Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ค้นหา : Hof

โบสถ์ฮอฟ สถาปัตยกรรมหลังคาทุ่งหญ้า ณ ไอซ์แลนด์

โบสถ์ฮอฟ สถาปัตยกรรมหลังคาทุ่งหญ้า ณ ไอซ์แลนด์

ฮอฟ (Hof) คือชื่อของหมู่บ้านเล็กๆในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ เอกลักษณ์ของหมู่บ้านในไอซ์แลนด์จะมีสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรืองที่ถูกมุมด้วยต้นหญ้า เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในยุโรปเหนือ ช่วงต้นของยุคเหล็ก

อ่าน 1,358 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน