Facebook Twitter
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

ซอกแซกย่านฝั่งธน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

หากได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี เพียงแค่ข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ท่านก็จะได้ชมความงามอันน่าทึ่งของสถาปัตยกรรมของวัดในต้นรัตนโกสินทร์หลายวัด ทั้งยังได้ทำบุญ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งที่อยู่ติดกับเชิงสะพานพุทธ เลียบถนนประชาธิปก โดยสามารถเห็นพระเจดีย์ใหญ่สีขาวได้อย่างชัดเจน และจากที่มีโครงการบูรณะพระเจดีย์ที่มีอายุครบ 189 ปีของวัด จึงได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และช่วงที่มานี้เป็นช่วงของงานประจำปี ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม


     บริเวณรอบพระบรมธาตุมหาเจดีย์มีภาพแสดงประวัติของวัดและภาพในอดีตผ่านกาลเวลามากว่า 180 ปี ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ครั้งเมื่อเสด็จมายังวัด และเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางวัดได้รวมภาพแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยของประชาชนที่มีต่อพระองค์จากอินสตราแกรมมารวมเป็นภาพขนาดใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจและสวยงาม     บริเวณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเดิมเป็นสวนกาแฟในพื้นที่ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาพระคลัง ได้สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2371 แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3 ทรงพระราชทานนามว่า "วัดประยุรวงศาวาส" หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "วัดรั้วเหล็ก" เพราะมีรั้วเหล็กเป็นกำแพงวัดอยู่เป็นตอนๆ ทำเป็นรูปอาวุธ หอก ดาบ และขวาน (ขวานสามหมื่น ปืนสามกระบอก หอกสามแสน) โดยรั้วเหล็กนี้สมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์สั่งเข้ามาจากประเทศอังกฤษแล้วถวายแด่รัชกาลที่ 3 เพื่อล้อมเป็นกำแพงพระราชวังแต่พระองค์ไม่โปรด สมเด็จเจ้าพระยาจึงมาใช้ล้อมเป็นกำแพงในวัด


     ระหว่างทางเข้าพระบรมธาตุปฐมเจดีย์ นั้น จะเป็นพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร จัดแสดงพระกรุและของมีค่าที่ค้นพบบนองค์พระบรมธาตุฯ เดิมคือหอพรินทรปริยัติธรรมศาลาเป็นห้องอ่านหนังสือสำหรับประชาชน ถือเป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นศิลปโบราณสถานวัตถุของชาติเมื่อ พ.ศ. 2492     ก่อนขึ้นพระเจดีย์มีที่บูชาประทีปเทียนหอม ตีระฆังและทองที่จะใช้ขึ้นไปปิดองค์พระบรมสารีริกธาตุด้านบน


     ภายในเป็นที่ถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ มีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่4 และ 5 ประวัติความเป็นมาของผู้สร้างพระเจดีย์ ภาพในอดีต กำหนดการและแนวทางในการบูรณะ ด้านบนแต่ละช่องจะมีพระประจำวันประดิษฐานอยู่ ทางออกจะเป็นทางลอดเล็กๆ ก่อนไปชมทัศนีภาพโดยรอบพระเจดีย์     ภายในวัดนั้นจะมีวิหารหลวงพ่อแก้ว ว่ากันว่าเป็นอาจารย์สอนหนังสือของคนในตระกูลบุนนาค ส่วนพระอุโบสถกำลังบูรณะ จึงเข้าชมในพระวิหารที่หน้าบันเป็นลายดอกพุดตานสวยงามอ่อนช้อย ปิดทองประดับกระจก เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธนาค พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่มากับพระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิเช่นเดียวกันกับพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก พระพุทธนาคนี้ได้รับอัญเชิญจากจังหวัดสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ ณ พระวิหารวัดประยุรวงศาวาส เมื่อ พ.ศ. 2374 พุทธศาสนิกชนไทยและจีนให้ความเคารพบูชาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธนาคเป็นอย่างยิ่ง กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพระวิหารและพระพุทธนาคเป็นศิลปโบราณสถานวัตถุของชาติและพระศาสนาเมื่อ พ.ศ. 2492


     และ “เขามอ” มาจากคำว่า “ถมอ” ในภาษาเขมร แปลว่าก้อนหิน เป็นภูเขาจำลองเขามอขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่ในสระ นิยมใช้ตกแต่งพระอารามหรือพระราชอุทยาน เป็นดั่งรมณียสถานที่สวยงามเพื่อดึงดูดใจผู้คนให้มาพักผ่อนเที่ยวชมเข้าวัดทำบุญ เขามอสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระอารามเมื่อ พ.ศ.2371โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) ได้รับพระราชทานหยดเทียนขี้ผึ้งที่ทับถมเป็นเวลานานในห้องสรงจากรัชกาลที่3 มาใช้เป็นแบบในการสร้างเขามอที่ก่อขึ้นจากหินเป็นจำนวนมาก มียอดลดหลั่น ชะง่อนผาสูงชันลักษณะคล้ายหยดน้ำตาเทียน แวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานา เป็นที่ประดิษฐานพระสถูปเจดีย์ พระปรางค์ พระวิหารหลวงจำลอง พระมณฑปทรงโกธิก เจดีย์และศิลปะแบบจีน สังเวชนียสถานจำลอง ศาลาสุวพักตร์วิไลยพรรณ พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 5 กับเจ้าคุณพระยูรวงศ์ (แพ บุนนาค) ศิลปะแบบเรอเนซองส์     พระมณฑปทรงโกธิกจำลอง ประดิษฐานหลวงพ่อแขก เนื่องจากมีพระพักตร์ในแบบอินเดียโบราณคล้ายคลึงศิลปะคันธาระ
     อนุสาวรีย์ปืนสามกระบอก สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ปืนใหญ่ที่เตรียมทำเป็นไฟพะเนียงเกิดแตกในงานฉลองสมโภชพระอารามเมื่อ พ.ศ.2379 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 7 คน และบาดเจ็บจำนวนมาก ในครั้งนั้นหมอบรัดเลย์ที่พักอยู่ไม่ไกลได้มาทำการผ่าตัดฃ่วยชีวิตพระที่บาดเจ็บและเป็นการผ่าตัดครั้งแรกในสยาม

     ภายในสระน้ำรอบๆ เขามอจะมีเต่าอยู่เป็นจำนวนมาก


     วัดประยุรวงศาวาสถือเป็นวัดใหญ่ที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่ามากมายให้ผู้ได้มาเข้าวัดทำบุญ ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์จากของจริงที่ได้รับการบูรณะให้สวยงามดั่งเดิม ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


เครดิต : https://www.facebook.com/Watprayoon/
http://www.watprayoon.com/main.php

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซอกแซกย่านฝั่งธน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ซอกแซกย่านฝั่งธน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

หากได้มาฝั่งธนบุรี เพียงแค่ข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ท่านก็จะได้ชมความงามอันน่าทึ่งของสถาปัตยกรรมของวัดในต้นรัตนโกสินทร์หลายวัด

อ่าน 745 คน SHARE ความคิดเห็น
เจ๋ง! ทะเลทรายสีขาว สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ของรัฐนิวเม็กซิโก

เจ๋ง! ทะเลทรายสีขาว สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ของรัฐนิวเม็กซิโก

ห่างจากแอละโมกอร์โดศูนย์กลางเศรษฐกิจของรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่าน 334 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวสุดทึ่ง! ดำน้ำชม การนอนของวาฬหัวทุย ในทะเลแคริบเบียน

ท่องเที่ยวสุดทึ่ง! ดำน้ำชม การนอนของวาฬหัวทุย ในทะเลแคริบเบียน

นักถ่ายภาพสัตว์ป่าชาวสวิส Franco Banfi ละทีมนักดำน้ำหลายคนได้ติดตามปลาวาฬหัวทุยนอกชายฝั่ง

อ่าน 1,192 คน SHARE ความคิดเห็น
5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมิวนิก

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมิวนิก

มิวนิก เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง ที่มีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นออกมาจากที่อื่นๆ ของเยอรมัน แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้มีตึกรามที่มากมาย

อ่าน 642 คน SHARE ความคิดเห็น
ตลาดดอนหวาย ความคึกคักของนักท่องเที่ยวและอาหารไทยหลากหลาย

ตลาดดอนหวาย ความคึกคักของนักท่องเที่ยวและอาหารไทยหลากหลาย

ที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ให้ผู้คนมาท่องเที่ยวอยู่เสมอมาในจังหวัดนครปฐมคงไม่พ้นตลาดน้ำดอนหวาย

อ่าน 715 คน SHARE ความคิดเห็น
โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

เปิดโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 756 คน SHARE ความคิดเห็น
ชมทุ่งดอกกระเจียว @ ชัยภูมิ บานสะพรั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ชมทุ่งดอกกระเจียว @ ชัยภูมิ บานสะพรั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

เวียนมาอีกรอบกับ เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน @ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560  ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

อ่าน 1,392 คน SHARE ความคิดเห็น
ย้อนยุคไปกับ 'ชมเฌย' สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจ

ย้อนยุคไปกับ 'ชมเฌย' สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจ

ชมเฌย ที่เที่ยวถ่ายรูปย้อนยุคสุดชิค ที่นี่จำลองสถานที่ ขนาด 6 ไร่เป็นเมืองย้อนยุค แบ่งเป็น 2 โซน

อ่าน 1,020 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน