Travel Update :

เสน่ห์...น้ำตกกังหันน้ำ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า


น้ำตกกังหันน้ำ
เสน่ห์...น้ำตกกังหันน้ำ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่เที่ยวยอดนิยมที่คุณต้องหาโอกาสไปเยือนสักครั้ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวภูหินร่องกล้าในช่วงฤดูฝน ขอแนะนำว่าต้องไม่พลาดโอกาสไปชมความสวยงามของ "น้ำตกกังหันน้ำ" เป็นน้ำตกเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับกังหันน้ำอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนการเมืองการทหาร

น้ำตกกังหันน้ำ
เสน่ห์...น้ำตกกังหันน้ำ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

        น้ำตกกังหันน้ำ เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงคนหลายพันคนบนภูหินร่องกล้า ออกแบบและสร้างขึ้นโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่หนีเข้าป่าภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กังหันน้ำนี้ใช้พลังน้ำขับเคลื่อนกังหันเพื่อหมุนแกนครกกระเดื่องตำข้าวซึ่งเปรียบเสมือนโรงสีข้าวของผกค.

น้ำตกกังหันน้ำ
เสน่ห์...น้ำตกกังหันน้ำ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

        ในทุกๆช่วงหน้าฝนน้ำตกกังหันน้ำจะมีความสวยงามและมีน้ำมากกว่าช่วงฤดูกาลอื่นๆ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ย่อมไม่พลาดโอกาสมาชมความสวยงามของน้ำตกกังหันน้ำด้วยเช่นกันค่ะ


น้ำตกกังหันน้ำ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ภาพประกอบ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: