Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|

พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ พื้นที่วีรบุรุษปราบคอมมิวนิสต์

 

ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ พิพิธภัณฑ์อาวุธ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างทหารในการปราบปรามกลุ่มคอมมิวนิสต์ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดคือเพชรบูรณ์พิษณุโลกและจังหวัดเลย เมื่อเราได้มาลองศึกษาประวัติของฐานยิงสนับสนุนอิทธิพบว่าคนไทยในอดีตต้องเสียสละทั้งชีวิตและกำลังทรัพย์เพื่อปกป้องทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเอาไว้จากกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์

สำหรับ ประวัติของ พิพิธภัณฑ์อาวุธแห่งนี้ เกิดขึ้น จากการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ใน พท. กองทัพภาคที่ 3 บริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย มีประวัติการสู้รบมากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2511 ฝ่ายรัฐบาลสูญเสียกำลังพล และยุทโธปกรณ์จำนวนมากเพื่อล้มล้างอิทธิพล ผู้ก่อการคอมมิวนิสต์ หรือ ผกค. ในพื้นที่ปี 2524 พตท. 1617 ซึ่งมีหน้าที่ต่อสู้เอาชนะ ผกค. ในเขตพื้นที่เขาค้อได้เปิดยุทการ "ผาเมืองเผด็จศึก 1" เพื่อยึดและขับไล่ ผกค. บริเวณเขาค้อการปฏิบัติฝ่ายเราสามารถยึดเขาค้อได้ภายใต้การ ยิงสนับสนุนของปืนใหญ่ จากฐานยิงสนับสนุนสมเด็จ (ฐานยิงสนับสนุนสมเด็จนี้เป็นฐานยิงของ พัน ป.3404 วัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์จาก ป.พัน 4 นครสวรรค์ และ ป.พัน 104 พิษณุโลก ฐานยิงสนับสนุนสมเด็จตั้งห่างจากเขาค้อ 7 กม.) ความสำเร็จนี้ทำให้เราได้ก่อสร้างทางและขยายอิทธิพลเข้ามาในดินแดน ผกค. อย่างรวดเร็ว

 


การที่จะเอาชนะ ผกค. ในเขตงานเขาค้อได้โดยเด็ดขาดนี้ จำเป็นต้องใช้กำลังฝ่ายเราที่มีทั้งหมดโจมตีฐานที่มั่นของ ผกค. บริเวณเขาห้วยทราย ทุ่งสะเดาะพง - เขาตะเคียนโง๊ะ - เขาปู่ และบ้านหนองแม่นา ดังนั้น พตท. 1617 จึงมีนโยบายเปิดยุทธการ "ผาเมืองเผด็จศึก 2" ขึ้นเพื่อโจมตีฐานที่มั่น ผกค. ดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้การยิงปืนใหญ่เป็นไปอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ปฎิบัติการจำเป็น ต้องย้ายปืนจากฐานยิงสนับสนุนสมเด็จมาตั้งยิงบนเขาค้อ (ฐานยิงสนับสนุนอิทธิปัจจุบัน) ได้เคลื่อนย้าย ปกค. 115 มม. 1 กระบอก ได้ตั้งยิงเมื่อ 17 ก.พ. 2524 และเคลื่อนย้าย ปกค. 105 มม. แบบ XM 618 ที่ ศอว.ทบ. เป็นผู้ผลิตและให้ ป.พัน 4 ทดลองใช้ในสนามจำนวน 2 กระบอก ดังนั้น พตท. 1617 จึงเปิดยุทการ "ผาเมืองเผด็จศึก 2"อาวุธปืนใหญ่ ขนาดกลาง กระสุนวิถีโค้ง 03 ขนาด 155 มม. ชื่อว่า พระยาตานี้และปืนใหญ่เขา กระสุนวิถีโค้ง 95 ขนาด 105 มม. ชื่อ อินทรีกลืนช้าง ที่ใช้เป็นฐานยิงสนับสนุนทำให้การยิงให้หน่วยดำเนินกลยุทธในพื้นที่จนสามารถ ยึดและทำลายที่มั่น ผกค. เขตงานเขาค้อได้อย่างสิ้นเชิง

ฐานยิงฯ แห่งนี้ทำการยิงให้หน่วยดำเนินกลยุทธ์ ในพื้นที่จนสามารถยึดและทำลายที่มั่น ผกค. งานเขาค้อได้อย่างสิ้นเชิง ต่อมาฐานยิงนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า "ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ" เป็นอนุสรณ์แก่ พันเอกอิทธิ สิมารักษ์ ผช.ผอ. พตท 1617 ซึ่งเสียชีวิตจาการบัญชาการรบที่เขาค้อเพื่อนำผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตออกจาก พื้นที่การต่อสู้ การสู้รบระหว่างกำลังทหารกับ ผกค. บริเวณเขาค้อ เขาย่า ทุ่งสะเดาะพง เขาปู่ และหนองแม่นา ยุติลงสิ้นเชิงในปี พ.ศ. 2525 นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่มิใช่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งแต่เป็นของประชาชนชาวไทยทั้งปวงที่สามารถยุติความขัดแย้งและการใช้ กำลังอาวุธ ตัดสินปัญหามาสู่สันติและการร่วมมือกันพัฒนาประเทศ


ปัจจุบันฐานอิทธิ ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก่อสร้างเพิ่มเติมให้เป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ โดยกองพันการปืนใหญ่ที่ 30 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์การต่อสู้ของกองกำลังฝ่ายบ้านเมืองกับ ผกค. พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ภายในอาคารมีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และเสื้อผ้าสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นของนักรบไทย ของ ผกค. ไว้มากมายทั้งเครื่องยิงจรวด RPG-2 ของจีนแดง เครื่องแต่งกายของ พลท.ไพโรจน์ จันทร์อุไร แม่ทัพภาคที่ 3 ซึ่งใช้ในยุทธการ "หักไพรี" ตั้งแต่ 8 -18 ธ.ค. 24 และยุทธการ "ผาเมืองเกรียงไกร" ตั้งแต่ 9 พ.ค - 6 มิ.ย. 25 ขณะดำรงตำแหน่ง ผบ.ม.3 และ ผอ.พตท.33 เครื่องแต่งกายของ พล.อ.สีมา ปาณิกบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งใช้ในยุทธการ "

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 13 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ เป็นยอดเนินเขาสูงสุดของเขาค้อเราก็มาถึงยอดเขาค้อที่มีหินอ่อนรูปทรงสาม เหลี่ยม ตั้งตะหง่านอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละของพี่น้องทหารหาญของชาติไทย ที่ต้องเสียสละทั้งชีพ และเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ไว้ให้รอดพ้นจากภัยของผู้หลง ผิดคิดร้ายต่อ ประเทศชาติ

อนุสรณ์ แห่งนี้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานให้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจคนไทยทั้งชาติว่า "ยามใดที่คนไทยขัดแย้งกัน จะต้องมีการสูญเสียอย่างผู้กล้า 1,171 ชีวิต จารึกกับองค์อนุสรณ์ จงอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก"อนุสรณ์ แห่งนี้ สร้างโดยกองพันทหารช่างที่ 4 ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ก่อสร้างโดยความร่วมมือและเงินบริจาคของประชาชนและ ข้าราชการทุกฝ่าย เป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท

 

 

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์อาวุธ และอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ชนรุ่นหลัง ได้มาศึกษาประวติศาสตร์ของการปกป้องประเทศ จากกลุ่มคนที่จะคิดแบ่งแยก หรือยึดครองประเทศไทยของเราและในช่วง นี้เป็นช่วง high season ของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งพิพิธภัณฑ์อาวุธก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของนักท่องเที่ยวที่จะแวะมาเที่ยวชม ถ่ายภาพ เพราะมีจุดชมวิวที่สวยงาใหลายแห่ง ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังอำเภอเขาค้อสำหรับการเข้าชมสถานที่ จะเสียค่าบำรุงสถานที่คนละ 10 บาท เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 7.00- 17.00 น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ พื้นที่วีรบุรุษปราบคอมมิวนิสต์

พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ พื้นที่วีรบุรุษปราบคอมมิวนิสต์

ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ พิพิธภัณฑ์อาวุธ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษา

อ่าน 763 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวพิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) จังหวัดเพชรบูรณ์

เที่ยวพิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) จังหวัดเพชรบูรณ์

พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) ตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ยึดพื้นที่เขาค้อคืนจาก ผกค.ในปี พ.ศ.2524 บริเวณนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่ ยิงสนับสนุนการ สู้รบ

อ่าน 5,586 คน SHARE ความคิดเห็น
แอท ทรี รีสอร์ต เขาค้อ (At Tree Resort Khaokho)

แอท ทรี รีสอร์ต เขาค้อ (At Tree Resort Khaokho)

แอท ทรี รีสอร์ท เขาค้อ ที่พักโรแมนติกใกล้ชิดธรรมชาติ ตั้งอยู่ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์

อ่าน 808 คน SHARE ความคิดเห็น
ธาราฮิลล์ เขาค้อ (Tarahill Khao Kho)

ธาราฮิลล์ เขาค้อ (Tarahill Khao Kho)

ธาราฮิลล์ เขาค้อ ที่พักสวยมาพร้อมบรรยากาศดี๊ดี แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ขุนเขา และสายหมอก

อ่าน 731 คน SHARE ความคิดเห็น
เมทนีดล เขาค้อ รีสอร์ท (Maethaneedol Khaokor Resort)

เมทนีดล เขาค้อ รีสอร์ท (Maethaneedol Khaokor Resort)

เมทนีดล เขาค้อ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ รีสอร์ทตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มาพร้อมบรรยากาศแสนสบายและอากาศบริสุทธิ์

อ่าน 466 คน SHARE ความคิดเห็น
บรีซ ฮิลล์ เขาค้อ (Breeze Hill Khao Kho Hotel)

บรีซ ฮิลล์ เขาค้อ (Breeze Hill Khao Kho Hotel)

บรีซ ฮิลล์ เขาค้อ ที่พักน้องใหม่ตั้งอยู่บริเวณแยกแคมป์สน จ.เพชรบูรณ์ ห่างจากจากวัดผาสนแก้วเพียง 2 กิโลเมตร

อ่าน 372 คน SHARE ความคิดเห็น
บายเมือง ณ เขาค้อ รีสอร์ท (Byemuang Khaokho Resort)

บายเมือง ณ เขาค้อ รีสอร์ท (Byemuang Khaokho Resort)

บายเมือง ณ เขาค้อ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสถานที่พักผ่อนที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติที่สมบรูณ์ มาพร้อมจุดชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา

อ่าน 367 คน SHARE ความคิดเห็น
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ตั้งอยู่บนเขาค้อ ริมทางหลวงหมายเลข 2196 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

อ่าน 975 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน