Facebook Twitter
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

สวนสาธาณะแห่งพันธุ์ไม้งาม เบ่งบานอร่ามสวนหลวง ร.9

 

ประมาณช่วงวันที่ 1-10 ธันวาคม ของทุกปี จะมีงานที่จัดแสดงพันธุ์ไม้นานาพันธุ์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้ชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีความสวยงามอย่างมากที่หนึ่งของกรุงเทพฯ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนใกล้เคียงแถบพัฒนาการ ประเวศ บางบอน หากจะเดินทางไปก็ไม่ยาก รถเมล์ที่ผ่านคือ 206 207 11 133 เมื่อมาถึงห้างพาราไดส์พาร์คให้ลง จะมีป้าย “สวนหลวง ร.9” อยู่ทางเข้าระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร หากเดินชิลๆ ก็จะผ่านมัสยิดจนถึงตลาดที่มีของขายสองฟากข้างก่อนถึงสวน หรือใครจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ หรือขึ้นสองแถวแดงที่จอดรับส่งก่อนถึงปากทางราคา 10 บาทก็ได้

 

     ด้านประตู 5 หรือประตูมณฑารพ บอกเวลาเปิดปิดสวน 05.00-19.00 น. เวลาจำหน่ายบัตร 09.00-17.00 น. คนละ 10 บาท และค่าพาหนะตามประเภทของรถ มอเตอร์ไซค์เพิ่ม 5 บาท รถยนต์เพิ่ม 10 บาท ส่วนจักรยานมีที่จอดอยู่ด้านหน้า

      ด่านแรกคือแผงต้นไม้สีเขียวทำเป็นเขาวงกตชวนให้ลองเข้าไปสำรวจท่องเที่ยว เมื่อออกมาแล้วก็จะมีแผนที่ตั้งของสวนหลวง ร.9 อาคารพันธุ์ไม้ต่างๆ และสวนนานาชาติ อาทิสวนอังกฤษ สวนญี่ปุ่น สวนจีน สวนน้ำ สวนกำแพงหิน ศาลา อาคารต่างๆ

      ผ่านอาคารหอพฤกษศาสตร์ แท่นสัญลักษณ์เลข๙ ใต้ต้นหูกระจงที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาอย่างสวยงาม เป็นที่นั่งพักผ่อนกันเป็นครอบครัว ตามทางจะมีป้ายบอกทางไปยังพลับพลายอดและมุมพันธุ์ไม้ที่แบ่งเป็นประเภท ให้ได้ชื่นชมความงามและถ่ายภาพอย่างเต็มที่

 


     ภายในสวนมีป้ายบอกทางเก๋ๆ ในสวนมีบริการรถกอล์ฟ รถราง และเรือถีบ

 

 

ด้านหน้าและภายในโดมพันธุ์ไม้ทะเลทรายมีกระบองเพชรต้นใหญ่หลายพันธุ์

 

 

ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้เป็นกลุ่มๆ โดยการจัดแบ่งตามสรรพคุณในการรักษาโรคและลักษณะของลำต้น เช่น สมุนไพรแก้ไข้อย่างฟ้าทลายโจร สมุนไพรแก้โรคผิวหนัง สมุนไพรขับประจำเดือน นอกจากนี้ยังมีเรือนพันธุ์ไม้เลื้อย ผักสวนครัว     เข้าไปด้านในเป็นสวนบัวเบญจพรรณที่กว้างขวางลดหลั่นบนขั้นบันไดรับแดดยามสาย

      อาคารแสดงพันธุ์ไม้ในร่ม

 


     กลางสวนมีหอนาฬิกา ด้านข้างมองเห็นหอรัชมงคลตระหง่านกลางน้ำ

      สวนอังกฤษอันสวยงามสีสันตัดกันสดใส บนทางเดินอิฐสลับหว่างพื้นหญ้า ที่เบื้องหน้าเป็นเสาแบบยุโรป

      ตามมาด้วยสวนญี่ปุ่น สวนจีนที่ตัดแต่งไม้ใหญ่ไม้พุ่มด้วยดอกไม้หลากชนิดสีสันสดใส หินใหญ่เล็กถูกวางอย่างมีศิลปะ

 


     กำแพงต้นไม้ทอดยาวที่ทำเป็นอุโมงค์เป็นแนวยาว เป็นอีกมุมหนึ่งที่นิยมถ่ายภาพ

      สวนนานาชาติที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้สีสันตัดกันอย่างมีศิลปะเป็นแฉกสวยงาม ตลอดทางเดินริมน้ำเป็นพงดอกไม้ลู่ลมรับแสงแดด สมกับงานพันธุ์ไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 โดยแท้จริง

 


     แต่ละช่วงสะพานข้ามน้ำมีใบบัวถาดที่ถูกล้อมไว้ แผนที่โซน A (๑) บอกที่ตั้งโดยรอบหอรัชมงคล และป้ายจารึกอันเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของประชาชนตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ที่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายในการทุ่มเททำงานเพื่อให้พสกนิกรได้พ้นความทุกข์นานัปการ กรุงเทพมหานครและประชาชนทุกหมู่เหล่าจึงได้ร่วมกันจัดสร้างสวนหลวง ร.9 ในพื้นที่ 500 ไร่ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530

      กังหันชัยพัฒนาอันเป็นต้นแบบพระอัจฉริยภาพทางการประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย

      หอรัชมงคลอันเป็นสัญลักษณ์ของสวนหลวง ร.9 ขณะนี้กำลังทำการตกแต่งซ่อมบำรุงแต่สามารถดูได้โดยรอบ มีทั้งหมด 8 ห้อง ห้องที่1 คือห้องพระราชประวัติตั้งแต่ประสูติจนกระทั่งครองราชย์ ห้องที่ 2 ห้องฝีพระหัตถ์ฝากประชา แสดงพระปรีชาสามารถทั้งการวาดภาพและการถ่ายภาพ ห้องที่3 ห้องกีฬาชื่นบาน พระปรีชาสามารถทางด้านกีฬาโดยเฉพาะเรือใบ ห้องที่4 ห้องงานดนตรี ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางการดนตรีเป็นอย่างยิ่งทั้งพระราชนิพนธ์บทเพลงไว้มากมายและเป็นที่นิยม ห้องที่5 ห้องพระราชกรณียกิจที่ทรงพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อปัดเป่าความทุกข์ของประชาชน ห้องที่6 ห้องพิพิธกุศลทาน ห้องที่7 ห้องถิ่นฐานพิทักษ์ ทรงดำเนินพระราชภารกิจทางการทูต เพื่อความมั่นคงของชาติและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ห้องที่8 ห้องบริรักษ์ชาวไร่ ทรงตระหนักว่าเกษตรกรรมเป็นหัวใจของประเทศ จึงทรงส่งเสริมและคิดค้นทฤษฎีมากมายเพื่อรักษาน้ำ ดิน ป่า สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ควบคู่ไปกับส่งเสริมให้ชาวนาชาวไร่ใช้ชีวิตได้บนวิถีความพอเพียง

     

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนสาธาณะแห่งพันธุ์ไม้งาม เบ่งบานอร่ามสวนหลวง ร.9

สวนสาธาณะแห่งพันธุ์ไม้งาม เบ่งบานอร่ามสวนหลวง ร.9

ประมาณช่วงวันที่ 1-10 ธันวาคม ของทุกปี จะมีงานที่จัดแสดงพันธุ์ไม้นานาพันธุ์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 939 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 27

เที่ยวงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 27

มูลนิธิสวนหลวง ร.9 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จะจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2557

อ่าน 4,701 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอชวนงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 25

ขอชวนงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 25

ขอชวนเชิญเที่ยวชมงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2555 มีกิจกรรมต่างๆ ภายในงานดังนี้

อ่าน 3,984 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท.ชวนเที่ยวงานพรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2553

ททท.ชวนเที่ยวงานพรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2553

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอชวนร่วมงานพรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9 ในระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2553 - 12 ธ.ค. 2553 โดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิม พระ ชนพรรษา

อ่าน 4,886 คน SHARE ความคิดเห็น
สวนหลวง ร.9 สวนใหญ่ไม้งามกลางเมืองกรุง

สวนหลวง ร.9 สวนใหญ่ไม้งามกลางเมืองกรุง

สวนหลวง ร.9 เป็น สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง สวนหลวง ร.9 นับได้ว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ

อ่าน 16,387 คน SHARE ความคิดเห็น
เก็บตกวันพ่อ นักท่องเที่ยว กว่า 15,000 คน แห่เที่ยวเขาใหญ่ พบโขลงช้างป่ากว่า 20 ตัว กินดินโป่ง

เก็บตกวันพ่อ นักท่องเที่ยว กว่า 15,000 คน แห่เที่ยวเขาใหญ่ พบโขลงช้างป่ากว่า 20 ตัว กินดินโป่ง

บรรยากาศการท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก  ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ 4 จังหวัด

อ่าน 87 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยว เขาวงกต ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย

ท่องเที่ยว เขาวงกต ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย

เขาวงกตเป็นดั่งเส้นทางพิศวงในโลกนิยาย แต่แนวคิดนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริง เพราะมนุษย์เป็นผู้สร้าง

อ่าน 392 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. นำเสนอ 10 เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน กิจกรรม Village Tourism 4.0

ททท. นำเสนอ 10 เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน กิจกรรม Village Tourism 4.0

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดบูธกิจกรรมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ในงานไทยเที่ยวไทย

อ่าน 341 คน SHARE ความคิดเห็น
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนของคนเมืองกาญจน์

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนของคนเมืองกาญจน์

"น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น" เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ใกล้ๆกับริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ห่างจากกาญจนบุรีประมาณ 108 กิโลเมตร น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีสภาพสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

อ่าน 7,232 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน