อสร้าง

     กิจกรรมในงานจะจัดขึ้นจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม ที่ชุมชนท่าแร่ พบกับขบวนแห่ดาวคริสต์มาส “มหัศจรรย์ สีสันดาวบนดิน” ขบวนรถแห่ดาวที่ประดับตกแต่งด้วยดวงดาวรูปต่าง ๆ กว่า 20 ขบวน ชมสถาปัตยกรรมโคโลเนียลอายุกว่า 100 ปี การประดับประดาบ้านเรือนด้วยดาว ไฟแสงสีระยิบระยับสวยงามตระการตา กิจกรรมสาธิตการทำดาว และถนนคนเดิน และในวันที่ 24 ธันวาคม พบกับชมขบวนแห่ดาวมือถือ รอบโบสถ์ท่าแร่ การแห่ดาวแบบดั้งเดิมของชุมชนท่าแร่ด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ที่ ถืออยู่ในมือ พิธีบูชามิสซา ณ โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล

     ส่วนในวันที่ 25 ธันวาคม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พบกับความอลังการของ “ดาวบนดินนับหมื่นดวง” ขบวนรถดาวกว่า 200 คัน แห่ไปตามถนนโดยเริ่มจากบริเวณหน้าลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร แห่รอบตัวเมืองไปยัง บริเวณจัดงาน ณ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ) ขบวนแห่ดาวจากชุมชนชาวคริสต์ในเขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง หรืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 4 จังหวัดทั้ง จ.สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ทำ ให้ถนนในค่ำคืนนั้นกลายเป็นถนนสายดวงดาวที่สว่างไสวและอึกทึกไปด้วยเพลงสรรเสริญพระเจ้า

     นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมชมงาน ณ บริเวณโรงเรียนเซนต์ยอแซฟได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานจะมีการแสดงดนตรีบนเวที การสาธิตทำดาว การจำหน่ายอาหารและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงนิทรรศการขององค์กร หน่วยงานและชุมชนต่างๆ พร้อมชมการแสดงละครเทวดาวันคริสต์สมภพ การแสดงชุดอาเซียน จินตลีลาประกอบเพลง การร้องเพลงประสานเสียงเพลงคริสต์มาสและชมพลุไฟเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสอันตระการตา

     โปรโมชั่นพิเศษ !! "งานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร" นักท่องเที่ยว 1,000 คนแรกที่ซื้อสินค้าและบริการทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า ที่เข้าร่วมรายการ ในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ โรงแรมเอ็ม.เจ. เดอะมาเจสติก โรงแรมสกลพาเลซ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร ร้านอาหารจานเปล ร้านอา หารกรีนคอนเนอร์ ร้านอาหารบ้านฟ้าโปร่ง ร้านวิลลี่แหนมเนือง ร้านอาหารฟาร์มฮัก ร้านอาหารบ้านโบแดง สวนอาหารเรือนริมน้ำ ท่าแร่ และ Buckstawk Coffee House ท่าแร่ ช่วงวันที่ 22-26 ธันวาคม ครบ 1,000 บาท สามารถนำใบเสร็จมาแลกพวง กุญแจที่ระลึกที่ บู้ธของ ททท.สำนักงานนครพนม ภายในงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส ที่ ถนนคนเดินชุมชนท่าแร่ 23-24 ธันวาคม 2557, ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร 25 ธันวาคม 2557 และที่โรงแรม The Majestic (M.J.) 26 ธันวาคม 2557 หรือจนกว่าของจะหมด 


เที่ยวงานประเพณีแห่ดาว สัมผัสลมหนาวที่จังหวัดสกลนคร ปี 2557

 

 


     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     ททท.สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490-1 เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.30–16.30 น. หรือติดตามข่าวสารที่ www.facebook.com/tatnakhonphanom
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 6247
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (อบจ.สกลนคร) โทร. 0 4271 1773
     สำนักมิสซังท่าแร่-หนองแสง โทร. 0 4271 1272
     และเทศบาลตำบลท่าแร่ โทร. 0 4275 1213.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวงานประเพณีแห่ดาว สัมผัสลมหนาวที่จังหวัดสกลนคร ปี 2557

เที่ยวงานประเพณีแห่ดาว สัมผัสลมหนาวที่จังหวัดสกลนคร ปี 2557

ขอชวนเที่ยวงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส ที่ถนนคนเดินชุมชนท่าแร่ 23-24 ธันวาคม ปี 2557

อ่าน 2,155 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอชวนเที่ยวงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาสสกลนคร ปี 2556

ขอชวนเที่ยวงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาสสกลนคร ปี 2556

ททท. ขอชวนมานับดาวในงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2556

อ่าน 2,960 คน SHARE ความคิดเห็น
ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ที่ห้องอาหารแคลิฟอร์เนีย สเต็ก

ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ที่ห้องอาหารแคลิฟอร์เนีย สเต็ก

โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง ชวนคนรักและครอบครัวมาฉลองปาร์ตี้คริสต์มาส ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ และแสงสีสวยงาม เมนูอาหารสุดเลิศปรุงอย่างพิถีพิถัน

อ่าน 1,895 คน SHARE ความคิดเห็น
ฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่สยามแอ็ทสยาม

ฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่สยามแอ็ทสยาม

เชิญร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่เวียนมาอีกครั้งกับเทศกาลคริสต์มาส วันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 ที่ สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพ ที่ 2 ห้องอาหาร 2 สไตล์

อ่าน 1,438 คน SHARE ความคิดเห็น
10 เมืองน่าเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

10 เมืองน่าเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้ว วันนี้ขอชวนทุกคนไปฉลองวันคริสต์มาสรอบโลกกับ 10 เมืองน่าเที่ยวในช่วงวันหยุดคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่าน 2,284 คน SHARE ความคิดเห็น
เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่ห้องอาหารแคลิฟอร์เนีย สเต็ก อยุธยา

เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่ห้องอาหารแคลิฟอร์เนีย สเต็ก อยุธยา

ขอชวนเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส กับเชฟสุวัฒน์ ที่ห้องอาหารแคลิฟอร์เนีย สเต็ก อยุธยา

อ่าน 1,980 คน SHARE ความคิดเห็น
อลังการแสงสีตระการตาในเทศกาลคริสต์มาสที่ญี่ปุ่น

อลังการแสงสีตระการตาในเทศกาลคริสต์มาสที่ญี่ปุ่น

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวในญี่ปุ่น หนึ่งในอีเวนท์สำคัญที่มาตามนัดทุกสิ้นปี ก็คือ “Christmas illumination” หรือ การประดับตกแต่งไฟทั่วทั้งเมืองในหลายพื้นที่เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสค่ะ

อ่าน 5,229 คน SHARE ความคิดเห็น
ฉลองตรุษจีน 2557 สุดยิ่งใหญ่! ที่สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร

ฉลองตรุษจีน 2557 สุดยิ่งใหญ่! ที่สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร

ททท. ขอเชิญพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมฉลองตรุษจีน ประจำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่ ที่ จ.สกลนคร – นครพนม - มุกดาหาร

อ่าน 2,654 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวบ้านโบราณ 100 ปี ที่หมู่บ้านท่าแร่ สกลนคร

เที่ยวบ้านโบราณ 100 ปี ที่หมู่บ้านท่าแร่ สกลนคร

หมู่บ้านท่าแร่ หมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย หมู่บ้านท่าแร่ หรือ ท่าแฮ่ เป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่มากกว่า 100 ปี

อ่าน 35,108 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน