Facebook Twitter
gPlus 
-

ข่าวสาร ท่องเที่ยว

โครงการเที่ยวเหนือสืบสานโครงการพระราชดำริ กับแพ็คเกจ 6 เส้นทางเที่ยวเหนือ

|


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในเดือนธันวาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังน้ำลด

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคเหนือ จึงได้จัดโครงการเที่ยวเหนือสืบสานโครงการพระราชดำริ ควบคู่กับการเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2554 – 14 มีนาคม 2555

     โดยจัดทำ แพ็คเกจ 6 เส้นทางเที่ยวเหนือสืบสานโครงการพระราชดำริ ซึ่ง ททท. ได้ร่วมมือกับ 4 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) เสนอขายแพ็คเกจท่องเที่ยว ราคาพิเศษ ราคาเริ่มต้นที่ 4,700 - 6,200 บาท

     และพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวในวันธรรมดา ททท. ยังได้จัดโปรโมชั่น “เที่ยววันธรรมดาราคาพิเศษ” โดยลดราคาจากราคาปกติเพิ่มให้อีก 1,300 บาท ทุกเส้นทาง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2555

     ซึ่งโครงการนี้ ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายหลังน้ำลด และส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดาอีกด้วย

     ทั้งนี้เส้นทางเที่ยวเหนือสืบสานโครงการพระราชดำริ ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ เส้นทางแพร่ – น่าน ซึ่งถือเป็นเส้นทางพิเศษเนื่องจากจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการจัดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสร่วมทำพิธีสืบชะตาหลวง ณ อุโบสถวัดพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเถาะ) ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยแพคเกจนี้ มีราคาเริ่มต้นเพียง 4,700 บาท/ท่าน

     ส่วนอีก 5 เส้นทางนั้น ททท. ได้จัดโปรแกรมเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริและงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ซึ่งในปีนี้จะมีดอกไม้และพันธุ์ไม้จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงที่พลาดไม่ได้ อาทิ เนรมิตรทุ่งดอกไม้เรืองแสงนับล้านดวงกับผีเสื้อเรืองแสง เต้นรำพร้อมเสียงดนตรี กระเช้าลอยฟ้าสูงกว่า 40 เมตร เป็นต้น

     รายละเอียดของแต่ละเส้นทาง

     เส้นทางเชียงใหม่ – เชียงราย (4 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 6,200 บาท/ท่าน)

     • อุทยานหลวงราชพฤกษ์
     • พระตำหนักดอยตุง
     • สวนแม่ฟ้าหลวง
     • หอฝิ่น – อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

     เส้นทางเชียงใหม่ – ดอยม่อนแจ่ม (4 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 5,500 บาท/ท่าน) • อุทยานหลวงราชพฤกษ์
     • โครงการหลวงหนองหอย – ม่อนแจ่ม
     • พระตำหนักดาราภิรมย์

     เส้นทางเชียงใหม่ – ดอยอ่างขาง (4 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท/ท่าน)

     • อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – ไนท์ซาฟารี
     • สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
     • พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่๑ (ฝาง)/หมู่บ้านจีน ไชยปราการ

     เส้นทางเชียงใหม่ – ลำพูน – ลำปาง (4 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 5,690 บาท/ท่าน)

     • อุทยานหลวงราชพฤกษ์
     • โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
     • พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนท์ – แม่เมาะ

     เส้นทางเชียงใหม่ – ปาย (4 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 5,700 บาท/ท่าน)

     • อุทยานหลวงราชพฤกษ์
     • ปาย
     • โครงการหลวงวัดจันทร์

     นอกจากนี้ ททท. ยังได้จัดทำบัตรสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ที่ซื้อแพคเกจ ใน 5 เส้นทางที่สามารถเข้าชมมหกรรมงานพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

     โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากบัตรมีดังนี้


     • Fast Track ช่องแถวทางเข้าพิเศษและรถนำชมงาน • บัตรส่วนลดขึ้น Giant Flora Wheel หนึ่งในไฮไลท์พิเศษของงาน ชมสวนในมุมสูงที่สุดจากราคาปกติ 120 บาท ลดเหลือ 100 บาท
     • ส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับซื้อสินค้าลิขสิทธิ์จากร้านค้าภายในงานมหกรรมพืชสวนโลก
     โดยหลังจากนักท่องเที่ยวใช้บัตรสิทธิประโยชน์ดังกล่าวในการเข้าร่วมชมงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถส่งบัตรคืนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำเที่ยว โดยบัตรแต่ละใบจะมีมูลค่าตามที่แต่ละสมาคมกำหนด เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการนำเงินจำนวนดังกล่าวร่วมสมทบทุนในนามของสมาคมฯ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิโครงการหลวงต่อไป

     นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TAT Contact Center 1672 และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง 4 สมาคม ดังนี้

     - สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) โทร. 02 540 2971-2/ 081 318 9942 www.thaitourism.or.th

     - สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) โทร. 02 192 1924-8 www.domesticthailand.com

     - สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) โทร. 02 933 4322-3/ 082 329 6721 www.attothai.org

     - สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) โทร. 02 642 4426-8 www.teata.or.th

ข้อมูลโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการเที่ยวเหนือสืบสานโครงการพระราชดำริ กับแพ็คเกจ 6 เส้นทางเที่ยวเหนือ

โครงการเที่ยวเหนือสืบสานโครงการพระราชดำริ กับแพ็คเกจ 6 เส้นทางเที่ยวเหนือ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคเหนือ จึงได้จัดโครงการเที่ยวเหนือสืบสานโครงการพระราชดำริ ควบคู่กับการเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2554 – 14 มีนาคม 2555

อ่าน 4,096 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน