Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|

อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย อัศจรรย์แห่งปราสาทหิน สถาปัตยกรรมอันงดงาม


อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย ตั้งอยู่ในตำบลในเมือง อ.พิมาย ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ 60 กม. ท่านสามารถมาตามถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข2) ถึงนครราชสีมาแยกตลาดแคแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข206 โคราชเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี บริเวณของอุทยานมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูน้ำล้อมรอบ แม่น้ำมูลไหลผ่านทิศเหนือและทิศตะวันออก ทางใต้มีลำน้ำเค็ม ทางตะวันออกมีลำน้ำจักราช ที่มาของคำว่า “พิมาย” นั้นน่าจะมาจากคำว่า “วิมายะ” ที่จารึกเป็นภาษาเขมรอยู่บนกรอบระเบียงคตของประตูด้านทิศตะวันออกว่า “กมรเตงชคตวิมาย” จึงเชื่อว่าเมืองพิมายเป็นเมืองที่มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรเขมรโบราณ สืบต่อมาจนปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฯเปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ค่าผ่านประตู คนไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท โทร. 044-471568

เมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาจะมีศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอยู่ทางขวามือ มีแผ่นหินประกาศไว้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นประธานในการเปิดอุทยานฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532

ทางซ้ายเป็นพลับพลาเปลื้องเครื่อง(๑) ก่อด้วยหินสีแดงเรียบๆ ไม่มีหลังคา หันหน้าไปทิศตะวันออก จากการขุดค้นพบกระเบื้องมุงหลังคา รูปเคารพ เครื่องประดับ และเหรียญสำริด จากตำแหน่งที่ตั้งสันนิษฐานว่าเป็นที่พักสำหรับกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงเสด็จมาประกอบพิธีทางศาสนา

ตรงเข้ามาจะเห็น สะพานนาคราช (๒) ที่มีผังเป็นรูปกากบาท หัวสะพานเป็นรูปพญานาคแผ่พังพาน ตัวสะพานสร้างด้วยหินทราย เปรียบเหมือนทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ

เดินผ่านเข้ามาเป็นซุ้มประตูและกำแพงแก้ว (๓) ซุ้มประตูจะอยู่กึ่งกลางแนวกำแพงทั้งสี่ด้านตรงกันทั้งสี่ทิศ ผังของบริเวณนี้ก็เป็นรูปกากบาท เชื่อว่าเป็นดินแดนที่จะเข้าสู่แดนสวรรค์

เมื่อผ่านกำแพงแก้วแล้วจะเป็นชาลาทางเดิน (๔) เป็นลานว่างโล่ง มีแนวทางเดินตรงไปยังประตูกลางของระเบียงคด พื้นแบ่งเป็นสามช่องทางเดิน จากการขุดค้นพบเศษกระเบื้องมุงหลังคาดินเผามากมาย สันนิษฐานว่าคงมีระเบียงหลังคาโปร่งมาก่อนบรรณาลัย (๕) จะอยู่ระหว่างซุ้มประตูกำแพงแก้วและซุ้มประตูระเบียงคดทางทิศตะวันตก เป็นอาคารขนาดเดียวกันสองหลังสร้างต่อกัน จากการขุดแต่งพบกระเบื้องดินเผามุงหลังคามากมาย เดิมคงเป็นไม้มุงหลังคากระเบื้อง จัดว่าเป็นอาคารใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์ทางศาสนาสระน้ำ (๖) จะมีอยู่ทั้งสี่ทิศของลานกำแพงปราสาทด้านนอก ภายในสระได้พบชิ้นส่วนเสากำแพงกรอบประตู สันนิษฐานว่าน่าจะเคยเป็นที่ตั้งของวัดมาก่อน ที่ปัจจุบันได้ย้ายออกไปตั้งทางนอกเมือง ได้แก่ วัดสระเพลง วัดพระปรางค์ใหญ่ วัดโบสถ์ และวัดพระปรางค์น้อย สระเหล่านี้ขุดขึ้นเพื่อใช้ประโยฃน์ในการอุปโภคบริโภคของทางวัด

ซุ้มประตูและระเบียงคด (๗) เป็นอาคารก่อหินทราย อยู่ล้อมรอบปราสาทประธาน ประตูจะอยู่กึ่งกลางของกำแพงทั้งสี่ด้าน จะตรงกับประตูทางเข้าปราสาทประธาน ที่ปรากฏจารึกอักษรเขมรว่า “กมรเตงชคตวิมาย” ที่ซุ้มประตูระเบียงคดด้านทิศใต้ และกล่าวถึงการสร้างรูปเคารพ “กมรเตงชคตเสนาบดีไตรโลกยวิชัย” ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ ๑

ปราสาทประธาน (๘) ที่ลานชั้นในมีอาคารสถานหลายองค์ ที่อยู่กลางคือปราสาทประธาน มีความสำคัญที่สุด สร้างด้วยศิลาทรายสีขาวหันไปทางทิศใต้ ประกอบด้วยส่วนมณฑปและเรือนธาตุ มีการจำหลักลวดลายประดับบนหน้าบัน ทับหลัง มักเป็นเรื่องรามเกียรติและเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา มีแต่ด้านใต้ที่เป็นภาพศิวนาฏราช ภายในเรือนธาตุเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพสำคัญ เรียกว่าห้องครรภคฤหะ เห็นร่องรอยของร่องน้ำมนต์ต่อลอดออกไปด้านนอก

พลับพลา (๙) ภายในลานชั้นในด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธานมีฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่สูงมากนัก เว้นช่องว่างตรงกลางไว้ มีหลุมขนาดใหญ่ที่ขอบฐาน คาดว่าอาจใช้ประโยชน์ในทางพิธีกรรมหอพราหมณ์ (๑๐) เป็นอาคารหินทรายและศิลาแลง ผังเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ได้ค้นพบศิวลึงค์ขนาดย่อม คาดว่าคงเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์

ปรางค์หินแดง (๑๑) ตั้งอยู่ทางด้านขวาของปรางค์ประธาน มีทับหลังจำหลักภาพเรื่องมหาภารตะอยู่ปรางค์พรหมทัต (๑๒) สร้างด้วยศิลาแลง ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ได้พบประติมากรรมหินทราย 2 ชิ้น เป็นรูปคนผู้ชายขนาดใหญ่คาดว่าเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ท้าวพรหมทัต และรูปสตรีคุกเข่า เชื่อว่าเป็นพระนางชัยราชเทวี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า นางอรพิมช่างน่าอัศจรรย์กับความสามารถของมนุษย์เราที่สามารถสร้างสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ งดงาม จากหินทรายและศิลาแลงที่แข็งแกร่ง จึงคงทนมาจนปัจจุบัน เห็นถึงศรัทธาอันแรงกล้าของผู้คนต่อพระพุทธศาสนา ต่อพระมหากษัตริย์ พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงปกครองประชาชนด้วยความกล้าหาญและความห่วงใยไพร่ฟ้า ที่เห็นได้จากศิลปวัตถุที่หลงเหลืออยู่ แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด คุณค่าเหล่านั้นก็ไม่อาจลบเลือนไปตามกาลเวลา เพราะคุณงามความดีที่ได้กระทำจะยังคงอยู่ยั้งยืนยง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย อัศจรรย์แห่งปราสาทหิน

อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย อัศจรรย์แห่งปราสาทหิน

อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย ตั้งอยู่ในตำบลในเมือง อ.พิมาย ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ 60 กม. ท่านสามารถมาตามถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข2) ถึงนครราชสีมาแยกตลาดแคแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข206

อ่าน 3,985 คน SHARE ความคิดเห็น
Hochosterwitz มหัศจรรย์ปราสาทหินบนเขาสูงแห่งออสเตรีย

Hochosterwitz มหัศจรรย์ปราสาทหินบนเขาสูงแห่งออสเตรีย

ชวนมาท่องดินแดนในยุโรปอีกครั้งกับปราสาทสุดมหัศจรรย์ Hochosterwitz สมบัติของประเทศออสเตรีย ซึ่งจุดเด่นของปราสาทหินแห่งนี้คือตั้งอยู่บนเขาที่มีความสูงเหนือเมืองกว่า 160 เมตร

อ่าน 2,606 คน SHARE ความคิดเห็น
ไปชมปรากฎการณ์สุริยาสาดส่อง 15 ช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้ง

ไปชมปรากฎการณ์สุริยาสาดส่อง 15 ช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้ง

เชิญชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ปรากฎการณ์สุริยาสาดส่อง 15 ช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้ง เพลิดเพลินกับแพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน จากอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

อ่าน 2,678 คน SHARE ความคิดเห็น
นักท่องเที่ยวแห่ลมหนาวและกลิ่นไอธรรมชาติที่ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

นักท่องเที่ยวแห่ลมหนาวและกลิ่นไอธรรมชาติที่ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

วันนี้จ.บุรีรัมย์มีอุณหภูมิลดต่ำลงอยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ประกอบกับช่วงนี้ได้เข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่น นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสกับลมหนาวและกลิ่นไอธรรมชาติบนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งกันอย่างคึกคัก

อ่าน 3,041 คน SHARE ความคิดเห็น
การท่องเที่ยวปราสาทหินเมืองต่ำ บุรีรัมย์

การท่องเที่ยวปราสาทหินเมืองต่ำ บุรีรัมย์

การท่องเที่ยวปราสาทหินเมืองต่ำ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ในปัจจุบัน โดยปราสาทตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อ่าน 7,280 คน SHARE ความคิดเห็น
ตื่นตา ปราสาทหิน กลางทะเลที่ 'เกาะเขาใหญ่'

ตื่นตา ปราสาทหิน กลางทะเลที่ 'เกาะเขาใหญ่'

"เกาะเขาใหญ่" คือ อีกหนึ่งเกาะที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยจุดเด่นของเกาะเขาใหญ่ คือ ประติมากรรมธรรมชาติที่คล้ายกับปราสาทหิน

อ่าน 11,866 คน SHARE ความคิดเห็น
ตื่นตาปราสาทหินสุดยิ่งใหญ่อลังการ ณ 'อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง'

ตื่นตาปราสาทหินสุดยิ่งใหญ่อลังการ ณ 'อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง'

"อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง" หรือที่เราเรียกกันว่า "ปราสาทหินพนมรุ้ง" ปราสาทหินที่งดงามยิ่งใหญ่อลังการ และทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เดิมเป็นเทวสถานของฮินดู ก่อนจะเปลี่ยนเป็นศาสนสถานในพระพุทธ-ศาสนา ขึ้นทะเบียนเป

อ่าน 5,533 คน SHARE ความคิดเห็น
สัมผัสอารยธรรมขอมโบราณที่ 'ปราสาทหินพิมาย'

สัมผัสอารยธรรมขอมโบราณที่ 'ปราสาทหินพิมาย'

"ปราสาทหินพิมาย" อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นประสาทขอมที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อ่าน 15,531 คน SHARE ความคิดเห็น
'ปราสาทสด๊กก๊อกธม' เสน่ห์ปราสาทหินในวัฒนธรรมเขมร

'ปราสาทสด๊กก๊อกธม' เสน่ห์ปราสาทหินในวัฒนธรรมเขมร

"ปราสาทสด๊กก๊อกธม" หรือ ชื่อเดิมคือ "ปราสาทเมืองพร้าว" อยู่ใกล้กับโนนหมากมุ่น บริเวณทิศตะวันออกของบ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว แต่เดิมเคยเป็นเขตปะทะระหว่างทหารไทยกับเวียดนาม เมื่อ พ.ศ. 2523

อ่าน 14,731 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน