Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ค้นหา : Pozzo di S. Patrizio

Pozzo di S. Patrizio สถาปัตยกรรมท่อระบายน้ำโบราณอันยิ่งใหญ่

Pozzo di S. Patrizio สถาปัตยกรรมท่อระบายน้ำโบราณอันยิ่งใหญ่

Pozzo di S. Patrizio โบราณสถานซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ภาคกลางของประเทศอิตาลี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1527-1537

อ่าน 563 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน