Facebook Twitter
gPlus 
-

ข่าวสาร ท่องเที่ยว

|ด้วยจังหวัดกลุ่ม “สนุก” ประกอบด้วย นครพนม – สกลนคร – มุกดาหาร มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า ได้กำหนดจัด งานประเพณีสงกรานต์ขึ้นในแต่ล่ะพื้นที่เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของไทย ที่ยังถือปฏิบัติ และสืบทอดต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ ด้วยความหมายและคุณค่า ต่อครอบครัว ทำให้เกิดความรัก ความผูกพันในครอบครัว ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้มาทำบุญร่วมกัน ลูกหลานมารดน้ำขอพรจากพ่อแม่เพื่อเป็นสิริ มงคลในการเริ่มต้นวันปีใหม่ ถือเป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญู สำหรับผู้ทำงานอยู่ห่างไกลได้กลับบ้านมาปรนนิบัติผู้มีพระคุณที่ยังมีชีวิตอยู่หรือทำบุญ อุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

      นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า คำว่า ”สงกรานต์” มาจากภาษาสันสฤต แปลว่า “ก้าวขึ้น” หรือ “ผ่าน” หรือ “เคลื่อนย้าย” หมายถึง การเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่ง ซึ่งเมื่อ พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ เมื่อใดก็ตามจะเป็น สงกรานต์ปี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “มหาสงกรานต์” ถือเป็นวันปีใหม่ตามคติพราหมณ์ โดยเป็นการนับทางสุริยคติ ดังนั้น การกำหนดนับวันสงกรานต์จึงตกอยู่ ในช่วงระหว่างวันที่ 13, 14 หรือ 15 เมษายน ซึ่งแต่ละวันจะมีชื่อเรียกเฉพาะดังนี้

      วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” หมายถึง วันที่พระอาทิตย์เคลื่อนที่เข้าสู่ราศีเมษอีกครั้ง หลังจากที่ผ่านเข้าสู่ราศีอื่นๆครบ 12 เดือน

      วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า “วันเนา” หมายถึง วันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เข้าสู่ราสีเมษประจำที่เรียบร้อยแล้ว

      วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า “วันเถลิงศก” เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ถือเป็นวันเริ่มปีศักราชใหม่ การที่กำหนดให้อยู่ในวันนี้นั้น เพื่อให้แน่ใจว่าดวงอาทิตย์ โคจรขาดจากราศีมีนขึ้นอยู่กับราศีเมษแน่นอนแล้วอย่างน้อย 1 องศา

      ปีนี้ วันที่ 13 เมษายน 2556 “วันมหาสงกรานต์” ตรงกับวันเสาร์ ดังนั้น นางสงกรานต์ในปีนี้ ชื่อว่า “มโหธรเทวี” ทัดดอกสามหาว ประดับนิลรัตน์ ภักษาหาร เนื้อทราย อาวุธขวาจักร ซ้ายตรีศูล พาหนะนกยูง

      “สงกรานต์” เทศกาลใหญ่ประจำปีที่คนไทยรอคอย นอกจากการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เล่นน้ำสงกรานต์ ชมขบวนแห่นาง สงกรานต์ ร่วมงานรื่นเริงต่างๆ แล้ว วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นของไทยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง นับเป็นเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์ น่าเรียนรู้ น่าสัมผัส ไม่แพ้กัน ได้แก่

      จังหวัดนครพนม กำหนดจัดงาน “เทศกาลสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ประจำปี 2556” ในปีนี้เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน 2556 โดยจัดใน 2 พื้นที่ของ จ.นครพนม คือ 1. อำเภอเมืองนครพนม เริ่มกิจกรรมในวันที่ 12 เม.ย. 56 กับการแข่งขันสะบ้าทอย การละเล่นพื้นบ้านที่หาชม ได้ยากในปัจจุบัน วันที่ 13 เม.ย. 56 พิธีตบปะทาย สรงน้ำพระ ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ที่เริ่มตั้งต้นขบวนที่ ถ.เฟื่องนคร บริเวณหน้าธนาคารออมสิน เคลื่อนขบวนไปจนถึงบริเวณจัดงานตรงหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ การออกร้านข้าวปุ้น และการประกวดเทพีสงกรานต์ วันที่ 13-15 เม.ย.56 กิจกรรมเล่น น้ำสงกรานต์ถนนข้าวปุ้น “กลางวันคึกคัก กลางคืนครึกครื้น” ณ บริเวณย่านอาคารเมืองเก่า ถ.เฟืองนครและ ถ.สุนทรวิจิตร และ 2. อำเภอเรณูนคร กำหนดจัด งาน “สงกรานต์เรณูนคร” ในระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2556 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเรณูนคร และลานหน้าวัดพระธาตุเรณู กิจกรรมในงาน ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ ขบวนแห่พระองค์แสน และขบวนแห่เทพีสงกรานต์ การจัดซุ้มวัฒนธรรมวิถีชีวิตของ ชาวผู้ไทยเรณูนคร การประกวดขบวนรถแห่เทพีสงกรานต์ การประกวดนางฟ้าจำแลง การแข่งขันชกมวยไทย และสนุกสนานกับการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถี ไทยของชาวเรณูนคร

      จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดงาน "สงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอลล์" ในระหว่าง วันที่ 12-15 เมษายน 2556 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร, การแสดงศิลปวัฒนธรรมและ ขบวนแห่, มหกรรมอาหารปลอดภัย, การแสดงคอนเสิร์ตจากเหล่าดีเจชั้นนำของประเทศไทยประกอบการแสดงแสง สี เสียง กิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ ภาย ใต้ท้องฟ้าและฝนจำลอง ณ ลานคนเมือง จ.สกลนคร

      จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงาน“สงกรานต์สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน ไทย-ลาว-เวียดนาม” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 ณ บริเวณลานหน้าวัด ศรีสุมังค์และตลาดอินโดจีน กิจกรรมในงานได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีแห่เครื่องบรรณการ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ขบวนอัญเชิญพระพุทธสิงห์สอง พระพุทธมิ่งมงคลมุกดาหาร ขบวนรถบุปผาชาติ 3 ชาติ และขบวนแห่สงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สนุกสนานไปกับกิจกรรมเล่นน้ำที่ ถนนเข้าเปียกและประกวดซุ้มเล่นน้ำ ณ สี่แยกเมืองใหม่-ศาลาเรารักมุกดาหาร การประกวดนางงามสองฝั่งโขง มหกรรมอาหารไทย-อินโดจีน การแสดงศิลป วัฒนธรรมไทย ลาว เวียดนาม และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.นครพนม โทร 042-513490-1 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. โทร 042 513 490-1 E-mail: tatphnom@tat.or.th www.tatsanuk.blogspot.comอยากเป็นกำลังใจให้ Travel.thaiza.com อย่าลืมคลิกกดLike --->TravelThaizaFanpage ด้วยนะคะที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวอยุธยา สนุกสนานรับหน้าร้อนกับประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ปี 25

เที่ยวอยุธยา สนุกสนานรับหน้าร้อนกับประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ปี 25

ขอชวนเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนุกสนานไปกับประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ปี 2555 ในช่วงระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2555 ณ บริเวณรอบเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดทองบ่อ ตำบลเสากระโดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอย

อ่าน 9,975 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา ปี 2557

เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา ปี 2557

ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชุมชนชาวบ้านแสงภา ด้วยการร่วม งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 เมษายน ปี 2557 เวลา 09.00-21.00 น. ณ วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา ตำบลแสงภา อำเ

อ่าน 2,074 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ปี 2557

ขอชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ปี 2557

ขอชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

อ่าน 3,517 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ขอชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สงกรานต์ยังไม่จบ อย่าเพิ่งทิ้งปืนฉีดน้ำ ไปเล่นน้ำสงกรานต์พระประแดง ร่วมกิจกรรมมอญมากมาย ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2556 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

อ่าน 3,965 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขงฯนครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขงฯนครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร

ด้วยจังหวัดกลุ่ม “สนุก” ประกอบด้วย นครพนม – สกลนคร – มุกดาหาร มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า ได้กำหนดจัด งานประเพณีสงกรานต์ขึ้นในแต่ล่ะพื้นที่เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของไทย ที่ยังถือปฏิบัติ และสืบ

อ่าน 3,428 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ถนนกล้วยตาก จังหวัดพิษณุโลก ปี 2556

ขอชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ถนนกล้วยตาก จังหวัดพิษณุโลก ปี 2556

หน้าร้อนอีกปีแล้วนะคะ สงกรานต์นี้มีที่เที่ยวสาดน้ำคลายร้อนกันหรือยังคะ ถ้ายังไม่มีทราเวลไทยซ่าส์ขอแนะนำให้คุณเดินทางไปร่วมงาน "ประเพณีสงกรานต์ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหาร และพิษณุโลกแกรนด์เซลส์ ประจำปี 2556"

อ่าน 5,962 คน SHARE ความคิดเห็น
สัมผัสประเพณีสงกรานต์ร่วมสมัยในงาน'สงกรานต์ 2 วิถี ที่ขอนแก่น'

สัมผัสประเพณีสงกรานต์ร่วมสมัยในงาน'สงกรานต์ 2 วิถี ที่ขอนแก่น'

ใกล้วันสงกรานต์เข้ามาแล้ว ปีนี้ไปสาดน้ำคลายร้อนกันที่ไหนดีคะ ถ้ายังนึกไม่อยากทราเวลไทยซ่าส์ขอแนะนำให้คุณไปอิ่มเอิบวิถีเดิมแท้และ รื่นเริงสงกรานต์ร่วมสมัย กับงาน"สงกรานต์ 2 วิถี ที่ขอนแก่น" โดยจุดแรกจะถูกจัดขึ้นบริเวณถนนข้าวเหนี

อ่าน 4,053 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท.เชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์อีสานหนองคาย ปี2556

ททท.เชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์อีสานหนองคาย ปี2556

ขอชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์อีสานหนองคาย ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 18 เมษายน 2556 ณ บริเวณเทศบาลเมืองหนองคาย และวัดโพธิ์ชัย ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอันดีงาม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวขอ

อ่าน 7,022 คน SHARE ความคิดเห็น
“งานประเพณีสงกรานต์ และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว”

“งานประเพณีสงกรานต์ และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเลย ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมที่เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของ ชุมชนชาวบ้านแสงภา ด้วยการร่วม “งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว” หนึ่งเดียวในประเ

อ่าน 3,482 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน