Facebook Twitter
gPlus 
-

ของดีเมืองไทย

|

เที่ยวเชิงเกษตร ทำและชิมน้ำตาลสดจากต้นตาลโตนดสูงเสียดฟ้า ที่หมู่บ้านน้ำตาลสดเมืองบางคล้า ฉะเชิงเทรา

     อำเภอบางคล้าถือว่าเป็นแหล่งทำน้ำตาลสดแหล่งใหญ่และเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลสดพร้อมดื่มแห่งเดียวในภาคตะวันออก ทริปนี้เราพาลุยเที่ยวเชิงเกษตรเข้าไปชมสวนต้นตาลโตนดจำนวนมากพร้อมกับเก็บน้ำตาลและชิมรสหวานหอมกลมกล่อมของน้ำตาลสดๆ จากต้น ที่หมู่บ้านน้ำตาลสด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งของเมืองแปดริ้ว ที่ต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานครับ


     ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า คือทีอาศัยของชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นทีแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยป่าต้นตาลโตนด ที่มีความสูงเสียดฟ้า ส่งผลให้ในสมัยก่อนชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้มีอาชีพหลักคือการทำน้ำตาลสด พร้อมดื่มและน้ำตาลปึก ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถค้นหาน้ำจากต้นตาลโตนดที่สูงเสียดฟ้ามากลั่นกรองผ่านขั้นตอน และวิธีการที่คิดค้นกันขึ้นมาเอง จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดและน้ำตาลปึก ที่มีคุณภาพดีสามารถส่งขายและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้ได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย

      ในสมัยก่อนนั้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ทำน้ำตาลสดเป็นอาชีพแทบทุกครัวเรือนแต่ในทุกวันนี้ค่อย ๆ ลดน้อยถอยลงไปทุกที ตามวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ก้าวเข้ามาอย่างโรงงานอุตสาหกรรมและการเลี้ยงกุ้ง มีหลายครอบครัวที่ทิ้งต้นตาลโตนดไห้อยู่อย่างเดียวดายกลางทุ่ง เข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและบ้างก็เปลี่ยนอาชีพไปทำนากุ้งแทน ทำให้อาชีพการทำน้ำตาลสดจากตาลโตนดลดน้อยลงไปและหาดูได้ยากพอสมควรในปัจจุบัน และสวนตาลโตนดบางแห่งเปลี่ยนเป็นนากุ้งขึ้นมาแทน แต่ก็ยังคงมีให้ชมให้ชิมในหลายจุดหลายครอบครัวที่ตำบลปากน้ำแห่งนี้ ครับ โดยเฉพาะที่สถานีบริการและเรียนรู้การทำน้ำตาลสด ของชาวตำบลปากน้ำ (หรือในชื่อ สมนึกน้ำตาลสด) โดยมีคุณลุงหม่องผู้รักและหวงแหนในอาชีพการทำน้ำตาลสดและอนุรักษ์วิธีการทำแบบดั้งเดิมมาอย่างยาวนาน เป็นผู้นำทางไห้กับเราได้เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นฉบับที่ชื่อว่า น้ำตาลสดจากตาลโตนด เราเข้าไปปีนต้นตาลโตนดกันเลยครับลุงหม่อง


      ตาลโตนดจัดเป็นไม้ตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งในโลกซึ่งมีมากกว่า 4,000 ชนิด (Species) เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนนับเป็นร้อยปี นักชีววิทยามีความเห็นว่า ตาลโตนดน่าจะมีถิ่นกำเนิดทางฝั่งตะวันออกของอินเดียขยายไปสู่ศรีลังกา สหภาพเมียนม่าร์ ไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา ส่วนในประเทศไทยพบมากที่จังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ส่วนภาคใต้พบมากที่อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกพบมากในเขตอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

     การทำน้ำตาลสดนั้นมีหลายขั้นตอนพอสมควรและจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากกว่าจะได้น้ำตาลสดอย่างที่เราเห็น ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจและเป็นอาชีพที่ต้องใช้พละกำลังเป็นอย่างมากเพราะต้องปีนต้นตาลโตนดที่สูงเสียดฟ้าแทบทุกวัน หรือวันหนึ่งต้องปีนขึ้นปีนลงวันละสองถึงสามรอบเลยทีเดียวครับ เพื่อขึ้นไปเก็บน้ำตาลดิบจากยอดตาลโตนด ซึ่งแต่ละสวนมีต้นตาลโตนดนับ 30-50 ต้น ลองคิดดูว่าต้องปีนขึ้นต้นตาลเป็นระยะทางเท่าไหร่ ขอยกนิ้วไห้กับชาวสวนตาลโตนดแห่งหมู่บ้านน้ำตาลสดทุกคนเลยครับ

      ขั้นตอนแรกในการทำน้ำตาลสดลุงหม่องก็พาเข้าไปยังสวนตาลที่มีต้นตาลโตนดจำนวนมากตั้งเรียงรายกันเต็มพื้นที่สวน เพื่อทำขั้นตอนแรกและเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครับ ขั้นตอนนี้คือการปีนขึ้นไปบนยอดสุดของต้นตาลเพื่อเอากระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ไปรองรับน้ำจากงวงหรือดอกต้นตาล อุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือประบอกไม้ไผ่ร้อยเชือกจำนวนนั้นแล้วแต่ยอดดอกตาลที่ออกมาแต่ละต้นและมีดขนาดพอประมาณเหมาะมือ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความแข็งแรงของร่างกายบวกกับการแบกรับความเสียวเอาไว้ไห้ได้ครับ


      เมื่อขึ้นไปบนยอดตาลแล้วก็ทำการตัดตรงปลายดอกหรืองวงตาลแล้วนำกระบอกมัดติดไว้กับงวงตาลเพื่อรองรับน้ำที่ไหลออกมาจากดอกตาลทิ้งไว้ประมาณ หนึ่งวันหรือหนึ่งคืน คือขึ้นไปตัดเช้าเก็บเย็นขึ้นไปตัดเย็นเก็บเช้า จะเห็นได้ว่ามีการขึ้นลงต้นตาลที่สูงหลายรอบจริง ๆ ในหนึ่งวัน ทำไห้คนที่ประกอบอาชีพนี้มีร่างกายที่แข็งแรงอย่างคุณลุงหม่องที่พาเราเข้าไปเที่ยวสวนตาลโตนดในทริปนี้ครับ ท่านแข็งแรงมาก ๆ

      ขั้นตอนที่สองเมื่อเราได้น้ำตาลดิบจากดอกต้นตาลตามต้องการแล้วเราก็จะนำน้ำตาลดิบที่ได้ทั้งหมดมาต้มใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ โดยใช้ไฟที่ร้อนพอประมาณจนเดือดประมาณ 20-30 นาที และคุณลุงหม่องบอกว่าทางทางหมู่บ้านจะเน้นที่เป็นน้ำตาลสด ปลอดสารพิษโดยจะไม่ใส่สารกันบูดผสมลงไป แต่จะใส่เปลือกพะยอมซึ่งเป็นพืชตามธรรมชาติลงไปแทนซึงสาสมารถป้องกันการบูดได้เป็นความชาญฉลาดของคนท้องถิ่นจริง ๆครับ เมื่อต้มจนได้ที่แล้วก็พักไว้ไห้เย็น

      ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการกรองให้สะอาดและบรรจุภาชนะเพื่อวางจำหน่ายในขั้นตอนต่อไปครับ ก็เป็นอันว่าเราก็ได้น้ำตาลสด ๆ อันหอมหวานจากต้นตาลโตนดของแท้ ๆ เป็นที่เรียบร้อยครับ ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกสนานไปตาม ๆ กัน เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ออกรสชาติของความเหนื่อยยากแต่ก็คุ้มครับได้กินน้ำตาลที่มีรสชาติอร่อยจากต้นถึงในสวน

      ต้นตาลโตนดนอกจากทำน้ำตาลสดได้แล้วส่วนต่าง ๆยังนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย ลูกตาลอ่อนมีเนื้อหวานกลมกล่อมรสชาติดีเป็นที่นิยมของคนทั่วไปหรือนำไปทำเป็นขนมหวานอย่างที่รู้จักกันคือลูกตาลลอยแก้ว ลูกตาลที่แก่และล่วงลงมาตามธรรมชาติก็จะนำไปทำขนมตาลซึ่งเป็นขนมโบราณหาทานได้ยากในทุกวันนี้ ใบตาลสดก็เป็นวัสดุในการทำเครื่องจักสานได้ในหลายรูปแบบเช่นหมวกจากใบตาล นับว่าประโยชน์ของต้นตาลโตนดนั้นมีมากมายหลายอย่างครับ

      ที่หมู่บ้านน้ำตาลสดถือเป็นแหล่งอนุรักษ์การทำน้ำตาลสดแบบโบราณดั้งเดิมเอาไว้ ซึ่งเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมการดำรงชิพของชาวท้องถิ่น และถ่ายทอดสิ่งเหล่านี่ต่อลูกหลานและบุคคลทั่วไป เพื่อไห้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในของการทำน้ำตาลสดยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปอีกนานเท่านานครับ นอกจากนั้นยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกทางหนึ่งครับ

     ที่หมู่บ้านน้ำตาลสดนอกจากมีน้ำตาลสด ๆ รสชาติหอมหวานไห้ได้ชิมแล้วยัง ยังตั้งอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวเมืองบางคล้า ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองบางคล้าหลายแห่ง อาทีเช่น สวนปาล์มฟาร์มนก,คุ้มวิมานดิน,วัดโพธิ์บางคล้า,วัดแจ้ง,ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,ตลาดน้ำบางคล้า,ชมวิวเกาะลัด เราสามารถเดินทางเที่ยวต่อได้เพราะตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก เที่ยวแบบวันเดียวจบก็ยังได้ เชิญเที่ยวกันให้สนุกนะครับ

     การเดินทางมายังหมู่บ้านน้ำตาลสดจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา เดินทางเข้าเส้นทางฉะเชิงเทรา-คลองเขื่อนแล้วแยกเข้าไปในเส้นทางสวนปาล์มฟาร์มนก ตรงเข้าไปยัง อ.บางคล้า ก่อนถึงตัวอำเภอบางคล้าประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านน้ำตาลสดมีป้ายบอกชัดเจน หรือสังเกตง่าย ๆจากแผงขายน้ำตาลสดที่ตั้งตลอดสองข้างทางครับ ถ้าอยากเข้าไปเที่ยวสวนก็ติต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถานีการเรียนรู้การทำน้ำตาลสดโทร 038-542614,089-5395880 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-515186,089-2513923 สอบถามข้อมูลได้ตลอดครับ

     หมู่บ้านน้ำตาลสดตั้งอยู่ที่ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

     หากท่านใดเดินทางมาฉะเชิงเทราหรืออำเภอบางคล้าก็อย่าลืมแวะเข้าไปเที่ยวชมการทำน้ำตาลสดแบบโบราณและอุดหนุนน้ำตาลสด ๆ จากต้นของชาวบ้านในหมู่บ้านน้ำตาลสดกันนะครับเอาไว้ทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวเชิงเกษตรที่สนุกสุดเสียวแบบนี้กันอีกนะครับ จากใจชาวบ้านที่ฝากมา น้ำตาลสด บวกน้ำใจใสสะอาด สร้างรสชาติ กลมกล่อมที่หอมหวาน ถิ่นปากน้ำโจ้โล้สร้างตำนาน จากต้นตาล สานน้ำใจและไมตรี แหล่งน้ำตาลสดอยู่ คู่ชีวิ ด้วยยินดี ทีทุกท่านผ่านมาเยือน


ข้อมูล http://tourthai.tourismthailand.org/

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำตาลสดตาโอ๊ต

น้ำตาลสดตาโอ๊ต

หลังจากที่ผ่านมาเราพูดถึงของคาวของหวานกันมาเยอะแล้ว วันนี้เราจะมาลองตามล่าความอร่อยกับเมนูเครื่องดื่มกันบ้างดีกว่า

อ่าน 2,945 คน SHARE ความคิดเห็น
น้ำตาลสด หมู่บ้านน้ำตาลสด เมืองบางคล้า

น้ำตาลสด หมู่บ้านน้ำตาลสด เมืองบางคล้า

เที่ยวเชิงเกษตร ทำและชิมน้ำตาลสดจากต้นตาลโตนดสูงเสียดฟ้า ที่หมู่บ้านน้ำตาลสดเมืองบางคล้า ฉะเชิงเทรา

อ่าน 15,027 คน SHARE ความคิดเห็น
กินของอร่อยเมืองสองน้ำ ที่ตลาดน้ำเมืองบางคล้า

กินของอร่อยเมืองสองน้ำ ที่ตลาดน้ำเมืองบางคล้า

ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวได้ปรับเปลี่ยนไปหลายแนวทาง นอกเหนือจากการท่องเที่ยวตามประเพณีนิยมที่ทำกันมายาวนาน การท่องเที่ยวได้เปลี่ยนเป็นแบบทางเลือกที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้น ดังเช่นตลาดน้ำ

อ่าน 4,457 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน