Travel Update :

หน้าร้อนนี้..ไปแอ่วเชียงรายกันไหม?


เชียงราย
หน้าร้อนนี้..ไปแอ่วเชียงรายกันไหม?

ท่องเที่ยว เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้ว ขอพาคนขี้ร้อนไปตะลอนเที่ยวเชียงราย ไหว้พระรับพร ชมงานศิลปะล้านนาของดีแห่งเชียงแสน และแวะพักช้อปปิ้งนานาสินค้าที่สารพัดตลาดนัดต่างๆรอบเมือง

        Skyscanner อยากพาคุณๆไปตะลุยเที่ยวเมืองเจียงฮาย ไปไหว้พระวัดเก่าแก่ ไปชมงานประติมากรรมสวยงามของวัดฝีมือศิลปินแห่งชาติที่ดังกระฉ่อนไปรอบโลก ไปพักผ่อนใจกับธรรมชาติเมืองเหนือ และแวะเดินตลาดงานฝีมือชาวเขาเผ่าต่างๆ

เชียงราย
หน้าร้อนนี้..ไปแอ่วเชียงรายกันไหม?

        พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง เคยเป็นพระตำหนักของสมเด็จย่า ปัจจุบันเปิดให้เข้าชม ตัวอาคารมีความสวยงามเป็นลักษณะอาคารสไตล์บ้านสวนในสวิตเซอร์แลนด์ผสมงานช่างล้านนา มีงานแกะสลักลายไม้สวยงามรอบๆ พระตำหนัก นอกจากนั้นยังมีสวนดอกไม้นานาพันธุ์ สวนแม่ฟ้าหลวงเป็นส่วนของสวนดอกไม้เมืองหนาวที่อยู่ด้านหน้าของพระตำหนัก มีงานปะติมากรรมของช่างฝีมือชื่อดัง มิเซียม ยิปอินซอย (Misiem Yipintsoi) จัดแสดงอยู่ด้วย ในบริเวณใกล้เคียงกันก็ยังมีหอแสดงพระราชประวัติของสมเด็จย่า ห้องจัดแสดงนิทรรศการด้านพืชเมืองหนาว และบริเวณที่จัดจำหน่ายของฝากและของที่ระลึกจากโครงการหลวง

        พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง สถานที่ตั้ง หมู่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย
หน้าร้อนนี้..ไปแอ่วเชียงรายกันไหม?

        วัดร่องขุน ก่อสร้างขึ้นโดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีความสวยงามโอ่อ่า ตัววัดเป็นสีขาวทั้งหมดและประดับด้วยกระจกเงิน ภายในอุโบสถมีห้องแสดงภาพและภาพจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตร วัดแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดงานประติมากรรมและศิลปกรรมที่ได้สร้างขึ้นมาในยุคหลัง

        วัดร่องขุน สถานที่ตั้ง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง

เชียงราย
หน้าร้อนนี้..ไปแอ่วเชียงรายกันไหม?

        วัดพระสิงห์ วัดเก่าแก่ของล้านนา สร้างขึ้นราวพ.ศ. 1928 แต่เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่และได้ประดิษฐานที่วัดแห่งนี้เป็นเวลาถึง 20 ปีก่อนจะอัญเชิญกลับไปเมืองเชียงใหม่อีกครั้ง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ตัวพระอุโบสถของวัดเป็นงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีความสวยงามวิจิตร ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง

        วัดพระสิงห์ สถานที่ตั้ง ถนนท่าหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง

เชียงราย
หน้าร้อนนี้..ไปแอ่วเชียงรายกันไหม?

        ภูชี้ฟ้า เป็นเขตวนอุทยานแห่งชาติ เป็นจุดชมทะเลหมอกขึ้นชื่อ และเป็นจุดชมซากุระเมืองไทยหรือดอกพญาเสือโคร่งอีกแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติ มีเส้นทางธรรมชาติสวยงาม และสามารถพักแรมค้างคืนได้ มีการทำไร่พืชผักผลไม้เมืองหนาวในเขตนี้ด้วย โดยส่วนใหญ่เมื่อมาเยือนภูชี้ฟ้าแล้ว นักท่องเที่ยวและนักเดินทางก็นิยมไปเยือนผาตั้งด้วยเช่นกันเพราะอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ ทั้งภูชี้ฟ้าและผาตั้งมีจุดชมวิวพรมแดนธรรมชาติลำน้ำโขงที่กั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวบริเวณด้านบนของยอดภูผาทั้งสองแห่ง

        ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง สถานที่ตั้ง วนอุทยานภูชี้ฟ้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง และผาตั้งอยู่ห่างจากภูชี้ฟ้า 25 ก.ม. ในเขตบ้านผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น

เชียงราย
หน้าร้อนนี้..ไปแอ่วเชียงรายกันไหม?

        ป่าซากุระดอยช้าง 5 แสนต้น เป็นแหล่งชมดอกซากุระบานที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศ เพราะในบริเวณนี้มีต้นพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยรวมกันถึง 5 แสนต้น นอกจากนั้นบริเวณดอยช้างยังเป็นเขตไร่กาแฟขึ้นชื่อ มีจุดชมวิวยอดสวยงาม มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณพุทธอุทยานดอยช้างซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่งที่ใช้สำหรับพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาพุทธมังคลาภิเษก ในบริเวณพุทธอุทยานแห่งนี้มีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่มากมายให้ประชาชนได้สักการะบูชาอีกด้วย

        ป่าซากุระดอยช้าง 5 แสนต้น สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย

        สถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัดและศาสนสถาน

        วัดพระธาตุดอยตุง มีชื่อเป็นทางการว่า “วัดพระมหาชินธาตุเจ้า” ปูชนียสถานสำคัญบรรจุพรธาตุประจำปีเกิดปีกุน

        วัดพระธาตุดอยตุง สถานที่ตั้ง ดอยนางนอน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย

        วัดพระแก้ว (วัดพระเจ้าล้านทอง) เป็นวัดโบราณ เป็นที่ค้นพบพระแก้วมรกตที่ภายหลังได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระแก้วในเขตพระนคร กรุงเทพฯ

        วัดพระแก้ว (วัดพระเจ้าล้านทอง) สถานที่ตั้ง 19 หมู่ 1 ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง

        วัดพระธาตุผาเงา
วัดริมฝั่งแม่น้ำโขง มีพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ซึ่งได้สร้างครอบพระเจดีย์เจ็ดยอดซึ่งเป็นเจดีย์เก่า ภายในเจดีย์มีภาพเขียนพระราชประวัติของพระนางจามเทวี

        วัดพระธาตุผาเงา สถานที่ตั้ง หมู่บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

        วัดพระธาตุดอยเวา
มีจุดชมวิวแม่สายที่สวยงาม บริเวณตัวพระธาตุเป็นที่ตั้งของวิหารขนาดเล็กที่เรียกกันว่า “ไพชยนต์ปราสาท” ประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง

        วัดพระธาตุดอยเวา สถานที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย

        วัดงำเมือง เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของกู่พญามังรายมหาราช เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระองค์สร้างขึ้นเมื่อราวปีพ.ศ. 2032

        วัดงำเมือง สถานที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง

        วัดพระธาตุดอยจอมทอง หรือวัดพระธาตุดอยตอง เป็นวัดเก่าแก่ คาดว่ามีมาก่อนสมัยพญามังราย

        วัดพระธาตุดอยจอมทอง หรือวัดพระธาตุดอยตอง สถานที่ตั้ง ตำบลเวียง อำเภอเมือง

        วัดกลางเวียง เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตังแต่ปีพ.ศ. 1975 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายใกล้กับเสาหลักเมือง แต่เดิมชาวบ้านเรียกวัดจันทน์โลกหรือจั๋นตะโลก เพราแต่ก่อนนั้นมีต้นไม้มงคล “ต้นจันทน์แดง” ขึ้นอยู่ในบริเวณวัด

        วัดกลางเวียง สถานที่ตั้ง ตำบลเวียง อำเภอเมือง

        พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของดอยแม่สลอง สร้างขึ้นเพื่อถวายสมเด็จย่า เป็นงานศิลปะล้านนาประยุกต์

        พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของดอยมาสลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

        วัดพระเจ้าทองทิพย์ แต่เดิมนั้นเป็นวัดร้างในเขตป่าหวาย ในราวปีพ.ศ. 2089 ได้มีการนิมนต์พระเจ้าทองทิพย์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่จากเมืองหลวงพระบางเพื่อจะไปประดิษฐานที่วัดในเมืองเชียงใหม่ แต่เรือพระที่นั่งได้มาติดบริเวณวัดร้างแห่งนี้ จึงได้สร้างมณฑปเพื่อประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ไว้ที่วัดแห่งนี้แทน มีความเชื่อกันว่าหากใครมีบุตรยากให้มาขอพรที่นี่แล้วจะสมหวัง

        วัดพระเจ้าทองทิพย์ สถานที่ตั้ง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย

        พระธาตุจอมแว่
พระธาตุเก่าแก่ประจำเมืองที่บรรจุพระมหาชินธาตุไว้ เชื่อกันว่าผู้ใดได้ผ่านมาและแวะกราบไหว้จะแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และหากมาขอพรเรื่องธุรกิจการงานจะเจรจาเป็นผลสำเร็จ

        พระธาตุจอมแว่ สถานที่ตั้ง ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน

        วัดพระธาตุเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ประจำเมืองเชียงแสน สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนภู ในช่วงกลางของพุทธศตวรรษที่ 19

        วัดพระธาตุเจดีย์หลวง สถานที่ตั้ง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

        วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเก่าแก่ประจำเมืองเชียงแสน

        วัดพระธาตุจอมกิตติ สถานที่ตั้ง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

        วัดป่าสัก มีเจดีย์ศิลปะล้านนาที่งดงามเป็นที่ร่ำลือ เป็นเขตเมืองโบราณเชียงแสนที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าแสนภูในราวปีพ.ศ. 1838

        วัดป่าสัก สถานที่ตั้ง นอกกำแพงเมืองเชียงแสน อำเภอเชียงแสน

        วัดพระธาตุสองพี่น้อง เป็นเขตโบราณสถานเมืองเก่าเชียงแสน มีเจดีย์ทรงปราสาทสององค์ตั้งอยู่ใกล้กันซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด มีพระพุทธรูปและงานประติมากรรมล้านนาสวยงามในซากปรักหักพังที่ได้อนุรักษ์ไว้

        วัดพระธาตุสองพี่น้อง สถานที่ตั้ง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

        วัดเจดีย์ 7 ยอด เดิมนั้นเป็นวัดร้างที่คาดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา ได้ทำการบูรณะขึ้นมาจากซากวัดที่เหลืออยู่ในช่วงรัชกาลที่ 3

        วัดเจดีย์ 7 ยอด สถานที่ตั้ง อำเภอเชียงแสน

        สถานที่ท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์ แหล่งวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ สมบัติล้ำค่าและงานศิลปะล้านนาโบราณของเมืองเชียงแสนที่ค้นพบในบริเวณเมืองเก่าเชียงแสน

        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน สถานที่ตั้ง 702 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

        อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย เป็นผู้ก่อตั้งเมืองเชียงราย โดยประชาชนชาวเชียงรายได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507

        อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย สถานที่ตั้ง ประดิษฐานอยู่บริเวณห้าแยกพ่อขุน อำเภอเมือง

        กลุ่มแกะสลักไม้บ้านถ้ำผาตอง จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มศิลปิน “สล่า” หรือช่างไม้พื้นบ้านที่มีชื่อเสียง อันได้แก่ สล่าคำจันทร์ ยาโน สล่าสุวรรณ สามสี และสล่าจิ๊ก มีการฝึกหัดงานแกะสลักให้เยาวชนที่สนใจในงานศิลปะพื้นบ้านด้านนี้ และมีการแกะสลักงานไม้พื้นบ้านเพื่อจัดจำหน่ายหารายได้ช่วยท้องถิ่นและอนุรักษ์งานช่างฝีมือโบราณ

        กลุ่มแกะสลักไม้บ้านถ้ำผาตอง สถานที่ตั้ง บ้านถ้ำผาตอง ตำบลแม่ข้าวต้มท่าสุด อำเภอแม่จัน

        กลุ่มแกะสลักไม้บ้านช้าง 108 ลีลา
กลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านของเชียงราย ก่อตั้งขึ้นโดยช่างไม้พื้นบ้าน “สล่าสุวรรณ สามสี” ขึ้นชื่อเรื่องการแกะสลักไม้ด้วยมือ งานแกะสลักพระพุทธรูป ช้างไม้ งานแกะสลัก 12 ราศี และงานแกะสลักไม้ให้เคลื่อนไหวเสมือนจริง เป็นต้น

        กลุ่มแกะสลักไม้บ้านช้าง 108 ลีลา สถานที่ตั้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง

        หอนาฬิกาเชียงราย ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินผู้สร้างวัดร่องขุน ขึ้นชื่อว่าเป็นหอนาฬิกาที่สวยที่สุดในประเทศไทย ทุกคืนในเวลา 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม และ 3 ทุ่ม จะมีการแสดงแสงสีเสียงที่หอนาฬิกาแห่งนี้

        หอนาฬิกาเชียงราย สถานที่ตั้ง ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมือง

        ลานทองวิลเลจ เป็นหมู่บ้านทางวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาวบ้านลุ่มน้ำโขงทางตอนเหนือ มีกิจกรรมมากมาย เช่น ล่องแพ ขี่ช้าง นั่งเกวียน การสาธิตงานฝีมือพื้นบ้านต่างๆ การแสดงการละเล่นพื้นบ้านรวมไปถึงอุทยานดอกไม้สวยงามของทางเหนือ ไร่ชา และสวนท้อ

        ลานทองวิลเลจ สถานที่ตั้ง ก.ม.ที่ 13 บนทางหลวง 1089 (แม่จัน – ท่าตอน) อำเภอแม่จัน

        หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสามเหลี่ยมทองคำที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตและแหล่งค้าฝิ่นขนาดใหญ่ ภายในตัวอาคารมีห้องนิทรรศการจัดแสดงความเข้าใจถึงเรื่องพิษภัยของฝิ่น

        หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ตั้ง บนเทือกเขานางนอน อำเภอเชียงแสน

        พิพิธภัณฑ์บ้านดำ แหล่งรวบรวมศิลปะไทยร่วมสมัยอันล้ำค่า ถูกสร้างขึ้นโดยหนึ่งในสุดยอดศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี

        พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สถานที่ตั้ง 414 หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง

        สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนรุกขชาติ และหมู่บ้านชาวเขา

        ไร่บุญรอด ไร่ขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 8000 ไร่ในสี่ตำบล เป็นแหล่งเพราะปลูกพืชไร่เมืองหนาว และไร่ชาอู่หลงอันขึ้นชื่อ เป็นจุดชมดอกปอเทืองที่จะบานสะพรั่งในช่วงเดือนธันวาคม

        ไร่บุญรอด สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ อำเภอเมือง

        ไร่แม่จันวัลเลย์ เป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของเมืองไทยและชาอู่หลง มีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดและไร่ชาอันสวยงาม การไปเยือนต้องนั่งแพเข้าไป

        ไร่แม่จันวัลเลย์ สถานที่ตั้ง อำเภอแม่จัน

        ดอยแม่สลอง เป็นเขตชุมชนชาวจีนฮ่อขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแดนลาว มีสถานที่ท่องเที่ยงน่าสนใจหลายแห่ง มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นจุดชมดอกซากุระเมืองไทยและแหล่งปลูกชาอีกแห่งของเชียงราย

        ดอยแม่สลอง สถานที่ตั้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

        ดอยวาวี เป็นแหล่งปลูกชาและกาแฟขึ้นชื่ออีกแห่ง มีชุมชนชาวจีนฮ่อและมีชนเผ่าถึง 13 กลุ่มอาศัยอยู่ในเขตนี้ มีทิวทัศน์สวยงามและเป็นจุดชมทะเลหมอกยามเช้า

        ดอยวาวี สถานที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย

        สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้หายาก เช่นกุหลาบพันปี เป็นแหล่งชมดอกนางพญาเสือโคร่งในช่วงฤดูหนาว

        สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ สถานที่ตั้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

        ทุ่งดอกบัวตอง ดอยหัวแม่คำ เป็นเขตวนอุทยานแห่งชาติและจุดชมดอกบัวตอง เป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าอาข่าและละหู่

        ทุ่งดอกบัวตอง ดอยหัวแม่คำ สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง

        แม่น้ำกกและหมู่บ้านกะเหรี่ยง แหล่งล่องแพชมธรรมชาติริมน้ำกกที่ไหลผ่านเมืองเชียงรายที่มีความยาวกว่า 130 กิโลเมตร แวะชมวิถีชีวิตพึงพิงธรรมชาติของชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ริมน้ำแห่งนี้

        แม่น้ำกกและหมู่บ้านกะเหรี่ยง สถานที่ตั้ง อำเภอเมือง

        ทะเลสาบเชียงแสน แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ในเขตเมืองเชียงแสน เป็นจุดชมนก โดยเฉพาะนกเป็ดน้ำนานาพันธุ์ที่จะบินอพยพมาอยู่กันตามฤดูกาล

        ทะเลสาบเชียงแสน สถานที่ตั้ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย อำเภอเชียงแสน

        หมู่บ้านชาวอาข่าล่อชา ชมวิถีชีวิตพื้นบ้าน งานทอผ้าและงานฝีมือชาวเขา เป็นหนึ่งในโครงหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

        หมู่บ้านชาวอาข่าล่อชา สถานที่ตั้ง สามแยกกิ่วสะไตระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 54-55 ริมถนนสายท่าตอน-แม่จัน

        เขื่อนแม่สรวย จุดเก็บกักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม เป็นจุดชมวิวยอดและแหล่งท่องเที่ยวนิยมมีร้านอาหารบริการอยู่รอบๆ เขื่อน

        เขื่อนแม่สรวย สถานที่ตั้ง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย

        หมู่บ้านจีนยูนนานแห่งดอยผาตั้ง แหล่งที่อยู่อาศัยของชาวจีนยูนนาน เป็นจุดชมวิวสวยงาม ชมวิถีชีวิตชาวเผ่าและชิมอาหารพื้นบ้านเลื่องชื่อ

        หมู่บ้านจีนยูนนานแห่งดอยผาตั้ง สถานที่ตั้ง ดอยผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น

        อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นจุดชมนกเงือกและนกพันธุ์ต่างๆ มีสัตว์ป่าหายาก เช่น เลียงผา เก้ง และกวาง มีน้ำตกหินงอกหินย้อยสวยงาม “น้ำตกปูแกง”

        อุทยานแห่งชาติดอยหลวง สถานที่ตั้ง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่สรวย อำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่ใจ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

        ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น แหล่งเพาะพันธุ์และวิจัยพืชเมืองหนาว

        ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น สถานที่ตั้ง อำเภอเทิง

        สถานที่ท่องเที่ยวประเภทตลาดและสถานที่ช้อปปิ้ง


        ถนนคนเดินเชียงราย หรือกาดเจียงฮายรำลึก
เป็นตลาดนัดบนถนนธนาลัย ใจกลางเมืองเชียงราย ที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ มีลานรำวงและร้านค้าของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองและงานฝีมือต่างๆ มากมาย

        ถนนคนเดินเชียงราย สถานที่ตั้ง ถนนธนาลัย อำเภอเมือง

        ตลาดไนท์บาซาร์ ตลาดหัตถกรรมและสินค้าพื้นบ้านของชาวเขาเผ่าต่างๆ มีร้านอาหารนานาชาติและการแสดงของชาวเขาให้ได้ชมด้วย

        ตลาดไนท์บาซาร์ สถานที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย

        ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตั้งอยู่ในเขตประเทศพม่า ซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดเชื่อมชายแดนของไทยและพม่า เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่จำหน่ายอัญมณีประเภทพลอยสี ทับทิมและหยก รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก อาหารแห้ง บุหรี่ และสินค้าสมุนไพรต่างๆ เป็นตลาดสินค้าจากจีนราคาถูกแต่มีหลายคุณภาพ

        ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก สถานที่ตั้ง อำเภอแม่สาย
เรียบเรียงบทความโดย Travel.Thaiza.com (ท่องเที่ยวไทยซ่าส์)
แหล่งข้อมูล / ภาพ Skyscanner

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: