Facebook Twitter
gPlus 
-

ท่องเที่ยวต่างแดน

|
มลรัฐฮาวาย หรือเกาะฮาวายดินแดนในฝันที่ใครๆต่างใฝ่ฝัน ฮาวายได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคู่รักที่ต้องการบรรยากาศที่แสนโรแมติคในการฉลองการแต่งงาน และนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากที่หลงๆไหลในความงามของหาดทรายท้องทะเลอันสวยงาม ฮาวายจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

      โคนา เมืองหลวงของเกาะฮาวาย (THE BIG ISLAND) เกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะฮาวาย ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมของฮาวาย เป็นเกาะที่มีความหลากหลายและตรงกันข้ามกันอย่างมากที่สุด

      พระราชวังอิโอลานี พระราชวังของกษัติรย์ผู้ครองเกาะฮาวายในสมัยก่อนและเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวที่มีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮา กษัติรย์ผู้รวบรวมชนเผ่าต่าง ๆ ในหมู่เกาะฮาวายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

      พันช์โบล์ว สุสานของเหล่าทหารอเมริกันที่พลีชีพในสงคราม ต่าง ๆ รวมถึงนักบินอวกาศชมความงดงาม
      หาดไวกิกิ หาดทรายขาวยาวเหยียดบนฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกต่างฝันจะมาเยือน

      หน้าผาพาลี ชมวิวทิวทัศน์อันธรรรมชาติอันสวยงามของฮาวาย มีลมพัดแรงตลอดทั้งปีเป็นที่มาของตำนานการสู้รบที่สำคัญของกษัตริย์คาเมฮาเมฮา


      อนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่า หรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbour) สมรภูมิเลือดที่นำอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเหตุการณ์ขณะที่กองบินของญี่ปุ่นเข้าทำการโจมตี เพิร์ลฮาร์เบอร์ ฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิค


      เกาะโออาอุ เกาะที่เป็นที่ตั้งของนครฮอนโนลูลู เมืองหลวง ของรัฐฮาวาย


      หาดฮานาอูม่า (HANAUMA BAY) หาดน้ำสวยและใสที่สุดของเกาะโอฮาอู ท่านสามารถเล่นน้ำได้ อย่างปลอดภัย มีความสุขกับการเห็นฝูงปลาทะเลต่างๆเวียนว่าย อยู่ใกล้ตัวท่าน ปัจจุบันหาดฮานาอูม่าเป็นแหล่งพักผ่อนเล่นน้ำ ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮอนโนลูลู


     ตลาดสินค้านานาชาติ (INTERNATIONAL MARKET) ตลาดทันสมัยที่รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิ สินค้าที่ระลึก งานศิลป์ท้องถิ่น,ฮาวาย ฯลฯ


     เกาะมาวี เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ของหมู่เกาะฮาวายเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด เป็นเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟที่ดับแล้ว 2 ลูก


     Whalers Village Museum ซึ่งจะนำท่านย้อนกลับไปสู่ยุคแห่งปลาวาฬ ด้วยโครงกระดูก และชิ้นส่วนหายากที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
      น้ำตกเรนโบว์ สัมผัสกับละอองน้ำอันชุ่มฉ่ำของสายน้ำที่ตกกระทบก้อนหินเบื้องล่างและยังได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮาวาย

|
      อุทยานแห่งชาติ โวคาโน เพื่อชมภูเขาไฟซึ่งครั้งหนึ่งเคยปะทุด้วยเปลวเพลิงร้อนแรงและปล่อยลาวาเดือดพล่านทำลาย ทุกสรรพสิ่งบนเกาะฮาวายมาแล้ว ปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวขจีให้สิ่งมีชีวิตได้อาศัยอยู่ ระหว่างทางผ่านชมไร่สับปะรดไร่ถั่วแมคคาดีเมีย


       “DIAMOND HEAD” ภูเขาไฟที่มอดดับลงแล้ว ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างโดดเด่นจากหาดไวกีกิ ผ่านชมอ่าว HANAUMA ที่ขึ้นชื่อในการดำน้ำดูปะการัง และปลาทะเลสีสวยงาม เช่น ปลาการ์ตูน

การเดินทาง

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า
หลักฐานการขอวีซ่าอเมริกา (ยื่นด้วยตนเอง)
*** ก่อนทำการยื่นวีซ่าอเมริกา ต้องติดต่อซื้อธนาณัติที่ไปรษณีย์ ***

1. พาสปอร์ต : ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย : ใช้รูปขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. หลักฐานทางการเงิน : ให้นำสมุดฝากประจำ, ออมทรัพย์ตัวจริง หรือ ถ้าฝากบัญชีกระแสรายวัน
ให้นำสเตทเม้นท์ที่ธนาคารส่งไปที่บ้านประจำทุกเดือน ระยะ 6 เดือนย้อนหลัง
(จำนวนเงินคงเหลือควรเป็นเลขหกหลักขึ้นไป)
** บัญชีเงินฝากทุกประเภทต้องมีหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากสำนักงานใหญ่ประกอบด้วย **
4. หลักฐานการทำงาน : * ค้าขาย ให้นำทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองหุ้นส่วนที่มีชื่อผู้เดินทาง * พนักงาน ให้นำหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างว่า ทำงานเมื่อไร, ตำแหน่งอะไร, เงินเดือนเท่าไร, ลาหยุดพักเป็นเวลานานเท่าไร
* นักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาอยู่
5. ทะเบียนบ้าน
6. ทะเบียนสมรส
7. หลักทรัพย์ : ถ้ามีโฉนดที่ดินให้นำมาแสดงด้วย

(เอกสารทุกฉบับใช้ตัวจริง)ขอบคุณ
http://www.travelfortoday.com/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฮาวาย เกาะแห่งสรวงสวรรค์

ฮาวาย เกาะแห่งสรวงสวรรค์

มลรัฐฮาวาย หรือเกาะฮาวายดินแดนในฝันที่ใครๆต่างใฝ่ฝัน ฮาวายได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคู่รักที่ต้องการบรรยากาศที่แสนโรแมติคในการฉลองการแต่งงาน

อ่าน 29,344 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน