Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ เมืองสุพรรณฯ

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ บ้านหุบตาอ้น ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำที่ถือกำเนิดขึ้น จากแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำบริเวณต้นน้ำสาขาต่างๆ ของห้วยกระเสียว เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฏรทำการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภคตลอดปี ได้พระราชทานแผนที่ 1:50,000 ที่ทรงวางโครงการไว้ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน ตามความจำเป็น และความเหมาะสม ก่อสร้างขึ้นในปี 2525 เป็นเขื่อนดิน สันทำนบดินกว้าง 6 เมตร ความยาว 500 เมตร สูง 15 เมตร ปัจจุบันมีความจุ 2.80 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ มีการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 1 กลุ่ม


     นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี ระบุว่า สำหรับ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ แห่งนี้ จะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำ ซึ่งจะทราบถึงปัญหาของการใช้น้ำทั้งระบบ ในแต่ละปี ก็จะมีการพูดคุย กับทางกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ว่า ในแต่ละฤดู จะต้องบริหารจัดการน้ำอย่างไร เพื่อให้เพียงพอต่อเกษตรกรที่ต้องการนำน้ำไปใช้สำหรับพืชผลทางการเกษตร ส่วนเรื่องของการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอนาคต นั้น ทางชลประทาน ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เล็งเห้นว่า “อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ” เป็นพื้นที่ที่มีความสวยงาม เหมาะสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม ทั้งทัศนียภาพที่สวยงาม โอบล้อมด้วยขุนเขา ทางชลประทาน ก็พร้อมให้การสนับสนุน หากการท่องเที่ยวนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวะล้อมและระบบนิเวศน์ ภายในอ่างเก็บน้ำ โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในฐานะ ที่ดูแลบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ต้องดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย


     สำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ “อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เต็มรูปแบบ นั้น “นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล” นายอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ในอ.ด่านช้าง มีดำริ ที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากก่อนหน้านี้ ได้สั่งให้เร่งสำรวจพื้นที่นี้ ว่ามีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจ สามารถสร้างจุดขายให้นักท่องเที่ยวมา เยี่ยมชม พักผ่อน


     ข้อมูลพื้นฐานของประชากรในพื้นที่ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นั้นพบว่าส่วนใหญ่ ทำอาชีพเกษตรกร ปลูกพืชเศรษฐกิจ เน้นแนววิถีชีวิตพอเพียง และจุดเด่นที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์ค ของพื้นที่ คือ “อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ” เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ทั้งที่ อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ มีความสวยงาม สมบูรณ์ ทั้งธรรมชาติ และบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก เงียบสงบ เพราะความเจริญต่างๆ ยังเข้ามาไม่ถึง


     นายอำเภอด่านช้าง ซึ่งได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ภายใน “อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ” เพื่อวางแนวทางในการพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมในด้านนี้ ว่า ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ คือ ธรรมชาติที่สวยงาม และพื้นที่ ที่มีจุดเด่นเกี่ยวกับการเกษตรผสมผสาน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาเยี่ยมชม ได้ไม่ยาก กิจกรรมที่เหมาะสม น่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมเส้นทางจักรยาน โดยรอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำฯ ระยะทางถึง 12 กิโลเมตร เหมาะสำหรับนักปั่น ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานแบบใกล้ชิดธรรมชาติ สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้ และ ขนาดของอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สามารถพัฒนาให้มีแพสำหรับ นำนักท่องเที่ยว นั่งชมทัศนียภาพรอบพื้นที่ได้ แต่เป็นกิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคต


     นายนัฐพล กาฬภักดี ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ ซึ่งถือเป็นผู้ที่ดูแลและร่วมบริหารจัดการน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ระบุว่า ทางชุมชนพร้อมให้การสนับสนุน เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ เพราะต้องการจะเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ ที่ถือว่ามีดีในแบบฉบับของตัวเองไม่แพ้สถานที่อื่นใด ขณะนี้ ได้ปรับภูมิทัศน์ โดยรอบพื้นที่ สำหรับรองรับจุดกางเต้นท์ เพื่อชมความงามและทัศนียภาพอันแสนโรแมนติก บนอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ เปิดรอรับนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมความงดงามได้แล้ว


     ขณะที่ นายสัมฤทธิ์ หมวดผา กำนันพื้นที่หมู่ 5 กล่าวว่า การดูแลความเรียบร้อยให้กับนักท่องเที่ยว ขณะนี้มีความพร้อมในส่วนของ ตำรวจในพื้นที่ ที่จะมาตรวจตราความเรียบร้อยเป็นประจำทุกวัน และหากในอนาคต มีนักท่องเที่ยว เข้ามาเพิ่มมากขึ้น ก็จะมี ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ.มาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกอีกจำนวนหนึ่ง     ความพร้อมของ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ พร้อมแล้ว ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว ให้แวะเวียนมาเที่ยวชม ขอเพียงภาครัฐ ให้การส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ เชื่อว่า อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่จะสามารถดึงดูดนักเดินทาง ให้เข้ามาในพื้นที่ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนในชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม


     นายกิตติพงศ์ วิชินโรจน์จรัล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลบริหารงบประมาณ ในการพัฒนา พื้นที่ ระบุว่า ทาง อบต.นิคมกระเสียว มีความพร้อมในการที่จะเข้ามาพัฒนา “อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ” เพราะนอกเหนือจากจะพัฒนาทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แล้ว ยังมีการส่งเสริม ให้นักท่องเที่ยว ได้เข้ามาศึกษาการเกษตรแนวผสมผสาน ซึ่งกำลังเป็นที่น่าสนใจของกลุ่มคนยุคใหม่ ที่หันมาเอาใจใส่ทางด้านสุขภาพชีวิต และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง งานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้สู่รุ่นลูก รุ่นหลาน คือ “ฝาชีจักรสานลายพิกุล” ของนางส้มซัง กาฬภักดี ปราชญ์ชาวบ้าน ในหมู่บ้านหุบตาอ้น ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง


     “ฝาชีจักรสานลายพิกุล” ของป้าส้มซัง ถือเป็นงานหัตกรรมที่ มีความงดงามประณีต มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช้เวลาในการทำนานถึง 1 สัปดาห์ต่อ 1 ชิ้น ป้าส้มซัง เล่าถึงขั้นตอนการทำ “ฝาชีจักรสานลายพิกุล” โดยอุปกรณ์ที่ใช้ ก็ จะใช้ไม้ไผ่นวล เพราะมีความเรียบ ไม่คมมาก และนำมาเหลาเป็นซี่เล็กๆได้ง่าย นำมาทำโครงของฝาชี จากนั้น ต้องมีกะลามะพร้าว ไม้ที่นำมาทำเป็นหูจับฝาชี และน็อต ในการขันยึด และที่สำคัญคือ “กระเถายอดแดง” ที่หาได้ในป่า นำมาถักทอโดยรอบโครงฝาชี ตกแต่งเป็นลายดอกพิกุล อันประณีต สวยงาม


     ไม่แปลกใจ เหตุใด ฝาชีจักรสานลายพิกุล ของป้าส้มซัง จะต้องใช้เวลาในการทำนานถึง 1 สัปดาห์ เพราะขั้นตอนกรรมวิธี ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีความประณีตเป็นอย่างมาก ป้าส้มซัง บอกว่า ไม่อยากให้ งานหัตกรรมนี้ สูญสิ้นไป ในช่วงชีวิตของตนเอง อยากจะให้มีคนมาสานต่อ ซึ่งทาง อบต.นิคมกระเสียว เคย ให้ตนเองไปเป็นวิทยากร ฝึกอบรมอาชีพ ให้คนในท้องถิ่น แต่เนื่องด้วยวิธีการค่อนข้างยุ่งยาก จึงไม่ค่อยได้รับการสานต่อจากผู้รับการอบรม หลังจบโครงการไม่มีใครสนใจอีก ซึ่ง “ฝาชีจักรสานลายพิกุล” ป้าส้มซัง ได้คิดและลงมือออกแบบด้วยตน ปัจจุบัน ได้จดลิขสิทธิ์ ไว้ประมาณ 3 ปี แล้ว


     ทั้งนี้ ป้าส้มซัง ยังบอกอีกว่า หากมีผู้สนใจ ต้องการจะไปเรียนรู้ ก็พร้อมที่จะสอนให้ เพราะอยากจะให้เป็นวิทยาทาน กับคนได้ไปฝึกอาชีพ เพราะฝาชีจักรสานลายพิกุล สนนราคาชิ้นละ 800 บาท และต้องการให้งานหัตกรรมชิ้นนี้ คงอยู่สืบไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ เมืองสุพรรณฯ

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ เมืองสุพรรณฯ

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ บ้านหุบตาอ้น ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำที่ถือกำเนิดขึ้น จากแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 1,783 คน SHARE ความคิดเห็น
อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ใน หมู่บ้านวังหน่อไม้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  แต่เดิมชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า เขื่อนวังหน่อไม้ ตามชื่อหมู่บ้าน

อ่าน 2,224 คน SHARE ความคิดเห็น
นั่งรถไปดู 'ปรีดียาธร' ดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง บนถนนสายสุพรรณบุรี

นั่งรถไปดู 'ปรีดียาธร' ดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง บนถนนสายสุพรรณบุรี

นักท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ต่างเดินทางไปชมความงามของต้นเหลืองปรีดียาธร

อ่าน 16,978 คน SHARE ความคิดเห็น
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญานชาวนาไทย-นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุร

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญานชาวนาไทย-นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุร

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญานชาวนาไทย-นาเฮียใช้ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้วีถีชีวิตการทำนาของคนไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ด้วยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา จึงมีโอกาสได้สัมผัสกับชาวนาอย่างลึกซึ้ง

อ่าน 1,982 คน SHARE ความคิดเห็น
กุมภาสัญญารัก ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี

กุมภาสัญญารัก ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี

 ขอชวนเที่ยวงานกุมภาสัญญารัก ในระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่าน 1,465 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 7 ปี มังกรสวรรค์

เที่ยวงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 7 ปี มังกรสวรรค์

ขอชวนเที่ยวงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 7 ปี มังกรสวรรค์ ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่าน 1,949 คน SHARE ความคิดเห็น
ประเพณีลอยกระทงสวรรค์ 12 นักษัตร จ.สุพรรณบุรี ปี 2557

ประเพณีลอยกระทงสวรรค์ 12 นักษัตร จ.สุพรรณบุรี ปี 2557

จ.สุพรรณบุรี ตามรอยอารยธรรมพื้นถิ่นโบราณ สืบสานประเพณีลอยกระทงสวรรค์ 12 นักษัตร ประจำปี 2557

อ่าน 3,642 คน SHARE ความคิดเห็น
ประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำจ.สุพรรณบุรี

ประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำจ.สุพรรณบุรี

เที่ยวงานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่าน 3,155 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน