Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|

ท่องเที่ยววัดมเหยงคณ์และวัดช้าง วัดหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา

ถ้ากล่าวถึงวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วที่เป็นที่รู้จักระดับต้นๆ นั้น จะต้องมีวัดมเหยงคณ์ บนถนนเจดีย์-วัดดุสิดาราม (ซอยวัดมเหยงคณ์) ตำบลหันตรา บริเวณนอกเกาะเมืองอยุธยา เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาที่ยิ่งใหญ่สวยงามแม้จะถูกทำลายไปมากแต่ก็ยังหลงเหลือให้ได้ศึกษา อยู่ในอาณาบริเวณกว้างใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันได้รับการคุ้มครองจากกรมศิลปากรแล้ว นอกจากนี้ส่วนหนึ่งของวัดยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีผู้สนใจเข้าปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก


     วัดมเหยงคณ์เป็นพระอารามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มีความสำคัญมากในสมัยอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือเจ้าสามพระยา ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้ง และกลายเป็นวัดร้างเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2310 หากดูจากพงศาวดารเหนือที่ได้บันทึกไว้ว่า พระเจ้าธรรมราชา กษัตริย์องค์ที่ 8 ของอโยธยา มีมเหสีคือพระนางกัลยาณี พระองค์ทรงสร้างวัดกุฎีดาวและพระนางเป็นผู้สร้างวัดมเหยงคณ์ นั่นคือสร้างมาก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาและจากบันทึกของ น ณ. ปากน้ำโดยดูจากโครงสร้างแล้วน่าจะสร้างในยุคเดียวกัน ปัจจุบันวัดมเหยงค์เป็นวัดร้างที่โบราณสถานและโบราณวัตถุปรักหักพังไปมาก แต่ก็พอมีหลักฐานบ่งบอกศิลปะการก่อสร้างที่ประณีตงดงาม ความยิ่งใหญ่บอกความสำคัญของพระอาราม ก่อนเข้าชมส่วนโบราณสถาน คนไทยเสียค่าเช้าชม 10 บาท ต่างชาติ 50 บาท มีจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อสักการะองค์พระในพระอุโบสถ เวลาทำการ 8.30-16.30 น. ทุกวัน โบราณสถานจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับส่วนที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม 
     ที่มาของชื่อวัดมเหยงคณ์มาจากศัพท์บาลีว่า มหิยังคณ์ แปลว่า ภูเขา หรือ เนินดิน ซึ่งมีความเป็นไปได้เมื่อดูจากภูมิประเทศของวัดที่ตั้งอยู่บนเนินสูง นอกจากนี้ชื่อมเหยงคณ์ ยังเป็นชื่อของสถานที่และพระธาตุสำคัญแห่งหนึ่งของศรีลังกาที่เรียกว่ามหิยังคณ์เจดีย์อีกด้วย และลักษณะของเจดีย์ประธานของวัดรูปทรงระฆังมีช้างล้อมรอบองค์เจดีย์ 80 เชือก น่าจะได้มาจากเจดีย์ชัยของพระเจ้าทุษฐาคามินีมหาราชในลังกาทวีป ช้างที่ล้อมรอบคือช้างฤณฑลราชพาหนะของพระองค์ ทรงทะนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในลังกา พระอุโบสถเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านับว่าเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุด มีประตูทางเข้า 3 ประตู ตั้งอยู่บนฐานที่แอ่นโค้งคล้ายรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นที่นิยมสร้างกันในสมัยอยุธยาตอนปลาย จากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่าพระอุโบสถนี้สร้างทับซ้อนอยู่บนรากฐานเดิมของอาคารในสมัยอยุธยาตอนต้น     หลังพระอุโบสถด้านทิศตะวันตกเลยเขตกำแพงแก้วจะเป็นพระเจดีย์ฐานช้างล้อมซึ่งเป็นเจดีย์ประธานของวัด ยอดเจดีย์หักตั้งแต่ใต้บัลลังก์ลงมา ตั้งอยู่บนฐานทักษิณสี่เหลี่ยมจตุรัส มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีพระพุทธรูปปูนปั้นอยู่ในซุ้ม 20 ซุ้ม มีบันได 4 ทิศ ที่ฐานมีช้างปูนปั้นประดับอยู่ตามซุ้มรอบฐาน 80 เชือก เจดีย์รายทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นลักษณะที่นิยมสร้างกันในสมัยอยุธยาตอนปลายและสร้างพอกทับเจดีย์องค์เดิมอยู่     วัดนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พ.ศ.2252 ระหว่างนั้นทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้น นอกกำแพงวัดเพื่อประทับทอดพระเนตรการปฏิสังขรณ์วัดซึ่งกินเวลานานประมาณ 3 ปีเศษ


     ใกล้กับพระตำหนักคือวัดช้างซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ แต่ด้วยมีเจดีย์ประธานขนาดใหญ่บ่งบอกว่าเป็นวัดสำคัญเช่นเดียวกับวัดมเหยงคณ์ จากหลักฐานที่ปรากฏน่าจะสร้างในราวอยุธยาตอนต้นและร้างเมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 ปัจจุบันบริเวณนี้จะอยู่ใกล้กับปางช้างตลาดน้ำอโยธยานักท่องเที่ยวนิยมนั่งช้างมาเพื่อชมรอบนอกเมืองอยุธยา     สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดมเหยงคณ์และเวลาเปิดอบรมปฏิบัติธรรมได้ที่ http://www.watmaheyong.org/about/about-th.html

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ท่องเที่ยววัดมเหยงคณ์และวัดช้าง วัดหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา

ท่องเที่ยววัดมเหยงคณ์และวัดช้าง วัดหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา

ถ้ากล่าวถึงวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วที่เป็นที่รู้จักระดับต้นๆ นั้น จะต้องมีวัดมเหยงคณ์ บนถนนเจดีย์-วัดดุสิดาราม (ซอยวัดมเหยงคณ์)

อ่าน 1,734 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยววัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

เที่ยววัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดมเหยงค์ คืออีกหนึ่งวัดโบราณที่สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) เมื่อ พ.ศ.1981 ตามพงศาวดารกล่าวถึงวัดนี้ไว้ว่า เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.2112

อ่าน 7,508 คน SHARE ความคิดเห็น
วัดช้างล้อม เสน่ห์วัดโบราณเมืองสุโขทัย

วัดช้างล้อม เสน่ห์วัดโบราณเมืองสุโขทัย

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่อง เที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีโอกาสมาเที่ยวอำเภอศรีสัชนาลัย 1 ใน 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย ทราเวลไทยซ่าส์ขอแนะนำว่าคุณต้องไม่พลาดโอกาสไปเยือน "วัดช้างล้อม"

อ่าน 6,779 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยววัดช้างล้อม (สุโขทัย)

เที่ยววัดช้างล้อม (สุโขทัย)

วัดช้างล้อม คือ อีกหนึ่งโบราณสถานและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีเจดีย์ทรงลังกาที่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

อ่าน 5,875 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยววัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม (ปัตตานี)

เที่ยววัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม (ปัตตานี)

วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม ตั้งอยู่ที่บ้านป่าไร่ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่บริเวณริมทางรถไฟสายหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก ระหว่างสถานีนาประดู่กับสถานีป่าไร่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 31 กิโลเมต

อ่าน 10,223 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยววัดช้างล้อม (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย)

เที่ยววัดช้างล้อม (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย)

การท่องเที่ยว "วัดช้างล้อม" อีกหนึ่งศาสนสถานที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของอุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

อ่าน 13,178 คน SHARE ความคิดเห็น
วัดช้างรอบ วัดเก่าแก่แห่งเมืองกำแพงเพชร

วัดช้างรอบ วัดเก่าแก่แห่งเมืองกำแพงเพชร

วัดช้างรอบ เป็นวัดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินสูง มีพระเจดีย์ใหญ่ตั้งอยู่กลางลานสี่เหลี่ยมที่ฐานเป็นรูปช้างครึ่งตัวเห็นแต่ 2 ขาหน้า หันศรีษะออกจากฐานรายรอบเจดีย์ เป็นช้างทรงเครื่อง จำนวน 68 เชือก

อ่าน 17,935 คน SHARE ความคิดเห็น
หลงยุคไปกับ วัดกุฎีดาว ชมความงามของสถาปัตยกรรมโบราณ ณ เมืองอยุธยา

หลงยุคไปกับ วัดกุฎีดาว ชมความงามของสถาปัตยกรรมโบราณ ณ เมืองอยุธยา

เป็นที่ทราบกันดีว่าอยุธยาเป็นเมืองเก่า บนถนนเส้นหนึ่งเป็นที่ตั้งของวัดอยู่มากมายอันเกิดมาจากแรงศรัทธาและความเชื่อของคนในสมัยนั้น

อ่าน 6,877 คน SHARE ความคิดเห็น
5 สถานที่ท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ้ เมืองแห่งความศิวิไลซ์และวัฒนธรรม

5 สถานที่ท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ้ เมืองแห่งความศิวิไลซ์และวัฒนธรรม

เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ เพราะเป็นดั่งแลนด์มาร์คประจำเมืองที่สำคัญ ตั้งอยู่ทางตะวันตก

อ่าน 26 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน