Facebook Twitter
gPlus 
-

ท่องเที่ยวต่างแดน

|
อิตาลี - เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเสน่ห์น่าสนใจหนึ่งในโลก.. ดินแดนแห่งวัฒนธรรม กว่าศตวรรษที่กำเนิดและเจริญรุ่งเรืองมาจน ทุกวันนี้..ศูนย์กลางของจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ในอดีตกาล ที่ครอบคลุมตลอดอาณานิคม ดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน... โรม มิลาน เวนิส ฟลอเรนซ์ เช่นเดียวกับเมืองน้อยใหญ่อื่นๆที่สวยสดงดงาม พร้อมทั้งประวัติ ศาสตร์ร่องรอยที่ฝังใจอันจะเห็นได้จากอนุสาวรีย์และธรรมชาติของเมืองนั้นๆ ... คนทั่วทุกมุมโลกวันแล้ววันเล่า ต่างมาเยือนความสวยงามของอิตาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ฮันนีมูนหนุ่มสาวต่างปรารถนาที่จะมาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์.. ดินแดนในฝันแห่ง ความรักและโรมานซ์.

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
    กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 


     มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา

    รูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี


   สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน

    ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”


    น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง

    เดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน บันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ

    จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 เป็นสถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก


    เวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน”

    มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย


    จัตุรัสเซนต์มาร์ค มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

    ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิซ สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรม ที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้

เตรียมตัวก่อนเดินทาง

สกุลเงินตรา ยูโร (Euro) อัตราแลกเปลี่ยน EUR 1 = 46.83 บาท )

ภาษาราชการ อิตาลีและลาติน

 

 *หมายเหตุอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Passport
วีซ่าท่องเที่ยว
สามารถโหลดใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวได้ที่
www.esteri.it/visit/pdf/Domanda_e.pdf
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยว

1. ใบสมัครวีซ่า
2. รูปถ่าย
3. Passport ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนหลังจาก วีซ่าหมดอายุ
4. ตั๋วเครื่องบิน ที่ระบุวันเดินทางทั้งไปและกลับ ( ยังไม่ต้องซื้อ แค่ขอใบจองจากเอเจนซี่ )
5. เอกสารเกี่ยวกับที่พัก ในประเทศอิตาลี่ เช่น เอกสารการจองโรงแรม หรือ จดหมายเชิญระบุชื่อผู้เชิญ ผู้ถูกเชิญ ที่อยู่ที่จะไปพักพร้อมระบุวันที่เดินทางไป-กลับ
( offer of hospitality www.esteri.it/visit/pdf/invito_t.pdf )ติดต่อ Anagrafe ของจังหวัดที่จะไป ค่าธรรมเนียม 14.62 ยูโร เมื่อปี 2005
6. เอกสารการเงิน เช่น บัตรเครดิต เช็คเดินทาง (หากต้องใช้เช็คเดินทาง ทางสถานทูตจะขอให้เราไปทำเอง) สามารถเช็คจำนวนเงินได้ที่
www.esteri.it/visti/sussistenza_eng.html
7. เอกสารเกี่ยวกับการทำงานใบรับรองเงินเดือน บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 4 เดือน พร้อมใบรับรองการลาหยุดระบุวันลาตั้งแต่ไปจนกลับ
8. ประกันอุบัติเหตุขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร ( สามารถซื้อได้ที่ เอเจนซี่ที่ขายตั๋วเครื่องบิน ก่อนซื้อสอบถามด้วยว่า เป็นประกันอุบัติเหตุที่สถานทูตอิตาลี่รับหรือไม่ ราคาอยู่ประมาณหลักพัน ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่มาด้วย )
9. เงินค่าสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประมาณ 35 ยูโร (จ่ายเป็นเงินไทยประมาณ 1,800 บาทค่ะ)เวลาที่จะยื่นเรื่อง ให้โทรไปทำการนัดวันที่จะไปก่อนที่ เบอร์โทรศัพท์ 1900222344 (ข้อมูลเมื่อปี 2005)

ที่ตั้งสถานทูต เลขที่ 399 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-28540903

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30-น.

http://WWW.italyontheweb.org/

หมายเหตุ หนังสือเดินทางราชการ อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอ Visa

หนังสือเดินทางประชาชนต้องขอ Visa

*เป็นประเทศในกลุ่ม SCHENGEN


 Tags »

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน