Facebook Twitter
gPlus 
-

ท่องเที่ยวต่างแดน

|
พระราชวังต้องห้าม หรือ พระราชวังกู้กง (Forbidden City) อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีน พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่บริเวณใจกลางของกรุงปักกิ่ง (Beijing, Peking) เมืองหลวงของประเทศจีน (China) ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดของจีน

พระราชวังต้องห้าม

        พระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง

        พระราชวังต้องห้าม หรือ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "จื่อจิ้นเฉิง" เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรู้จักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตร ล้อมรอบ ใช้ระยะก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963

พระราชวังต้องห้าม

พระราชวังต้องห้าม

        พระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง

        พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่พระราชวังต้องห้ามได้ทางจตุรัสนี้ ผ่านประตูเทียนอันเหมิน บริเวณรอบจตุ รัสเทียนอันเหมิน เรียกว่า อาณาเขตหลวง โดยมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอยู่โดยรอบ เช่น มหาศาลาประชาคม ในอดีตพระราชวังแห่งนี้เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ข้าราชการชั้นสูง ยังต้องขออนุญาต เป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังต้องห้าม"

พระราชวังต้องห้าม

พระราชวังต้องห้าม

        พระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง

        ในปีค.ศ. 1987 องค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ประกาศให้พระราชวังต้องห้ามร่วมกับพระราชวังเสิ่นหยาง เป็นหนึ่งในมรดกโลกในนาม พระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในปักกิ่งและเสิ่นหยาง

พระราชวังต้องห้าม

พระราชวังต้องห้าม


พระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง

        ปัจจุบันพระราชวังต้องห้ามได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน รวมไปถึงการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลจีนได้มีนโยบายจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่อจะอนุรักษ์สภาพของอาคารและสวนหย่อมไว้อีกด้วยค่ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เยี่ยมชมความงาม ของ 'พระราชวังต้องห้าม' ยิ่งใหญ่ อลังการ

เยี่ยมชมความงาม ของ 'พระราชวังต้องห้าม' ยิ่งใหญ่ อลังการ

ยังคงเดินทางท่องเที่ยวกันต่อในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองปักกิ่งประเทศจีน ซึ่งวันนี้จะพาไปทำความรู้จัก

อ่าน 236 คน SHARE ความคิดเห็น
ปี 2015 พระราชวังต้องห้ามจะเปิดพื้นที่ต้องห้ามให้เข้าชมได้แล้ว!

ปี 2015 พระราชวังต้องห้ามจะเปิดพื้นที่ต้องห้ามให้เข้าชมได้แล้ว!

ในปี 2015 เป็นโอกาสครบรอบ 90 ปี ของพระราชวังต้องห้ามหรือ กู้กง ทางการจีนจะเปิดพื้นที่สี่ส่วนที่ไม่เคยเปิดให้เข้าชมมาก่อน

อ่าน 2,625 คน SHARE ความคิดเห็น
พระราชวังต้องห้าม พระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

พระราชวังต้องห้าม พระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

พระราชวังต้องห้าม หรือ พระราชวังกู้กง (Forbidden City) อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีน พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่บริเวณใจกลางของกรุงปักกิ่ง (Beijing, Peking) เมือง หลวงของประเทศจีน (China)

อ่าน 8,259 คน SHARE ความคิดเห็น
ชม 'มรดกวัฒนธรรมโลก' ที่พระราชวังกู้กง

ชม 'มรดกวัฒนธรรมโลก' ที่พระราชวังกู้กง

พระราชวังโบราณหรือ"กู้กง"ในภาษาจีนเป็นพระราชวังสำหรับจักรพรรดิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในโลก

อ่าน 10,280 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน