Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นชื่ออุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอาจมีชื่อใหญ่ก็จริง แต่ยังมีความสงบและน่าแสวงหามาก ในขณะที่เขาใหญ่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวพลุกพล่านในวันหยุดสุดสัปดาห์ แก่งกระจานกลับไม่เป็นเช่นนั้นยังคงรักษาความเงียบสงบเช่นเคย แต่อุทยานแห่งนี้คือสวรรค์ที่เยี่ยมยอดของนักรักธรรมชาติที่ไม่ต้องการการรบกวนจากคนหมู่มากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

     อุทยานแห่งนี้ได้รับการประกาศขึ้นเป็นอุทยานในวัันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ และในปี ๒๕๓๗ มีการขยายพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกอาเซียนด้วยเช่นกัน

     ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ - อุทยานครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบเขาลาดเอียงด้านทิศตะวันออกของเทือกเขาตะนาวศรี ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ๑๒๐๐ เมตร ตลอดทั้งปีมีความชื้นสูงและมีฝนตกหนักในระหว่างฤดูฝนและอากาศเย็นเกือบตลอดปี พื้นที่ที่สูงชันของอุทยานจะมีความชื้นสูงกว่าป่าใหม่และพื้นที่เปิดในระดับน้ำทะเลที่ตำ่กว่านี้

     อุทยานยังเป็นแหล่งกำเนิดของอีกสองแม่น้ำ คือ แม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งใหลออกจากเขื่อนแก่งกระจานทางด้านทิศตะวันออกของอุทยานแล้วใหลลงผ่านไร่นาและสวนของเกษตรกรแล้วเข้าสู่ตัวจังหวัดเพชรบุรี ส่วนอีกด้านหนึ่งทางทิศใต้ของอุทยานใหลออกสู่เขื่อนปราณบุรีแล้วจึงเลี้ยวเข้าสู่ตัวเมือง เนื่องจากมีปริมาณฝนชุกและป่าอันอุดมสมบูรณ์ในต้นนำ้แห่งนี้ สายนำ้ น้ำตก, แม่น้ำที่แก่งกระจานจึงใหลตลอดปีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน


     ส่วนของอุทยานแห่ง (รวมเอาบริเวณบ้านกรางและพะเนินทุ่ง) จะปิดในฤดูฝนตั้งแต่เดือน สิงหาคมถึงตุลาคม ทุกปีเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของป่า

     พืชพันธุ์ - พื้นที่อุทยานทางทิศตะวันตกเป็นเขตติดต่อผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศพม่า ซึ่งนี้เป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ป่าและช่วยให้สัตว์ได้ข้ามเขตได้อย่างเสรีและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีพื้นที่ติดต่อกับ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชีและล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธ์ัสัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรทางด้านทิศเหนือ ผืนป่าทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยคุณค่าทางชีวภาพที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและผืนป่าต้นน้ำทางด้านทิศตะวันตก

     พื้นที่ของอุทยานส่วนใหญ่เป็นป่าริมเขาสูงชัน พื้นที่ส่วนใหญ่ หรือ มากกว่าสามส่วนสี่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ ๓๐ พื้นที่ร้อยละ ๘๕ ปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขา และที่เหลืออีกร้อยละ ๑๐ เป็นป่าผลัดใบ ป่ามีความร่ำรวยและซับซ้อน ทั้งมีพืชประเภทพืชเบียน เฟิร์น และกล้วยไม้ ป่ามีความหลากหลายเป็นพิเศษเนื่องจากพื้นที่ที่อยู่บนรอยเชื่อมกันระหว่างทวีปเอเชีย (Asiatic) และแหลมมลายู (Malaysian) พืชท้องถิ่นที่พบได้ในเขตนี้ เช่น ไม้โอ๊ค(Oaks) ก่อ (Chestnut) หรือเมเปิล(Maples) เช่นเดียวกันกับปาล์มและพืชที่ให้ผลอื่น ๆอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

     พันธุ์สัตว์ - เช่นเดียวกับชุมชนพืช สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาตินี้มีทั้งที่เชื้อสายเอเซียติก (Asiatic) และมาเลเซียน (Malaysian) นกกว่า ๔๐๐ ชนิดสามารถพบได้ในเขตอุทยานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า ๕๗ ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ก็พบได้เช่นกัน เช่น ช้าง (Elephant), หมี (Bear), กวางแซมบ้า (sambar deer), วัวแดง (gaur), หมี(tiger), เสือดาว(leopard), สมเสร็จมาเลย์ (Malayan tapir), ชะนี (gibbon), ค่าง(langurs), หมาป่า(Asian wild dog), อีเห็น(otter), หมูป่า(wild boar)

     สำหรับนกที่บันทึกพบในพื้นที่อุทยานแห่งนี้ประกอบไปด้วยนกเงือก ๖ ชนิด, ไก่ป่า(peacock-pheasant), นกแว่นสีน้ำตาล (peacock-pheasant), นกกระสา(stork), นกอินทรีย์ดำ (black eagle), และนกหัวขวาน (woodpeckers) อีกหลายชนิดและนกป่าอื่น ๆ อีกมากมาย

     แหล่งท่องเที่ยว


     น้ำตกทอทิพย์ - มีถึง ๙ ชั้นตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่า น้ำใหลตลอดปี เข้าถึงได้ด้วยการเดินป่าระยะทางกว่า ๔ กิโลเมตรจากจุดสิ้นสุดปลายทางของน้ำตกทอทิพย์ ๓๕ กิโลเมตรจากเขตสิ้นสุดของเขตอุทยาน และ ๕๕ กิโลเมตรจากอาคารสำนักงาน บริเวณที่ตั้งแคมป์ใกล้ ๆ กับจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเพชรบุรี

     ทะเลหมอก - หมอกในยามเช้าค่อย ๆ จางไปในหุบเขาเมื่อยามสายสามารถมองเห็นได้บนจุดชมวิวที่กิโลเมตรที่ ๓๖ จากอาคารสำนักงาน

     น้ำตกปาละอู - น้ำตก ๑๖ ชั้นใหลตลอดปี ตั้งอยู่ในเขตอุทยานทางด้านทิศใต้ของอุทยานและเดินทางได้สะดวกที่สุดจากหัวหิน

     ถ้ำวิมาน - หินงอกหินย้อยที่สวยงามพบได้ในถ้ำที่เย็นสบายแห่งนี้ นอกจากนั้นยังมีหลักฐานการอาศัยอยู่ของมนุษย์ในยุคโบราณ เช่น เซรามิกส์และขวานหิน

     ที่ราบหนุมาน(เขาปะการัง) - ภูเขาหินที่เหมือนปะการัง พื้นที่แห่งนี้มีค่างและชะนีอยู่มากและเป็นจุดชมวิวที่ดีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

     กิจกรรม

     การเดินป่า(เทรกกิ้งและศึกษาธรรมชาติ), ดูนก, ดูผีเสื้อ, ชมถ้ำ ล่องแพ, ล่องแคนู, คายัก

     การเดินป่าสู่แม่น้ำเพชรบุรี ระยะทาง - ๘ กิโลเมตร (ทั้งไปและกลับ) ผ่านป่าดงดิปสู่หุบเขาต้นกำเนิดแม่น้ำเพชรบุรี การเดินป่าจะผ่านแม่น้ำทอทิพย์ด้วย

     เส้นทางการเดินพะเนินทุ่งแพรก ระยะทาง - ๑๒ กิโลเมตร (ทั้งไปและกลับ) ขึ้นสู่พะเนินทุ่งความสูง ๑๒๐๗ เมตรซึ่งถือเป็นยอดเขาสูงอันดับสองของอุทยานแห่งชาติ เริ่มเดินที่กิโลเมตรที่ ๒๗ ป่าทุ่งหญ้าและป่าดิบเขาทำให้เหมาะสำหรับการตั้งแคมป์ข้างบนและมีจุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงามของป่าดิบเขาและทะเลหมอกในยามเช้า

     เครื่องอำนวยความสะดวก

     อาคารสำนักงาน - ที่พัก, ร้านอาหาร, ศูนย์ข้อมูล, ที่จอดรถ
     หน่วยบริการตั้งเต็นท์บ้านกลาง - ที่พัก, ที่จอดรถ
     ที่ตั้้งเต้นท์ทิศเหนือพะเนินทุ่ง - ที่พัก, ร้านอาหาร, ที่จอดรถ
     หน่วยอุทยานน้ำตกพลาอู - ที่พัก, และที่จอดรถ

     ที่พัก บังกะโลและบริเวณที่ตั้งเต้นท์(อาคารสำนักงาน, บ้านกราง และพะเนินทุ่ง) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและมีรีสอร์ทหลายแห่งบริกการอยู่นอกเขตอุทยาน

     การเดินทาง โดยรถยนตร์จากเพชรบุรี (ทิศเหนือ) หรือจากหัวหิน หรือประจวบคีรีขันธ์ (จากทิศใต้)

     ข้อควรระวัง เวลาจำกัดในการขึ้นลงพะเนินทุ่งไปบริเวณตั้งแคมป์ 05.30 - 07.30 และ 1.00 - 3.00 ส่วนเวลาลงจากพะเนินทุ่งไปยังบ้านกราง 09.00 - 10.00 และ 16.00 - 17.00


ข้อมูล :
Westernforest.org
ภาพบางส่วน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไปดูผีเสื้อที่บ้านกร่างแคมป์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ไปดูผีเสื้อที่บ้านกร่างแคมป์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ในทุกๆช่วงระหว่างเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคมของทุกๆปี จะเป็นช่วงฤดูกาลชมผีเสื้อ ณ บ้านกร่างแคมป์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้พบกับความหลากหลายของฝูงผีเสื้อหลาสีสันจำนวนหลายพันตัว

อ่าน 5,426 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชมความงามอุทยานมรดกอาเซียน

เที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชมความงามอุทยานมรดกอาเซียน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นชื่ออุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอาจมีชื่อใหญ่ก็จริง แต่ยังมีความสงบและน่าแสวงหามาก

อ่าน 4,358 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 'จุดชมทะเลหมอก กม.36'

เที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 'จุดชมทะเลหมอก กม.36'

หากคุณเป็นอีกคนที่รักการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ หรือ ต้องการไปชมความงดงามของทะเลหมอก "อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน" ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาเยือน แห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี...

อ่าน 11,361 คน SHARE ความคิดเห็น
'ดูนก ชมไม้' ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

'ดูนก ชมไม้' ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

"อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน" อีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีลักษณะเด่นทางธรรมชาติ ได้แก่ ทะเลสาบ น้ำตก ถ้ำ หน้าผาที่สวยงามอีกทั้งยัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี...&

อ่าน 13,602 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปลูกป่า ทำฝายผสมผสาน ทำโป่งเทียม ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปลูกป่า ทำฝายผสมผสาน ทำโป่งเทียม ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ และหมู่คณะต่างๆ ที่ต้องการร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ผืนป่าตะวันตก ร่วมกันปลูกต้นไม้...

อ่าน 7,340 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เป็นอุทยานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ถึง 2,915 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.8 ล้านไร่ ในเขตอำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

อ่าน 7,423 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Tags »
อ่าน 6,082 คน SHARE ความคิดเห็น
5 บ่อน้ำพุร้อนสุดสวย ณ อุทยานแห่งชาติ Yellowstone

5 บ่อน้ำพุร้อนสุดสวย ณ อุทยานแห่งชาติ Yellowstone

อุทยานแห่งชาติ Yellowstone ในไวโอมิงประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพื้นที่ที่มีพลังงานความร้อนใต้

อ่าน 1,056 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน