Facebook Twitter
gPlus 
-

ท่องเที่ยวต่างแดน

|
ประเทศลาว คืออีกหนึ่งประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่นั่นก็ไม่อาจส่งผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยววของประเทศลาวเลยแม้ แต่น้อย เพราะถึงจะไม่มีทะเล แต่ประเทศลาว เองก็มีธรรมชาติ ป่าไม้ ถ้ำ และน้ำตกที่มากมาย และได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งไปแล้วค่ะ


     แขวงสาละวัน (Saravane City) ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศลาว และเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักของประเทศลาว แม้ว่าในหมู่คนไทยจะไม่เป็นที่คึกคักมาก นักก็ตาม สำหรับเมืองหลวง หรือเมืองเอกนั้นมีชื่อเดียวกัน คือ เมืองสาละวัน นั่นเองค่ะ

     แขวงสาละวัน มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาอันโดดเด่น เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณแถบนี้เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน อีกทั้งคนในท้องถิ่นเองก็ยังคงใช้ชีวิตตามแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม นั่นจึง เป็นเหตุผลที่ทำให้ธรรมชาติในแถบนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์มาก

     สำหรับการท่องเที่ยวในแขวางสาละวันนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม และเนื่องจากประเทศลาวเคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส อาคารบ้าน เรือนในตัวเมืองส่วนใหญ่จึงมีรูปแบบสิ่งปลูกสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสเสียเป็นส่วนใหญ่

     ปัจจุบันแขวงสาละวันได้มีการเปิดกว้างด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตุได้จากการที่มีโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร ร้านค้า ศูนย์หัตถกรรมและอื่น ๆ ไว้คอยให้ บริการนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

     หลังจากที่เที่ยวชมตัวเมืองกันอย่างเต็มอิ่มกันแล้ว สถานที่ต่อไปที่อยากให้ไปเยือนคือ เมืองตุ้มลาน (Toumlane) โดยเดินทางออกจากตัวเมืองสาละวันไปประมาณ 48 กิโลเมตร คุณจะพบกับเมืองที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในแขวงสาละวัน พบกับความจริญรุ่งเรืองของอายธรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ประชากรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นชนกลุ่มน้อย

     สถานที่ต่อมาที่อยากแนะนำให้ไปเยือนคือ สวนอุทยานแห่งชาติเชียงทอง (Phu Xieng Thong National Bio diversity Conservation Area) โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ แขวง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก ไม่ว่าจะเป็น ชะนีป่า, เสือดาว หรือแม้แต่หมีดำ และยังเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญอีกด้วย

     จากนั้นเดินทางไปยัง น้ำตกเซเซด หรือที่เรียกว่า น้ำตกตาดเซดิ ตั้งอยู่ในเขตบ้านแบ่ง ห่างจากตัวเมืองมาทางทิศใต้ 20 กิโลเมตร สามารถเหมารถตุ๊กตุ๊กที่ท่ารถสถานีขนส่ง สาละวัน ราคา 200,000 กีบ/วัน หรือนั่งรถไปลงที่บ้านแบ่งและต่อรถไปอีก 10 กิโลเมตร

     น้ำตกนี้เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อของสาละวัน ไม่สูงชันและกว้างใหญ่ แต่สายน้ำสีฟ้าใสที่ไหลลัดเลาะมาตามโขดหินสูง 5 เมตร ลงสู่แอ่งน้ำและมีความร่มรื่นของพรรณไม้ที่สวยงาม น้ำตกเซเซดเป็นต้นน้ำสายหนึ่งของแม่น้ำเซเซดและเป็นสาขาเล็กของแม่น้ำเซโดน

     ต่อมาไม่พลาดไปชมความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกตาดเลาะ (Tad Lo Waterfalls ) น้ำตกที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยตัวน้ำตกนั้นตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองสาละวันมาทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร

     ตาดเลาะ เป็นน้ำตกที่เกิดจากสายน้ำเซเซดไหลลัดเลาะผ่านหมู่บ้านลงสู่แอ่งน้ำ เบื้องล่างชาวบ้านจึงเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่าตาดเลาะ นับเป็นน้ำตกสายหนึ่งที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในลาว และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าข้ามมาเมืองไทยตัวน้ำตกมีความสูงราว 10 เมตร

     โดยน้ำตกนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่สายน้ำที่ไหลผ่านชั้นของตัวน้ำตกลดหลั่นลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ เบื้องล่าง ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้น้อยใหญ่ เหมาะแก่การเล่นน้ำและนั่งชม วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้คุณยังสามารถเดินเข้าไปชมน้ำตกตาดรัง ซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่ด้านบนของตาดเลาะได้อีกด้วย

     หลังจากนั้นเดินทางไปเยือน หมู่บ้านกะตัง ( Katang village ) ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองตุ้มลานตอนเหนือ ของแขวง ต้องเหมารถตุ๊กตุ๊กไปตามทางหลวงหมายเลข 23 ไปทางเหนือ ของสาละวันประมาณ 40 กิโลเมตร ราคาค่อนข้างแพงเพราะไปลำบาก หรือจะนั่งรถโดยสารท่าแตง สาละวัน นั่งไปถึงหมู่บ้านได้

     หมู่บ้านกะตังเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่ากะตังที่อยู่นวมกันกว่า 30 ครอบครัว ในเขตบ้านหลังยาวประมาณ 100 เมตร ชนเผ่านี้มีชื่อเสียงในด้านทอผ้า เป็นผ้าหน้าแคบแต่สีสัน สวยงามมาก สามารถไปพักแบบโฮมสเตย์ได้ ไปศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวลาวและชาวเขาเผ่าต่างๆ ตกเย็นชาวบ้านจะรวมตัวกันก่อกองไฟ มีการ เต้นรำของหญิงชนเผ่า คล้ายกับแสดงรับขวัญสมาชิกใหม่ เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่

     สุดท้ายเดินทางไปยัง หมู่บ้านตะโอย (Ta Oi) ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลตะโอย เลยเมืองตุ้มลานไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ การเดินทางทุรกันดารมาก วิ่งได้แต่รถกระบะ ใช้เส้นทาง เดียวกับไปหมู่บ้านกะตัง แต่เลยไปอีก 50 กิโลเมตร สามารถไปสัมผัสชีวิตของชาวเขาเผ่าตะโอย ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามหุบเขาลึก 300-1,000 เมตร ราว 26,000 คน

     โดยเผ่านี้คงขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวลาวไว้อย่างเหนียวแน่นสามารถไป พักแบบโฮมสเตย์ได้ แต่อาจไม่สะดวกนัก เพราะชาวเผ่าที่นี่มีจารีตประเพณีการบูชา เทพเจ้านับถือภูตผีอย่างเคร่งครัด การเข้าไปอยู่ที่นี่ไม่ควรแสดงท่าทีลบหลู่ แต่เมื่อนอกเหนือเวลาพิธีกรรมชาวเผ่าก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไป ศึกษาชีวิตของพวกเขา อย่างเป็นกันเอง การได้รับประทานอาหารป่า การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้

Image By
: siempresam / by chrislang/ By twoj

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธรรมชาติสวนป่าและน้ำตกที่แขวงสาละวัน

ธรรมชาติสวนป่าและน้ำตกที่แขวงสาละวัน

แขวงสาละวัน (Saravane City) ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศลาว และเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักของประเทศลาว แม้ว่าในหมู่คนไทยจะไม่เป็นที่คึกคักมาก นักก็ตาม สำหรับเมืองหลวง หรือเมืองเอกนั้นมีชื่อเดียวกัน คือ เมืองสาละว

อ่าน 10,834 คน SHARE ความคิดเห็น
ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบปลาโลมาหรือปลาวาฬเกยตื้น

ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบปลาโลมาหรือปลาวาฬเกยตื้น

ถึงแม้จะมีโอกาสไม่มากนัก ที่คุณอาจจะได้พบเจอกับโลมาหรือวาฬที่กำลังเกยตื้นอยู่ริมชายหาด ถ้ามันยังไม่ตาย

อ่าน 211 คน SHARE ความคิดเห็น
ทุ่งมอสลาวา ความเขียวชอุ่มกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ณ ไอซ์แลนด์

ทุ่งมอสลาวา ความเขียวชอุ่มกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ณ ไอซ์แลนด์

ทุ่งมอสลาวา หรือ The Mossy Lava Fields เป็นที่รู้จักดีในไอซ์แลนด์ เพราะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน

อ่าน 446 คน SHARE ความคิดเห็น
ลีลาวลัย รีสอร์ท

ลีลาวลัย รีสอร์ท

ลีลาวลัย รีสอร์ท ตั้งอยู่ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งสวยเด่นบนเนื้อที่ถึง 155 ไร่

อ่าน 147 คน SHARE ความคิดเห็น
ธรรมชาติสุดแปลก อุโมงค์ลาวาใหญ่และยาวที่สุดในโลก ณ อุทยานแห่งชาติ Undara Volcanic

ธรรมชาติสุดแปลก อุโมงค์ลาวาใหญ่และยาวที่สุดในโลก ณ อุทยานแห่งชาติ Undara Volcanic

ในทุ่งหญ้าสะวันนาอันกว้างใหญ่ทางเหนือของควีนส์แลนด์ ในประเทศออสเตรเลีย อยู่ห่างจากเมืองแคนส์(Cairns)

อ่าน 1,663 คน SHARE ความคิดเห็น
ลีลาวลัย รีสอร์ท (Lilawalai Resort)

ลีลาวลัย รีสอร์ท (Lilawalai Resort)

ลีลาวลัย รีสอร์ท ตั้งอยู่ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งสวยเด่นบนเนื้อที่ถึง 155 ไร่ ที่เต็มไปด้วยแมกไม้

อ่าน 259 คน SHARE ความคิดเห็น
“ต้นไม้ลาวา” ปรากฎการณ์ธรรมชาติอันน่าทึ่งแห่งเกาะฮาวาย

“ต้นไม้ลาวา” ปรากฎการณ์ธรรมชาติอันน่าทึ่งแห่งเกาะฮาวาย

เมื่อลาวาร้อนที่ปุทุขึ้นมาจากภูเขาไปได้ไหลเข้าสู่ป่า มันไม่ได้ทำลายโค่นเหล่าต้นไม้จนราบเป็นหน้ากลองอย่างที่คิด

อ่าน 9,167 คน SHARE ความคิดเห็น
มาดู..ทะเลสาปลาวาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความสวยงามอันน่าสะพรึงกลัว

มาดู..ทะเลสาปลาวาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความสวยงามอันน่าสะพรึงกลัว

ภูเขาไฟที่ไหนที่ยังไม่ดับมอด ก็มักจะมั่นใจได้ว่าภูเขาไฟแห่งนั้นยังพร้อมปะทุและพ่นลาวาหินหนืดหลอมเหลวที่มีอุณหภูมิสูงมาก

อ่าน 551 คน SHARE ความคิดเห็น
นกน้อยชวนชิม : ก๋วยจั๊บสุขลาวัลย์

นกน้อยชวนชิม : ก๋วยจั๊บสุขลาวัลย์

เมื่อเดือนที่แล้วนกน้อยเคยพาไปชิมก๋วยจั๊บน้ำข้นเจ้าเด็ดของย่านบางซื่อที่ร้านก๋วยจั๊บจรัสพัฒน์ พอกลับมาก็ได้เบาะแสก๋วยจั๊บน้ำข้นเจ้าเก่าอีกแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลกัน เพียงแค่ข้ามคลองเปรมประกร มาตามถนนเตชะวณิชย์อีกนิดเดียวก็ถึงแล้ว

อ่าน 1,113 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน