Facebook Twitter
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

รำลึกถึงสมเด็จย่า ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

|

รำลึกถึงสมเด็จย่า ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

ณ ย่านฝั่งธน ชุมชนหลังวัดอนงคาราม คลองสาน ประชาชนคนไทยคงทราบแล้วว่าเคยเป็นที่ประทับในวัยเยาว์ของสมเด็จย่า หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่9 ก่อนที่พระองค์จะได้เข้าวังและได้รับการศึกษาต่อในต่างประเทศ จนได้พบกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระโอรสธิดาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     การเดินทางไปนั้นสามารถขึ้นรถเมล์สาย 6 42 43 ทางน้ำขึ้นที่ท่าศาลาทรงจีน (ศาลเจ้ากวนอู) เฉพาะเรือท่องเที่ยวเท่านั้น มาทางรถเมล์เมื่อข้ามสะพานพุทธมาแล้ว ลงตรงโรงเรียนศึกษานารี ข้ามฝั่งมาเพื่อเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา เข้าซอยข้างวัดอนงคาราม ตรงมาเป็นชุมชนแล้วเลี้ยวขวาจะเห็นศาลเจ้ากวนอู เลี้ยวซ้ายจะเห็นทางเข้าคือประตูแขกสีขาว มีนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานมาเยี่ยมชมสวนนี้ด้วย


    
     สวนแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อ พ.ศ. 2536 ในการอนุรักษ์นิวาสสถานครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นสวนสาธารณะสำหรับชุมชน

     ภายในแบ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะมีต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี บรรยากาศร่มรื่น และมีต้นไม้ที่เป็นพืชสมุนไพรได้แก่ มะขามป้อม ทองพันชั่ง เสลดพังพอน เพชรสังฆาต จักรนารายณ์ หนุมานประสานกาย อาคารจำลองพระตำหนักที่สมเด็จย่าเคยประทับเมื่อวัยเยาว์ อาคารโบราณดั้งเดิม 2 หลัง ซึ่งเคยเป็นจวนของสมเด็จเจ้าพระยาพระองค์น้อย (ทัต บุนนาค) และบ้านของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมจีน สร้างในสมัยรัชกาลที่3 อาคารที่ยังคงเหลือเป็นลักษณะก่ออิฐถือปูน ปัจจุบันได้มีการบูรณะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงพระราชประวัติ ภาพพระราชจริยาวัตรและงานฝีพระหัตถ์ ของใช้ส่วนพระองค์ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า


      ศาลาแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ 8 รอบในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ขณะนี้กำลังปิดปรับปรุง


      ใกล้กันเป็นประติมากรรม ข้าว 1 เมล็ด เพราะคนไทยต้องรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก จึงควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าวที่ไม่เพียงเป็นอาหารหลักเท่านั้น และประติมากรรมใบไม้ 1 ใบ ต้นไม้ 1 ต้น ให้คำนึงถึงการรวมตัวของใบไม้จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งสร้างบ้าน ให้อาหาร ดูดกลืนสารพิษ


      บริเวณบ่อน้ำโบราณที่มีมาพร้อมกับบ้านท่านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุญนาค) ที่ใช้วิธีโพงน้ำคือใช้ถังน้ำจ้วงและฉุดขึ้นโดยสาวเชือกที่มีถังน้ำผูกติดไว้ ใกล้กันเป็นจักรยานปั่นเพื่อสูบน้ำทั้งยังได้ออกกำลังกายอีกด้วย
  
      อาคารพิพิธภัณฑ์มีอยู่ 2 หลัง หลังที่1 จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จย่า พระตำหนัก วัง ที่ประทับในวัยเยาว์ ประมวลภาพเมื่อครั้งพระราชพิธีพระบรมศพ และประวัติชุมชนวัดอนงคารามที่รวมหลายเชื้อชาติทั้งไทย แขก จีน อิสลาม และลาวที่อยู่อย่างสันติ ส่วนอาคารหลังที่2 แสดงพระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร และงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ด้วยทรงคำนึงถึงอยู่เสมอว่า “เวลาเป็นของมีค่า” ทั้งสองห้องงดถ่ายภาพ สำหรับอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) นั้นได้ปรับปรุงมาจากเรือนครัวบ้านเจ้าพระยาฯ อธิบดีกรมพระคลังในสมัยรัชกาลที่5 มักใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะหมุนเวียนตลอดปี
   


      บริเวณกลางอุทยานฯ เป็นแผ่นหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าในถิ่นทุรกันดาร และภาพแสดงกระบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของชาวล้านนา


      บริเวณทิมบริวาร อันเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3 เดิมเป็นที่อยู่ของบริวารในบ้านท่านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ
    
      บ้านจำลอง “บ้านเดิม” ของสมเด็จย่าครั้งวัยเยาว์ ห่างจากวัดอนงคารามเพียง 200 เมตร ภายในตกแต่งตามพระนิพนธ์ “แม่เล่าให้ฟัง” ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ยังคงมีต้นมะขามยืนต้นอยู่ภายในบ้าน
    


ปานะศาลคือเรือนที่ทำการเจ้าหน้าที่ จำหน่ายน้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ของที่ระลึกอุทยานฯ ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา


ลานบริเวณประตูทางเข้าเป็นศาลาตั้งสถานที่สักการะถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาหลายต้นดูร่มรื่น ใช้เป็นลานจัดกิจกรรม “บทเพลงของพ่อ” ขับร้องโดยนักร้องอาวุโสชื่อดัง อีกด้านเป็นที่ตั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งหล่อด้วยโลหะประทับนั่งด้วยพระอิริยาบถทรงพระสำราญบนเนินดินที่มาจากสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่สมเด็จย่าได้เคยประทับและประกอบพระราชกรณียกิจ


เวลาทำการส่วนอุทยานฯ เปิด 6.00-18.00 น. อาคารพิพิธภัณฑ์ เปิด 8.30-16.30 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะโดยมีวิทยากรนำชม สามารถติดต่อได้ที่อุทยานฯ โทร. 02-4377799 และ 02-4390902

หรือ www.theprincessmothermemorialpark.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ณ ย่านฝั่งธน ชุมชนหลังวัดอนงคาราม คลองสาน ประชาชนคนไทยคงทราบแล้วว่าเคยเป็นที่ประทับในวัยเยาว์ของสมเด็จย่า

อ่าน 648 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวพระตำหนักสมเด็จย่าและสถานีประมงน้ำจืดพะเยา

เที่ยวพระตำหนักสมเด็จย่าและสถานีประมงน้ำจืดพะเยา

สถานีประมงน้ำจืดพะเยาและพระตำหนัก เป็นสถานีประมงที่มีความสำคัญของภาคเหนือ มีการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อจำหน่ายแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อนำไปเป็นอาชีพ และเพื่อไปปล่อยยังแหล่งน้ำธรรมชาติ มีผลงานที่สำคัญของสถานีประมงน้ำจืดแห่งนี้

อ่าน 5,354 คน SHARE ความคิดเห็น
เก็บตกวันพ่อ นักท่องเที่ยว กว่า 15,000 คน แห่เที่ยวเขาใหญ่ พบโขลงช้างป่ากว่า 20 ตัว กินดินโป่ง

เก็บตกวันพ่อ นักท่องเที่ยว กว่า 15,000 คน แห่เที่ยวเขาใหญ่ พบโขลงช้างป่ากว่า 20 ตัว กินดินโป่ง

บรรยากาศการท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก  ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ 4 จังหวัด

อ่าน 87 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยว เขาวงกต ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย

ท่องเที่ยว เขาวงกต ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย

เขาวงกตเป็นดั่งเส้นทางพิศวงในโลกนิยาย แต่แนวคิดนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริง เพราะมนุษย์เป็นผู้สร้าง

อ่าน 392 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. นำเสนอ 10 เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน กิจกรรม Village Tourism 4.0

ททท. นำเสนอ 10 เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน กิจกรรม Village Tourism 4.0

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดบูธกิจกรรมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ในงานไทยเที่ยวไทย

อ่าน 339 คน SHARE ความคิดเห็น
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนของคนเมืองกาญจน์

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนของคนเมืองกาญจน์

"น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น" เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ใกล้ๆกับริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ห่างจากกาญจนบุรีประมาณ 108 กิโลเมตร น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีสภาพสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

อ่าน 7,232 คน SHARE ความคิดเห็น
'สวนน้ำสแปลช จังเกิ้ล' แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของจังหวัดภูเก็ต

'สวนน้ำสแปลช จังเกิ้ล' แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของจังหวัดภูเก็ต

สวนน้ำสแปลช จังเกิ้ล เป็นสวนสนุกทางน้ำแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่หาดไม้ขาวใกล้กับสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต เปิดพร้อมให้บริการและสร้างความสนุกสนาน ประทับใจแก่ทุกๆ ท่านแล้วที่จังหวัดภูเก็ต...

อ่าน 35,368 คน SHARE ความคิดเห็น
ดอยแม่สลอง แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

ดอยแม่สลอง แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

สัมผัสความหนาวเหนือยอดใบชาที่ดอยแม่สลอง ในทุกๆช่วงฤดูหนาวที่ดอยแม่สลองจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก ดอยแม่สลอง เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของคนรักชาและสายลมหนาว

อ่าน 5,079 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว  ตอน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก)

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก)

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีที่มาจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกปากคลองลัดพลี หรือ "เหล่าตั๊กลัก" เป็นตลาดเก่าดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณปากคลองลัดพลี ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

อ่าน 7,414 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน