Facebook Twitter
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

นมัสการพระประธานและพระปรางค์ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

|


นมัสการพระประธานและพระปรางค์ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร


กรุงเทพฯ มีวัดมากมายให้เที่ยวชมความงามทางสถาปัตยกรรม ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดและถาวรวัตถุอันเป็นเอกลักษณ์ประจำวัด ทั้งยังได้ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย วัดพิชยญาติ หรือ พิชัยญาติ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งทางฝั่ง ธนบุรี คลองสาน เพียงข้ามฝั่งมาจากสะพานพุทธ ลงตรงวงเวียนเล็กมายังฝั่งตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี เข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านแยกพญาไม้ วัดจะอยู่ขวามือมีสะพานข้ามคลองเห็นได้ชัดเจน สามารถมาด้วยรถเมล์สาย 3 4 7 9 19 21 37 40 56 82 85 169 529 542    วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นวิหารหลวงชั้นโท อยู่ริมคลองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดิมเป็นวัดร้าง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ขณะดำรงยศเป็นพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา ได้ปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่เมื่อปีพ.ศ.2484 ในรัชกาลที่3 เนื่องจากขณะนั้นท่านเป็นจางวางพระคลังสินค้า มีเรือกำปั่นค้าขายกับประเทศจีน จึงได้นำอับเฉาเรือ กระเบื้องสีและหินมาจากจีน สถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบไทยผสมจีนซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น เมื่อบูรณะเสร็จแล้วได้น้อมเกล้าฯถวายสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 ทรงพระราชทานนามว่า “วัดพระยาญาติการาม” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4 ทรงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดพิชยญาติการาม” หรือ “วัดพิชัยญาติ” ในปัจจุบัน    "โรงเรียนสุขุมาลัย" เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี โปรดให้สร้างอุทิศไว้ในพุทธศาสนา เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาบาลี ต่อมาสอนหนังสือไทย ปัจจุบันได้สอนภาษาบาลีตามเดิม อีกอาคารเป็นที่อยู่ของเจ้าอาวาสคือ "กุฎีทรงช่วย" เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 พระราชทานทรัพย์ทรงช่วย 10 ชั่ง บริเวณริมกำแพงประดิษฐานพระอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    ก่อนที่จะไปถึงโบสถ์นั้นด้านขวาเป็นพระเจดีย์ที่ประดิษฐานหลวงพ่อเงิน ด้านซ้ายเป็นพระเจดีย์ประดิษฐานหลวงพ่อทองให้นมัสการขอพร มี QR Code ให้ข้อมูลเป็นข้อความเสียงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท่านด้วย    จากนั้นไปยังพระอุโบสถที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก หลังคาแบบเก๋งจีน ไม่มีช่อฟ้าใบระกา เนื่องจากแต่ก่อนนั้นวัดสร้างอยู่ในสวน จึงต้องหลบบรรดากิ่งไม้ที่อาจจะไปทำลายพระอุโบสถได้ หน้าบันทั้งสองเป็นปูนปั้นมังกรสอดสีประดับกระเบื้อง เพดาน ระเบียงเขียนรูปดอกไม้สอดสี บานประตูหน้าพระอุโบสถเขียนลายรดน้ำเป็นรูปเซี่ยวกางเหยียบสิงห์โต บานประตูเป็นลายรดน้ำรูปเทวดาถือพระขรรค์เหยียบราชสีห์ ภายในพระอุโบสถ ฝาผนังและเสาเขียนลายดอกไม้ต้นไม้สวรรค์ ลานหน้าพระอุโบสถปูด้วยแผ่นศิลาจากเมืองจีน เจดีย์หน้าพระอุโบสถเป็นเจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยม จำลองจากพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช    บริเวณประตูทางเข้าโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระสังกัจจายน์ อีกด้านของประตูเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผม ภายในลานด้านหน้ามีรูปปั้นของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี ขอพรหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาและคาถาปิดทอง    ด้านหลังเป็นเตียงบรรทมลายสลักปิดทอง และรูปของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ    เสมาหินที่มีลักษณะสวยงาม และตู้พระไตรปิฎกที่พิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5 ทรงสร้างถวายวัด 1 จบ    พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย หลังพระประธานเขียนเป็นรูปซุ้มเรือนแก้ว อัญเชิญมาจากวัดพระวิหารหลวง พิษณุโลก มีพระนามว่า "พระสิทธารถ" รุ่นเดียวกับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์ ปี พ.ศ. 2440 รัชกาลที่4 เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐินที่วัดนี้แล้วเห็นองค์พระมีความงดงาม จึงโปรดเกล้าฯ ให้นำฉัตร5 ชั้นมาถวายเป็นพระพุทธบูชา    ภาพวาดภายในโบสถ์เหนือบานประตูเป็นศิลปะลวดลายจีน และภาพวาดลักษณะของช้างที่เป็นสิริมงคล    ด้านนอกโบสถ์เป็นเสาพาไลศิลากลม ฐานสลักเป็นเรื่องสามก๊ก    เข้ามาเป็นลานอำนวยการตั้งพระรูปของกษัตริย์ 3 พระองค์ คือพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช และพระปิยมหาราช    ที่กลางลานเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นลานประกอบพิธีธรรมและทำการอุปสมบทเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    พระปรางค์องค์ใหญ่สร้างในสมัยรัชกาลที่3 เลียนแบบพระปรางค์สมัยอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น 4 องค์ หันพระพักตร์ไปทั้งสี่ทิศ พระปรางค์องค์เล็กทางทิศตะวันออกเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย องค์ทางทิศตะวันตกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง 4 รอย มี OR Code บอกข้อมูลเสียง

    พ.ศ. 2457 สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตได้ทรงปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและพระปรางค์ทั้ง 3 องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้พระราชทานทรัพย์ทรงช่วยปฏิสังขรณ์ด้วย    นอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามและถาวรวัตถุอันสำคัญของวัดหลายประการแล้ว ยังเป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดผู้สร้างได้ที่ http://www.bunnag.in.th/history7-temple3.html และอัพเดตข้อมูลทางวัดที่เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/phichaiyat/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นมัสการพระประธาน วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

นมัสการพระประธาน วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

กรุงเทพฯ มีวัดมากมายให้เที่ยวชมความงามทางสถาปัตยกรรม ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดและถาวรวัตถุอันเป็นเอกลักษณ์ประจำวัด ทั้งยังได้ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย

อ่าน 611 คน SHARE ความคิดเห็น
เจดีย์พระประธานวัดประยุรฯ คว้ารางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ปี56

เจดีย์พระประธานวัดประยุรฯ คว้ารางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ปี56

เจดีย์พระประธานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (อันดับ 1) หรือ Award of Excellence จากโครงการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคประจำปี พ.ศ. 2556

อ่าน 3,282 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน