Facebook Twitter
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

สวนสราญรมย์ สวนแห่งความรื่นรมย์ ความรัก และศิลปวัฒนธรรม

ณ ใจกลางเมือง ด้านนอกกำแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของสวนสราญรมย์ หรือพระราชอุทยานสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่ สวนเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2409 ส่วนของสวนนั้นสร้างขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่ 5 ตามคำแนะนำของเฮนรี อาลาบาสเตอร์ ผู้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบและจัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ตามแบบต่างประเทศ และพระองค์มักจะนำพันธุ์ไม้แปลก ๆ มาปลูกในสวนสราญรมย์อยู่เสมอ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงใช้เป็นที่ฝึกซ้อมวิชาทหารแก่มหาดเล็กรักษาพระองค์ และให้เป็นศูนย์กลางขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และแนวความคิดใหม่ ๆ ในนาม “ทวีปัญญาสโมสร” และทรงใช้เป็นที่จัดงานฤดูหนาวประจำปี ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัชกาลที่ 7 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ใช้เป็นที่ทำการของคณะราษฎร ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได้มอบสวนสราญรมย์ให้แก่กรุงเทพมหานครปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะแก่ประชาชน

     ประตูทางเข้าสวนเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาสีขาวอ่อนช้อย ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุรักษ์โดยกรมศิลปากร


     น้ำพุพานโลหะสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอันเก่าแก่ที่อยู่คู่กับสวนแห่งนื้


     เมื่อเข้ามาภายใน เป็นลานกิจกรรมที่ใช้เป็นที่แสดงดนตรีในสวน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ที่ประชาชนน้อมถวายแสดงความอาลัยถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน


     ศาลากระโจมแตรอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงาม เคยใช้เป็นที่บรรเลงดนตรีและแตรวงทหารเรือในสมัยรัชกาลที่5


     บ่อน้ำพุและพืชพันธุ์ไม้ดอกภายในสวน


     หมู่บ้านทรงไทยหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้สอยของเจ้าของ ตั้งอยู่ใกล้กันกับสนามเด็กเล่น


     ภายในสวนที่มีต้นไม้หายากหลายชนิดและสัตว์น้ำอย่างปลา เต่า ตัวเงินตัวทองภายในสระ มีศาลาพักร้อนอยู่ท่ามกลางความเขียวชอุ่มพุ่มไสว


     มุมสุขภาพที่ทำเป็นทางเดินโรยก้อนหินกรวดหลายขนาดหลากความห่างเพื่อช่วยในการนวดฝ่าเท้าให้เลือดลมหมุนเวียน มุมออกกำลังกายและซุ้มป้ายประกาศชมรมและกิจกรรมภายในสวนสราญรมย์


     ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง เป็นเก๋งจีนเก่าแก่มีมาแต่ครั้งสร้างสวน


     อาคารเรือนกระจก มีชั้นเดียวกรุกระจกโดยรอบมีดาดฟ้า ขอบตกแต่งด้วยไม้ฉลุลวดลายสวยงาม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2447 ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นที่ตั้งของทวีปัญญาสโมสรและโรงละครทวีปัญญา เป็นที่สังสรรค์ของเจ้านายและข้าราชการชั้นสูง มีการออกหนังสือทวีปัญญารายเดือน แข่งขันกีฬาในร่ม กลางแจ้ง ละครพูด มีห้องอ่านหนังสือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ใช้เป็นโรงเรียนต้นไม้กรุงเทพมหานคร


     รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างอนุสาวรีย์พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2426 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่ทรงมีต่อพระอัครมเหสี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนียลักษณ์่พระราชธิดาผู้สิ้นพระชนม์ในอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม บริเวณนี้เป็นที่ที่พระนางเคยทรงพระสำราญ พระองค์ได้ทรงจารึกอักษรแสดงความทุกข์โทมนัสในการสูญเสียครั้งนั้นไว้ที่อนุสาวรีย์


     ความร่มรื่นภายในสวน ที่มีนกนานาชนิดมาเกาะอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้ ดอกไม้สีสันสดใสสวยงาม มุมเพาะพันธุ์ไม้หายาก กอกล้วยไม้ และตู้หนังสือภายในสวน     หากได้มีโอกาสมาถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมโกศในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ท่านสามารถมาหลบพักร้อนพักผ่อนหย่อนใจหรือท่องเที่ยวก่อนกลับบ้านได้ภายในสวนแห่งนี้ซึ่งเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. สามารถมาโดยรถเมล์สาย 1 6 12 25 43 75 86 3 9 91 และรถ SHUTTLE BUS ฟรีที่มาถึงสนามหลวง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนสราญรมย์ สวนแห่งความรื่นรมย์ ความรัก และศิลปวัฒนธรรม

สวนสราญรมย์ สวนแห่งความรื่นรมย์ ความรัก และศิลปวัฒนธรรม

ณ ใจกลางเมือง ด้านนอกกำแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของสวนสราญรมย์ หรือพระราชอุทยานสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่

อ่าน 916 คน SHARE ความคิดเห็น
สวนสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนคร

สวนสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนคร

พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนครมานับศตวรรษคือนิยามของสวน สราญรมย์ในอดีต ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ ตั้งอยู่นอกกำแพงพระบรมมหาราชวัง ด้านทิศตะวันออก พระราชวังแห่งนี้รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้สร้างในปี 2409...

อ่าน 6,105 คน SHARE ความคิดเห็น
เสน่ห์พรรณไม้ เสน่ห์สวนสราญรมย์

เสน่ห์พรรณไม้ เสน่ห์สวนสราญรมย์

สวนสราญรมย์ เดิมเป็นเขตพระราชอุทยานในพระราชวังสราญรมย์ที่รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับในปลายรัชสมัย

อ่าน 4,599 คน SHARE ความคิดเห็น
เจ๋ง! ทะเลทรายสีขาว สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ของรัฐนิวเม็กซิโก

เจ๋ง! ทะเลทรายสีขาว สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ของรัฐนิวเม็กซิโก

ห่างจากแอละโมกอร์โดศูนย์กลางเศรษฐกิจของรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่าน 334 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวสุดทึ่ง! ดำน้ำชม การนอนของวาฬหัวทุย ในทะเลแคริบเบียน

ท่องเที่ยวสุดทึ่ง! ดำน้ำชม การนอนของวาฬหัวทุย ในทะเลแคริบเบียน

นักถ่ายภาพสัตว์ป่าชาวสวิส Franco Banfi ละทีมนักดำน้ำหลายคนได้ติดตามปลาวาฬหัวทุยนอกชายฝั่ง

อ่าน 1,192 คน SHARE ความคิดเห็น
5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมิวนิก

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมิวนิก

มิวนิก เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง ที่มีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นออกมาจากที่อื่นๆ ของเยอรมัน แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้มีตึกรามที่มากมาย

อ่าน 642 คน SHARE ความคิดเห็น
ตลาดดอนหวาย ความคึกคักของนักท่องเที่ยวและอาหารไทยหลากหลาย

ตลาดดอนหวาย ความคึกคักของนักท่องเที่ยวและอาหารไทยหลากหลาย

ที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ให้ผู้คนมาท่องเที่ยวอยู่เสมอมาในจังหวัดนครปฐมคงไม่พ้นตลาดน้ำดอนหวาย

อ่าน 715 คน SHARE ความคิดเห็น
โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

เปิดโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 756 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน