Travel Update :

ความมหัศจรรย์แห่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


เขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เที่ยวเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่นอกจากจะมีความสวยงามทางด้านธรรมชาติ และสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้วนั้น สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือ อาณาเขตและบริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 4 จังหวัดด้วยกัน ได้แก่ จังหวัดสระบุรี , จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นถูกรายล้อมไปด้วยพื้นที่ของ 4 จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น หากลองนึกดูเล่น ๆ ขนาดของพื้นที่ก็คงจะกว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เที่ยวเขาใหญ่

        สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นอกจากจะมีพื้นที่กว้างขวางเกินคาด ถึงขนาดพื้นที่ขยายตัวไปถึง 4 จังหวัดด้วยกันจนกลายเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจของผู้คนที่เพิ่งรู้ในกรณีนี้ อีกหนึ่งความอัศจรรย์ใจที่เราสามารถรับรู้ได้อีกนั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังได้ถูกประกาศให้เป็น "มรดกโลกทางธรรมชาติ" จากองค์กรยูเนสโกโดยตรง พร้อมทั้งได้รับการบันทึกสถิติว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศบริสุทธิ์ 1 ใน 7 ของโลก

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เที่ยวเขาใหญ่

        อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดปี จนกระทั่งได้มีผู้นำองุ่นพันธุ์ไวน์ต่างๆ มาทำการเพาะปลูกเป็นไร่ขนาดใหญ่ และขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ ทำให้เกิดอุตสาหกรรมไวน์หลากหลายแห่งด้วยกัน ภายใต้การดูแลจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเอง

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เที่ยวเขาใหญ่

        นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงมีอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงการซื้อขายผลิตผลทางด้านการเกษตรที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จัดทำขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และแหล่งช็อปปิ้งที่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจในสไตล์ยุโรปภายใต้แบรนด์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองค่ะ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เที่ยวเขาใหญ่ภาพ: แฟนเพจ Khao Yai National Park-THAILAND-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (Official)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: