Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|

น้ำตกแม่เกิ๋ง เป็นน้ำตกที่สวยงาม ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ รวม 5 ชั้น คล้ายขั้นบันได ลงมาจากยอดดอยแม่เกิ๋ง ซึ่งคำว่า “แม่เกิ๋ง” เป็นภาษาพื้นเมืองหมายถึง “ขั้นบันได”

    ชั้นที่ 1 เหมาะสำหรับการเล่นน้ำมากที่สุด เพราะมีแอ่งน้ำกว้าง น้ำตกทั้งสองสายนี้จะไหลลงสู่แม่น้ำยมที่บ้านสบเกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


ที่มา http://www.tripperclub.com/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวน้ำตกแม่เกิ๋งหลวงและแม่เกิ๋งน้อย

เที่ยวน้ำตกแม่เกิ๋งหลวงและแม่เกิ๋งน้อย

น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง และแม่เกิ๋งน้อย เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยน้ำตกนั้นไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ มี 7 ชั้นคล้ายขั้นบันไดลงมาจากดอยแม่เกิ๋ง

อ่าน 4,103 คน SHARE ความคิดเห็น
'น้ำตกแม่เกิ๋งหลวงและแม่เกิ๋งน้อย' น้ำตกสวยแห่งเวียงโกศัย

'น้ำตกแม่เกิ๋งหลวงและแม่เกิ๋งน้อย' น้ำตกสวยแห่งเวียงโกศัย

"น้ำตกแม่เกิ๋งหลวงและแม่เกิ๋งน้อย" เป็นน้ำตกที่สวยงามไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ มี 7 ชั้นคล้ายขั้นบันไดลงมาจากดอยแม่เกิ๋งคำว่า “แม่เกิ๋ง” เป็นภาษาพื้นเมือง หมายถึง “ขั้น บันได”

อ่าน 5,655 คน SHARE ความคิดเห็น
น้ำตกแม่เกิ๋ง

น้ำตกแม่เกิ๋ง

น้ำตกแม่เกิ๋ง เป็นน้ำตกที่สวยงาม ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ รวม 5 ชั้น คล้ายขั้นบันได ลงมาจากยอดดอยแม่เกิ๋ง ซึ่งคำว่า “แม่เกิ๋ง” เป็นภาษาพื้นเมืองหมายถึง “ขั้นบันได”

อ่าน 2,687 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน