Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|
บ้านจ่าโบ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต. ปางมะผ้า อ. ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบ้านมีการย้ายถิ่นฐานหลายครั้ง กลุ่มที่อยู่ในปัจจุบันเป็นชาวลาหู่ที่ย้ายมาจากห้วยยาวโดยการนำของนายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรม เพราะเกิดโรคระบาดขึ้น โดยตั้งเป็นชุมชนจ่าโบ่เมื่อ ปี 2521 คนในชุมชนล้วนเกี่ยวดองเป็นญาติกันทั้งหมด ยังคงใช้ภาษาและเครื่องแต่งกายแบบลาหู่
     ในปี 2532 หมู่บ้านจ่าโบ่ ได้รับการยกฐานะเป็นหมู่บ้านทางการ อาชีพหลักของคนในชุมชน คือทำไร่และเลี้ยงสัตว์ อาชีพรอง คือเก็บของป่าขายและรับจ้างทั่วไป

     เนื่องจากคนในชุมชนล้วนเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกัน จึงมีวิถีชีวิตที่พึ่งพากัน และมีความร่วมมือกันในระดับชุมชนอย่างแน่นแฟ้น เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เช่น

     การทำไร่ข้าว ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่การแผ้วถาง ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก เจ้าของไร่จะเป็นผู้คำนวณว่าไร่ของตนจะต้องใช้แรงงานกี่คน แล้วจึงนัดหมายตามจำนวนที่ต้องการ โดยเจ้าของไร่จะทำอาหารเลี้ยงเป็นการตอบแทนน้ำใจผู้ที่มาช่วยเหลือ
     สำหรับการท่องเที่ยวบ้านจ่าโบ่ คุณสามารถเที่ยวชม โรงตำข้าว , ลานเต้นจะคึ ,ไร่หมุนเวียน หรือเที่ยวถ้ำที่มีชื่อเสียงอย่าง ถ้ำผีแมน ได้อีกด้วย

     บ้านจ่าโบ่ มีประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีกรรมประเพณีในชุมชนมีอยู่มากมาย สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต เช่น

     การเรียกขวัญไก่ เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการดูกระดูกไก่เพื่อทำนายเหตุการณ์ความผิดปกติที่เกิดขึ้น และบอกวิธีการแก้ไขโดยหมอผีของหมู่บ้าน

     ทำบุญเล็ก เมื่อมีคนไม่สบาย และเรียกขวัญไก่แล้วก็ยังไม่หาย หรือผลจากการเรียกขวัญไก่บอกให้ทำบุญเล็ก

     ทำบุญใหญ่ เมื่อคนไม่สบายมีอาการหนัก เรียกขวัญไก่หรือทำบุญเล็กแล้วก็ยังไม่หายจึงต้องทำบุญใหญ่

     เลี้ยงผีบ้าน คือการเรียกวิญญาณหรือผีบรรพบุรุษมารับของเซ่นไหว้ เพื่อความอยู่ดีมีสุข

     เรียกขวัญข้าว เพื่อให้รวงข้าวที่ปลูกไว้งอกงาม ลำต้นแข็งแรง และมีเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์

     พิธีกินข้าวใหม่ โดยกินข้าวเก่าที่นำมานึ่งพร้อมกับต้นข้าวใหม่ เปรียบได้กับการกินข้าวใหม่ เป็นการกินก่อนสัตว์ที่เป็นศัตรูต้นข้าว เช่น หนู, นก, กระรอก

     กินแขกหรืองานแต่ง เพื่อให้สามีภรรยาอยู่ด้วยการอย่างมีความสุข และเมื่อถึงคราวต้องจากกัน ก็จะได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากัน เป็นเนื้อคู่กันตลอดไปไม่ว่าจะชาติไหน

     ประเพณีกินวอ หรือปีใหม่ เป็นฤดูกาลที่ว่างจากการทำมาหากินในรอบ 1 ปี เป็นพิธีกรรมที่ญาติพี่น้องทั้งที่อยู่ในบ้านและต่างบ้าน ได้มีโอกาสมาพบปะถามไถ่สุขทุกข์ในเรื่องราวต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดพลังใจ ความผูกพันและความสามัคคี ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามต่อกัน

     ประเพณีกินวอ จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมของทุกปี มีการทำข้าวปุ๊ก หรือ ข้าวปุ๊กงา ฆ่าหมู มีหมอผีเป็นผู้ประกอบพิธี ในพิธีจะมีการเป่าแคน ร้องและเต้น จะคึ ตามจังหวะของแคน ณ ลานเต้นจะคึ ที่ทำขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกครัวเรือน

     โดยคนเป่าแคนจะอยู่วงในผู้หญิงอยู่วงที่สอง และผู้ชายอยู่วงนอกสุด เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่จะกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ การเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว รวมทั้งคติสอนใจต่างๆชาวบ้านทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า เป็นการบอกถึงคุณค่าความหมาย และเอกลักษณ์ของเผ่า
     บ้านจ่าโบ่
     ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ม. 4 ต.ปางะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150
     โทรศัพท์ : 0 5307 0090-2  ข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันท่องเที่ยวโดยชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนีร้อนไปเที่ยว'ถ้ำลอดปางมะผ้า'

หนีร้อนไปเที่ยว'ถ้ำลอดปางมะผ้า'

อำเภอปางมะผ้า เป็นอำเภอที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งถ้ำเนื่องจากพื้นที่ที่มีการ ค้นพบถ้ำหลายแห่ง ถ้ำผาเผือก ถ้ำผาแดง ถ้ำปางคำ ถ้ำน้ำตก ถ้ำซู่ซ่า ถ้ำผามอญ ถ้ำแม่ละนา ฯลฯ

อ่าน 5,107 คน SHARE ความคิดเห็น
'ถ้ำผามอญ' ถ้ำสวยแห่งปางมะผ้า

'ถ้ำผามอญ' ถ้ำสวยแห่งปางมะผ้า

"ถ้ำผามอญ" คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เริ่มเป็นที่รู้จักบ้างแล้วในหมู่นักท่อง เที่ยว โดยถ้ำนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่าน 7,029 คน SHARE ความคิดเห็น
แม่ฮ่องสอน จัดงานวันดอกไม้บานที่ดอยเพียงฟ้า (ดอยปุย)

แม่ฮ่องสอน จัดงานวันดอกไม้บานที่ดอยเพียงฟ้า (ดอยปุย)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันดอกไม้บานที่ดอยเพียงฟ้าหรือดอยปุย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อ่าน 2,922 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวแม่ฮ่องสอน ดินแดนซากุระเมืองไทย ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ดินแดนซากุระเมืองไทย ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น

แม่ฮ่องสอน สถานที่ชมความงามของดอกซากุระที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย  โดยเฉพาะต้นซากุระในเขตหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ สถานที่ชมดอกซากุระที่คุณต้องไม่พลาดไปเยือนสักครั้ง!

อ่าน 6,012 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวงานประเพณีออกพรรษาไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2557

เที่ยวงานประเพณีออกพรรษาไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2557

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประจำปี 2557 ประเพณีสำคัญของชาวแม่ฮ่องสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยใหญ่

อ่าน 3,806 คน SHARE ความคิดเห็น
แนะนำ 10 แหล่งท่องเที่ยวโรแมนติกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แนะนำ 10 แหล่งท่องเที่ยวโรแมนติกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ซึ่งบางคนอาจเลือกไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มเที่ยวที่จุดไหนดี เราจึงขอแนะนำ 10 แหล่งท่องเที่ยวโรแมนติกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่คุณต้องไม่พลาดไปเยือนสักครั้ง

อ่าน 66,633 คน SHARE ความคิดเห็น
เย็นนี้ไปชิลล์กันที่ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

เย็นนี้ไปชิลล์กันที่ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

จากแผงเล็กๆไม่กี่แผงของชาวบ้าน ขายสินค้าที่ระลึก และสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองโดยอาศัยไฟโคมริมถนน หรือแสงเทียนสลัวเรียงรายสองข้างทางยามค่ำคืน คือ บทเริ่มต้นของถนนคนเดินปาย ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นเส้นทางเดินคึกคักมากสีสันที่สุดแห่งหนึ่งขอ

อ่าน 5,254 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมเดินทางในทริปพิเศษ ธรรมชาติบำบัด ปาย แม่ฮ่องสอน

ขอเชิญร่วมเดินทางในทริปพิเศษ ธรรมชาติบำบัด ปาย แม่ฮ่องสอน

อมรินทร์ทัวร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญท่านร่วมเดินทางในทริปพิเศษ “ธรรมชาติบำบัด ปาย แม่ฮ่องสอน” ช่วงปลายฝนต้นหนาว สัมผัสความเย็นสบาย ทะเลหมอก น้ำค้าง สายลม และความงดงามของวิถีชีวิตเมืองเหนือ

อ่าน 3,673 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน