Facebook Twitter
gPlus 
-

ข่าวสาร ท่องเที่ยว

|จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัด งานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2556 ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2556 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร และวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

      นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า “วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามพุทธประวัติกล่าวว่าเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เรียกว่า “วันวิสาขปุณณมี” คือวันที่ดวงจันทร์เต็มดวง เมื่อโคจรผ่านกลุ่มดาววิสาขะ วันวิสาขบูชาเป็นวันที่สำคัญที่สุดทางพุทธศาสนา ที่องค์การสหประชาชาติประกาศเป็นวันสำคัญสากล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 (International Recognition of the Day of Vesak) โดยให้ถือเป็นวันหยุดสากลของโลก

      วันวิสาขบูชาในประเทศไทยสันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งอาจได้แบบอย่างมาจากชาวลังกา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า ประเพณีงานวันวิสาขบูชาในสมัยสุโขทัยนั้น พระเจ้าแผ่นดิน ข้าราชบริภารทั้งหลายและประชาชนทั่วไปช่วยกันประดับตกแต่งพระราชวังและเมือง ด้วยดอกไม้และประทีปโคมไฟเพื่อบูชาพระรัตนตรัย นอกจากนี้ยังมีการเวียนเทียนในพระอารามหลวงและวัดราษฏร์ทั่วทั้งเมือง มีการรักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายสลากภัต สังฆทาน อาหารบิณฑบาต แด่พระภิกษุสามเณร และบริจาคทรัพย์เป็นทานแก่คนยากจน คนแก่ คนพิการ ตลอดจนปล่อยสัตว์ วิธีปฏิบัตินี้สืบเนื่องมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ดำริให้ฟื้นฟูพระราชพิธีวันวิสาขบูชาขึ้น ในการนี้โปรดให้ทำโคมด้วยกระดาษสายอดผูกฉัตรกระดาษ นำไปปักตามพระอารามหลวงเป็นพุทธบูชา ส่วนตามบ้านเรือนราษฎรนั้น มีการตามประทีปและแขวนดอกไม้บูชาทั้ง 3 วัน นอกจากนั้น ในวันวิสาขบูชาจัดให้มีการรักษาศีล สดับฟังเทศนา ถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสามเณร จุดดอกไม้ไฟเป็นพุทธบูชา นับแต่นั้นมาจึงมีการจัดงานเฉลิมฉลองในวันวิสาขบูชาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน”

      จังหวัดสกลนครเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและหลากหลายในด้านต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ที่ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามมาช้านาน มีปูชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่น พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก และมีพระเกจิอาจารย์ดังที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี และพระอาจารย์วัน อุตตโม ชาวสกลนครจึงพร้อมใจกันจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 20-26 พ.ค.. 2556 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร และวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมในงาน อันได้แก่

      การทำบุญตักบาตร การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ การแสดงพระธรรมเทศนานั่งสมาธิวิปัสสนาและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ เชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน การแห่พระเวสสันดรและแห่ข้าวพันก้อน ขบวนแห่โคมบัวบูชา เทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน เทศน์สังกาส เทศน์มหาเวสสันดรชาดก (13 กัณฑ์และกัณฑ์พิเศษ) การแสดงนิทรรศการวิสาขบูชา การแสดงภาพถ่ายวันวิสาขบูชา ประกวดวาดภาพและตอบปัญหาธรรมะ การประกวดโคมแขวนและทุงโบราณ ประกวดรถขบวนแห่โคมบัวบูชา การประกวดโต๊ะหมู่บูชา(หมู่9) ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะพื้นบ้าน และกิจกรรมธรรมทัศนาจร

      โดยเฉพาะ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 ประชาชนชาวสกลนคร นับหมื่นจะพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาว ถือโคมดอกบัว ยืนพร้อมเพรียงกัน ณ ลานรวมน้ำใจไทสกล เพื่อเคลื่อนขบวนแห่โคมไปตามถนนสายธรรมะมุ่งหน้าไปเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม และตามบ้านเรือนสองข้างทางได้ร่วมตกแต่งประดับประดาด้วยโคมและทุง (ธงโบราณ) ไว้ที่หน้าบ้านอย่างสวยงามตระการตา ททท.นครพนม จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านมาร่วมสะสมบุญ สุขใจในธรรม ในงานเทศกาลวิสาขบูชาสกลนครในปีนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.นครพนม โทร 042-513490-1 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. โทร 042 513 490-1 E-mail: tatphnom@tat.or.th www.tatsanuk.blogspot.comอยากเป็นกำลังใจให้ Travel.thaiza.com อย่าลืมคลิกกดLike --->TravelThaizaFanpage ด้วยนะคะที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ททท.ขอเชิญร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชาที่ยิ่งใหญ่ ที่จังหวัดสกลนคร

ททท.ขอเชิญร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชาที่ยิ่งใหญ่ ที่จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัด งานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2556 ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2556 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร

อ่าน 3,865 คน SHARE ความคิดเห็น
1081009 ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารัก : เที่ยวสกลนครกับ'เปเล่'

1081009 ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารัก : เที่ยวสกลนครกับ'เปเล่'

1081009 ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารัก โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเสนอ... ความสนุกสุดน่ารัก กับ 1081009ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารัก ของ "เปเล่" คริสโทเฟอร์ วอชิงตัน ที่พาไปสัมผัสทุกมุมน่ารัก จังหวัดสกลนคร

อ่าน 5,259 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวงานประเพณีแห่ดาว สัมผัสลมหนาวที่จังหวัดสกลนคร ปี 2557

เที่ยวงานประเพณีแห่ดาว สัมผัสลมหนาวที่จังหวัดสกลนคร ปี 2557

ขอชวนเที่ยวงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส ที่ถนนคนเดินชุมชนท่าแร่ 23-24 ธันวาคม ปี 2557

อ่าน 2,053 คน SHARE ความคิดเห็น
ฉลองตรุษจีน 2557 สุดยิ่งใหญ่! ที่สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร

ฉลองตรุษจีน 2557 สุดยิ่งใหญ่! ที่สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร

ททท. ขอเชิญพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมฉลองตรุษจีน ประจำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่ ที่ จ.สกลนคร – นครพนม - มุกดาหาร

อ่าน 2,561 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอชวนเที่ยวงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาสสกลนคร ปี 2556

ขอชวนเที่ยวงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาสสกลนคร ปี 2556

ททท. ขอชวนมานับดาวในงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2556

อ่าน 2,838 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวบ้านโบราณ 100 ปี ที่หมู่บ้านท่าแร่ สกลนคร

เที่ยวบ้านโบราณ 100 ปี ที่หมู่บ้านท่าแร่ สกลนคร

หมู่บ้านท่าแร่ หมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย หมู่บ้านท่าแร่ หรือ ท่าแฮ่ เป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่มากกว่า 100 ปี

อ่าน 34,126 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่สกลนคร

เที่ยวเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่สกลนคร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก และสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดรายการนำเที่ยว “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คู่ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ

อ่าน 3,710 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขงฯนครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขงฯนครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร

ด้วยจังหวัดกลุ่ม “สนุก” ประกอบด้วย นครพนม – สกลนคร – มุกดาหาร มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า ได้กำหนดจัด งานประเพณีสงกรานต์ขึ้นในแต่ล่ะพื้นที่เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของไทย ที่ยังถือปฏิบัติ และสืบ

อ่าน 3,451 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. ขอเชิญร่วมฉลองตรุษจีนยิ่งใหญ่ ที่ จ.สกลนคร – นครพนม ปี 2556

ททท. ขอเชิญร่วมฉลองตรุษจีนยิ่งใหญ่ ที่ จ.สกลนคร – นครพนม ปี 2556

จังหวัดสกลนคร กำหนดจัด”งานตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ประจำปี 2556” ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณลานคนเมือง เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร

อ่าน 7,117 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน