Facebook Twitter
gPlus 
-

ข่าวสาร ท่องเที่ยว

|


ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวตรังเชื้อสายจีนถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานว่า 150 ปี เกิดขึ้นพร้อมกับการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองตรังของ กลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากเมืองจีน โดยทางเรือและขึ้นที่ท่าเรือกันตัง และเมื่อตัวเมืองตรังย้ายจากกันตังมาตัวเมืองตรัง กลุ่มชาวจีนก็ล่องเรือต่อมาตามแม่น้ำตรัง โดย มาขึ้นฝั่งที่บ้านท่าจีน อยู่ในเขตตำบลบางรัก อำเภอเมืองในปัจจุบัน และนำประเพณีลัทธิความเชื่ออย่างเช่นประเพณีถือศีลกินผักมาจัดด้วย

     เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความสามัคคีในการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งในตัวเมืองตรังมีการจัดประเพณีถือศีลกินผักครั้งแรก ที่วัดปอนด์ หรือบริเวณวัดประสิทธิชัย(วัดท่าจีน)ในปัจจุบัน ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังจึงถือกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา ต่อมาเมื่อชาวตรังมีความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อบาปบุญในการถือศีลกินผักมากขึ้น จึงได้ร่วมกันถือศีลกินผัก เพิ่มขึ้น ก็ได้ย้ายสถานที่จัดงานและก่อตั้งเป็นศาลเจ้าอย่างถาวร กอปรกับในยุคต่อมามีการตั้งศาลเจ้าเพิ่มขึ้น แต่ละศาลเจ้าก็นำประเพณีถือศีลกินผักมาจัดด้วยเช่นกัน ทำให้ ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังยังคงปฏิบัติต่อกันมาอย่างเคร่งครัดจวบจนทุกวันนี้

     ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง ประจำปี 2554 จัดระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554 ณ ศาลเจ้าต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดตรัง โดยในตัวเมืองตรังหรือในเขตเทศบาล นครตรังมีศาลเจ้าหลักๆ คือ ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าไต่เสี่ยฮุดโจ้ว โดยวันที่ 26 กันยายน 2554 จะมีพิธียกเสาเต็งโก และอัญเชิญ ตะเกียงไฟพระฤกษ์ 9 ดวง ขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อประกาศการเริ่มต้นแห่งการถือศีลกินผักประจำปี มีพิธีกรรมหลักๆ อาทิ พิธีเวียนธูปเวียนเทียน พิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ พิธี ไต่บันไดมีด พิธีชุดหยิวหรือพระออกเที่ยว เพื่อเยี่ยมประชาชนตามบ้านเรือน เป็นต้น

     นอกจากพิธีกรรมในศาลเจ้าแล้ว เทศบาลนครตรังได้จัดเทศกาลงานประเพณีถือศีลกินผัก บริเวณหน้าเทศบาลนครตรัง เพื่อส่งเสริมการถือศีลกินผักและประชาสัมพันธ์การท่อง เที่ยวของจังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีสวดมนต์ การเดินธูปเวียนเทียน การประกวดธิดาเจ้าแม่กวนอิม การแสดงมังกร สิงโต และการแสดงทางวัฒนธรรม อีกมากมาย ทำให้บรรยากาศของจังหวัดตรังในช่วงการถือศีลกินผัก9 วัน 9 คืน เติมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตชาวตรัง มนต์ขลังแห่งความศรัทธา และคึกคักเนื่องแน่นด้วย ผู้คนนุ่งขาวห่มขาว

     ทั้งนี้ ท่านสามารถสักการะไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดตรัง อาทิ

     ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย (เป็นศาลเจ้าแห่งแรกของที่มีการประเพณีถือศีลกินผัก) มีองค์กิวอ๋องไต่เต่เป็นองค์ประธานประจำศาล ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย คดี ความ

     ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม มีองค์เจ้าพ่อหมื่นรามเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล ขอพรให้ทำการค้าเจริญรุ่งเรือง

     ศาลเจ้าไต่เสื่ยฮุดโจ้ว มีองค์ไต่เสี่ยฮุดโจ้ว หรือ องค์เห้งเจีย เป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล สามารถขอความช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง แต่ที่เด่นได้แก่ การดูฤกษ์การเปิดกิจการร้านค้า การตั้งหิ้งพระ ศาลเจ้าที่ และการเจิมรถใหม่ การแก้คุณไสย

     ศาลเจ้าพ่อเสือ มีองค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเจ้าคือเจ้าพ่อเสือ เด่นในเรื่องปัดเป่าความเจ็บป่วย ธุรกิจการค้า

     ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย มีองค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย เป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล เด่นในเรื่องการประทานบุตร ประชาชนจากจังหวัดต่างๆ จึงมักจะเดินทางมาขอพร และได้สม ปรารถนาเสมอ

     ททท.สำนักงานตรัง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถือศีลกินผักจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554 และสอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ ททท.สำนักงานตรัง โทร. 0 7521 5867, 0 7521 1058, หรือ เทศบาลนครตรัง โทร. 0 7521 8017

ข้อมูลโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 662 250 5500 ต่อ 1336, 1337
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ปี2555

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ปี2555

ขอชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2555 - 23 ตุลาคม พ.ศ.2555 อิ่มบุญ เสริมบารมี อยู่เย็นเป็นสุข ในช่วงงานประเพณี นอกจากจะได้ถือศีลกินผัก อิ่มบุญ และชมพิธีกรรมแห่พระ ลุยไฟ ไต่บันไดมีด...

อ่าน 4,832 คน SHARE ความคิดเห็น
ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง ประจำปี 2554

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง ประจำปี 2554

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวตรังเชื้อสายจีนถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานว่า 150 ปี เกิดขึ้นพร้อมกับการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองตรังของ กลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากเมืองจีน โดยทางเรือและขึ้นที่ท่าเรือกัน

อ่าน 3,124 คน SHARE ความคิดเห็น
กรีนเฮาส์ ณ ตรัง (Green House at Trang)

กรีนเฮาส์ ณ ตรัง (Green House at Trang)

กรีนเฮาส์ ณ ตรัง  เกสเฮาส์แห่งนี้ตั้งอยู่บนทำเลสะดวกในตรัง ห่างจากสถานีตรังเพียง 750 เมตร และห่างจากสนามบิน

อ่าน 629 คน SHARE ความคิดเห็น
กรีนเฮาส์ ณ ตรัง (Green House at Trang)

กรีนเฮาส์ ณ ตรัง (Green House at Trang)

กรีนเฮาส์ ณ ตรัง  เกสเฮาส์แห่งนี้ตั้งอยู่บนทำเลสะดวกในตรัง ห่างจากสถานีตรังเพียง 750 เมตร และห่างจากสนามบินตรัง

อ่าน 2,514 คน SHARE ความคิดเห็น
เสียวสุด ลุ้นระทึก!! นั่งเรือลอดถ้ำเล เขากอบ จ. ตรัง

เสียวสุด ลุ้นระทึก!! นั่งเรือลอดถ้ำเล เขากอบ จ. ตรัง

สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง ที่ใครมาถึงก็ต้้องแวะไปสัมผัสสักครั้ง นั่นคือ ถ้ำเล เขากอบ เพราะถือว่าเป็นสถานที่ ''อันซีนไทยแลนด์'' ขนานแท้ ยังนึกในใจว่า ใครหนอ ช่างค้นพบถ้ำแห่งนี้ ถ้ำเลเขากอบ ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด

อ่าน 4,119 คน SHARE ความคิดเห็น
อันซีนไทยแลนด์ กับถ้ำมรกต จ.ตรัง

อันซีนไทยแลนด์ กับถ้ำมรกต จ.ตรัง

หน้าร้อนมาถึงอีกแล้วคร่า ร้อน ๆ แบบนี้ หลายคนพร้อมใจกันไปท่องเที่ยวพักผ่อน คลายความร้อนกันที่ทะเล ซึ่งทะเลบ้านเรา ก็มีหลายแห่ง สวยงาม แม้แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เทใจ มาที่ ทะเลเมืองไทยในช่วงหน้าร้อนกันอย่างคับคั่ง

อ่าน 2,393 คน SHARE ความคิดเห็น
เปิดอุทยานฯท่องเที่ยวทะเลตรังวันแรกคึกคัก

เปิดอุทยานฯท่องเที่ยวทะเลตรังวันแรกคึกคัก

เปิดอุทยานฯท่องเที่ยวทะเลตรังวันแรกคึกคัก นักท่องเที่ยวกว่า 300 คนลงเรือทะเลสงบ

อ่าน 1,697 คน SHARE ความคิดเห็น
บักกุ๊ดเต๋ ร้านโกปี๊ หลังสถานีรถไฟจังหวัดตรัง

บักกุ๊ดเต๋ ร้านโกปี๊ หลังสถานีรถไฟจังหวัดตรัง

หากพูดถึงบักกุ๊ดเต๋เจ้าอร่อยในจังหวัดตรัง แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นร้านโกปี๊หลังสถานีรถไฟจังหวัดตรัง ซึ่งใครมาเที่ยวตรังต้องไม่พลาดมาลองชิมด้วยตัวเองสักครั้ง

อ่าน 2,426 คน SHARE ความคิดเห็น
นึกถึงติ่มซำอร่อยๆต้อง.. เรือนไทยติ่มซำ จังหวัดตรัง

นึกถึงติ่มซำอร่อยๆต้อง.. เรือนไทยติ่มซำ จังหวัดตรัง

ใครที่มาเที่ยวหรือผ่านมาที่จังหวัดตรังนั้น ถ้านึกถึงอาหารเช้าแล้ว ต้องนึกถึงติ่มซำอย่างแน่นอน แต่ถ้าพูดถึงร้านติ่มซำชื่อดังก็คงหนีไม่พ้น เรือนไทยติ่มซำ

อ่าน 1,694 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน