Facebook Twitter
gPlus 
-

ข่าวสาร ท่องเที่ยว

|

ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง

ททท. & มูลนิธิสังคมสุขใจ ปลื้ม ทุกภาคส่วนตื่นตัววิถีอินทรีย์ “ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง” ในงานสังคมสุขใจ คึกคัก ท้าเที่ยวข้ามภาคโดนใจ ชม – ช้อป – ชิม สินค้าเกษตรอินทรีย์ แน่นสวนสามพราน จ. นครปฐม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ มูลนิธิสังคมสุขใจ ปลาบปลื้ม ทุกภาคส่วนพร้อมเพรียงร่วม “ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง” ในงานสังคมสุขใจ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ สวนสามพราน จ. นครปฐม คนตื่นตัววิถีอินทรีย์ แห่ร่วมงานอย่างคับคั่ง เที่ยวข้ามภาค และ 9 โซนกิจกรรมโดนใจ พร้อมร่วม ชม – ช้อป – ชิม สินค้าเกษตรอินทรีย์ล้นหลาม คาด 3 วัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน


     หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง” กล่าวว่า การจัดงานใน ปีนี้ ถือว่ามีคุณค่าและความหมายอย่างยิ่ง พลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย ขอเป็นกำลังใจให้ เดินหน้าพัฒนาต่อไป เพื่อร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ให้คงอยู่เพื่อประโยชน์และความสุขที่ยั่งยืนของประชาชนคนไทยในอนาคต “ ขอบคุณ ททท. และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น และขอแสดงความชื่นชมมูลนิธิสังคมสุขใจ ที่ขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล มาถึงจุดของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม พัฒนาทั้งโซ่อุปทาน ต้นน้ำ- กลางน้ำ-ปลายน้ำ ขับเคลื่อนแบบบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมสังคมแบบใหม่อย่างยั่งยืนผ่านโซ่อุปทานอินทรีย์ นับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศได้ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ” หม่อมหลวง ปนัดดา กล่าว นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวนครปฐม เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้นำผลผลิตมาจำหน่าย และได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรระบบอินทรีย์ จากปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ หรือเกษตรต้นแบบ อย่าง คุณประหยัด ปานเจริญ เจ้าของสวนผลไม้กว่า 80 ไร่ในพื้นที่ อ.สามพราน ที่ใช้เวลากว่า 10 ปี เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ จนประสบความสำเร็จ หรือเกร็ดความรู้จากคนต้นแบบอีกหลายๆ คน ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะ กับพื้นที่ ซึ่งไม่เฉพาะการพัฒนาคุณภาพดิน พัฒนาคุณภาพผลผลิต แต่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วย ถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการหมุนเวียน และกิน อยู่ อย่างปลอดภัย เพื่อให้นครปฐมเป็นต้นแบบของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน


     นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจ กล่าวว่า ภายใต้ แนวคิด “ตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง” ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จะได้มีโอกาสมาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งในงานสังคมสุขใจ แต่ละภาคีเครือข่าย ทั้งที่กำลังเริ่มต้น คนที่กำลังเรียนรู้ คนที่ทำสำเร็จแล้ว เยาวชนในโรงเรียนในนครปฐม ที่รวมถึงคนต้นแบบพลิกวิถีอินทรีย์จากหลายจังหวัด ได้มารวมกัน เพื่อส่งต่อความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่มาร่วมงาน ซึ่งในปีนี้ กิจกรรม สังคมสุขใจ ได้ขยายกว้างและมีความชัดเจน ภายใต้ความร่วมมือของ ททท. ทำให้ ทุกภาคส่วนสามารถเชื่อมโยงวิถีอินทรีย์กับการดำเนินชีวิต อาชีพ การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวได้ชัดเจน มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดกลุ่ม 9 โซนกิจกรรม ที่ผู้ชมงานสามมารถเลือกเข้าไปมีส่วนร่วม และให้ความสนใจตามความชอบ “ขอบคุณ ททท. ภาคีเครือข่าย รวมถึงเกษตรกร ที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ จนเกิดผลสำเร็จอย่าง ดียิ่ง และดีใจที่งานดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน มูลนิธิสังคมสุขใจ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการ สามพรานโมเดล ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติเพื่อสานต่อพระราชปณิธานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” นายอรุษ กล่าว


     นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า โครงการ เที่ยวตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง ในงานสังคมสุขใจ ถือเป็นกิจกรรมแรกที่ททท.ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจและกลุ่มภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ภายใต้โครงการ “ท้าเที่ยวข้ามภาค” ในการกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคและสร้างกระแสต่อเนื่องตลอดปี 2560 ด้วยการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่ท้าทายแปลกใหม่ และเชื่อมโยงกับประสบการณ์ท้องถิ่น (Local Experience) เพื่อเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยตลอดการจัดงานคาดว่าจะมีคนร่วมงานกว่า 20,000 คน มีเงินหมุนเวียนกว่า 270 ล้านบาท โดยกิจกรรมครั้งนี้ททท.จะ “ขอท้า” ให้คนไทยจากทุกภูมิภาคข้ามมาสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง ซึ่งภายในงานททท. ได้จัดนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท พร้อมแจกหนังสือคู่มือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท สำหรับผู้เข้าร่วมงานฟรี!! กว่า 20,000 เล่ม มีการจัดนิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแบบ Eco Tourism ในพื้นที่ภาคกลาง และยังได้รับเกียรติจาก คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี พรีเซ็นเตอร์โครงการท้าเที่ยวข้ามภาค เป็นแขกรับเชิญพิเศษ ร่วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ และร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อป พร้อมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จากคุณโก้ มิสเตอร์แซก แมน


     ทั้งนี้บรรยากาศทั่วไปภายในงานคึกคักทั้ง 9 โซนกิจกรรม เพราะแต่ละโซนมีความสนใจ ที่แตกต่างกัน อาทิ โซนจุดลงทะเบียน : แจกฟรีข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ คนละ1 กิโลกรัม จากคุณประกิต สุนประชา เกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล บริจาคให้ 1 ตัน โซน ร้านค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ : โดนใจแม่บ้าน นักช้อป มีผลผลิตอินทรีย์สดจากไร่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากชนิดมาให้เลือกสรร โซน Work Shop : มีการสอนการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ปั่นน้ำผักผลไม้จากพลังงานจักรยาน ส่วนเด็กๆก็สนุกกับการเรียน รู้วิถีเกษตรอินทรีย์ โซน ตลาดสุขใจ : มีอาหารอินทรีย์หลากหลายเมนูให้ลิ้มลอง โซน เวทีกลาง : ได้ฟังเรื่องเล่าดีๆ จากคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรง บอกเล่าศรัทธา ผลความสำเร็จที่ได้ทำ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจในการเปลี่ยนวิถีชีวิต อาทิ คุณโจน จันใด ผู้ก่อตั้ง พันพรรณ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี และคุณวิฑูรย์ เรืองเลิศ-ปัญญากุล ผู้อำนวยการ Greennet นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย


     อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค ลำดับต่อไปนั้นพบกันที่งาน บุรีรัมย์มาราธอน มาราธอนแห่ง อารยธรรม 2017 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และสามารถติดตามภารกิจคำ “ท้า” ในโครงการท้าเที่ยวข้ามภาคในหมวดอื่น ๆ ได้ผ่านทาง เว็บไซต์ www. ท้าเที่ยวข้ามภาค.com และ Facebook Fanpage ท้าเที่ยวข้ามภาค ส่วนงานสังคมสุขใจ จัดขึ้นเป็นพิเศษ ปีละครั้งเท่านั้น...!!! สำหรับผู้สนใจ ต้องการเชื่อมโยง ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน บนพื้นฐานธุรกิจ ที่เป็นธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ติดต่อขอรายละเอียดได้ ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ โทร 034-322588-93 หรือ Facebook/สามพรานโมเดล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ททท. ชวนม่วนซื่น เมืองหมอแคน แดนหมอลำ ในงานหมอลำคาร์นิวัล  2560

ททท. ชวนม่วนซื่น เมืองหมอแคน แดนหมอลำ ในงานหมอลำคาร์นิวัล 2560

การแสดงหมอลำ เรียกได้ว่าเป็นการแสดงพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน และถือเป็นภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัยมาจนถึงทุกวันนี้ 

อ่าน 1,016 คน SHARE ความคิดเห็น
5 ดาราสาวสุดปลื้มร่วมงาน ททท. Youtube Mini-Series ชุด “Women’s Journey”

5 ดาราสาวสุดปลื้มร่วมงาน ททท. Youtube Mini-Series ชุด “Women’s Journey”

สร้างกระแสความสนใจจากผู้คนได้ไม่น้อยเมื่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ประกาศเปิดโครงการ Youtube Mini-Series & Music Campaign

อ่าน 596 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. ต้อนรับปีใหม่ ด้วยมิวสิกวิดีโอ  “เที่ยวเมืองไทยกันเหอะ...ดีกว่าเยอะ”

ททท. ต้อนรับปีใหม่ ด้วยมิวสิกวิดีโอ “เที่ยวเมืองไทยกันเหอะ...ดีกว่าเยอะ”

ททท. ต้อนรับปีใหม่ ด้วยมิวสิกวิดีโอ  “เที่ยวเมืองไทยกันเหอะ...ดีกว่าเยอะ”  ดึงศิลปินดัง  อิน บูโดกัน  ร่วมขับร้อง

อ่าน 807 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. ชวนเที่ยวไทยเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่ว 5 ภาค

ททท. ชวนเที่ยวไทยเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่ว 5 ภาค

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์สุดพิเศษในเส้นทางการทรงงานของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใน 5 ภาคทั่วไทย

อ่าน 739 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. เดินหน้าจัด Ride to Khong’s Legendary ครั้งที่ 2

ททท. เดินหน้าจัด Ride to Khong’s Legendary ครั้งที่ 2

ท้านักปั่นไทย-เทศ พิสูจน์กำลังในการแข่งขัน 4 จังหวัดภาคอีสาน ระยะทาง 300 กม.

อ่าน 505 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. เชิญชวนประกวด รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่11

ททท. เชิญชวนประกวด รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่11

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงานและผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยร่วมส่งผลงานด้านการท่องเที่ยวเข้าประกวด รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

อ่าน 795 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. ปักหมุด 4 จ.อีสาน จัด Ride to Khong’s Legendary ปี 2

ททท. ปักหมุด 4 จ.อีสาน จัด Ride to Khong’s Legendary ปี 2

นายมรกต สุดดี (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานพิธีปักหมุดเตรียมจัดมหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย Ride to Khong’s Legendary ครั้งที่ 2

อ่าน 1,422 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท.ร่วมภาคเอกชน จัดงานอินเตอร์เนชั่นแนล บางกอกไบค์ ครั้งที่ 8

ททท.ร่วมภาคเอกชน จัดงานอินเตอร์เนชั่นแนล บางกอกไบค์ ครั้งที่ 8

ททท.ร่วมภาคเอกชน จัดงาน"อินเตอร์เนชั่นแนล บางกอกไบค์ ครั้งที่ 8”ขนจักรยานนวัตกรรมใหม่โชว์ในงาน คาดเงินลงสู่ชุมชน 1500 ล้านบาท/ปี

อ่าน 1,074 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. ชวนเที่ยว สงกรานต์ 2 แผ่นดิน ล้านนาตะวันออก

ททท. ชวนเที่ยว สงกรานต์ 2 แผ่นดิน ล้านนาตะวันออก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม สวัสดีล้านนาตะวันออก สะบายดีหลวงพระบาง ในเส้นทาง สงกรานต์ 2 แผ่นดิน ล้านนาตะวันออก @ ล้านช้าง

อ่าน 1,139 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน