Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

เสมือนได้เยือนถิ่นแม่นาคกับ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพระโขนง

หลายคนอาจไม่รู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ประกอบด้วยเขต 50 เขตได้มีโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสภาพสิ่งแวดล้อมเดิมก่อนความเปลี่ยนแปลงและความเจริญของสังคมเมืองจะกลืนหายไป การเพิ่มจำนวนของที่อยู่อาศัย เป็นเหตุให้พื้นที่เดิมเป็นที่ราบลุ่มห้วยหนองคลองบึงอันเป็นที่มาของชื่อหลายๆ เขตนั้นเปลี่ยนสภาพไป จึงเป็นเรื่องดีที่มีการรักษาเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในรูปของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป แต่บางเขตนั้นก็ไม่สำเร็จเพราะขาดปัจจัย องค์ประกอบหลักฐานข้อมูลที่เพียงพอ จึงจะทำให้พิพิธภัณฑ์ของเขตนั้นมีความน่าสนใจต่อผู้เข้าชม อย่างเช่นเขตพระโขนงที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล สมเด็จพระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพระโขนงที่ชั้น 3 ของพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


     เมื่อลงทะเบียนเข้าชมแล้ว ภายในแม้ไม่ใหญ่มากแต่ก็บรรจุความรู้และความน่าสนใจหลายอย่างในเขตพระโขนงโดยมีแผนที่ท่องเที่ยวในเขตพระโขนงและสิ่งน่าสนใจในพื้นที่นั้นๆ ให้ได้ไปแวะชมตามความสนใจและความสะดวก อย่างเช่น วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดบุญรอดธรรมาราม สวนนกาโรงกลั่นบางจาก และแสดงประวัติของเขตพระโขนงว่าเดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครเขื่อนขันธ์แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดพระประแดงซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเขตหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ชื่อพระโขนงนั้นเพราะอยู่ริมคลองพระโขนง แต่เดิมเป็นที่ราบลุ่มทำเกษตรเป็นหลัก ต่อมาอำเภอพระโขนงเริ่มเป็นชุมชนหนาแน่น มีการค้าขาย อุตสาหกรรม กลายเป็นศูนย์รวมการคมนาคมทางน้ำราชการได้โอนอำเภอพระโขนงมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร


     วิถีชีวิตของคนพระโขนงในสมัยก่อนมีอาชีพเกษตรกรทำนาเป็นหลัก โดยขายข้าวเป็นเกวียน เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้แรงงานก็จะพึ่งพาอาศัยไหว้วานเพื่อนบ้านมาลงแขกเกี่ยวข้าว และลำคลองก็เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญเพราะเชื่อมต่อกันหมดไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอย่างบางนา บางบอน ในหน้าน้ำก็มีการค้าทางน้ำจึงกลายเป็น “ตลาดน้ำ” ขนาดย่อม ภายในพิพิธภัณฑ์จึงได้มีแบบบ้านเรือนไทยและเรือพายจำลอง รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เสื้อผ้าในชีวิตประจำวันของชาวพระโขนงสมัยก่อนจัดแสดงไว้


     ภายในชุมชนพระโขนงเมื่อมีเวลาว่างจึงได้มีการรวมกลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพาราโดยมีผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกเขตเข้าเยี่ยมชมเป็นตัวอย่างนำไปปฏิบัติตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปังจากธัญพืชที่ได้ปรับเปลี่ยนมาจากน้ำพริกปลาอบแห้งที่เป็นของดีชุมชนแต่ประสบปัญหาไม่มีที่วางตลาด คนในชุมชนจึงช่วยกันซื้อรับประทานกันเองด้วย น้ำพริกลุงพุดอันเป็นสูตรของลุงพุดที่ทำกินในครัวเรือนแล้วจึงทำขายจนกลายเป็นของดีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


     กังหันชัยพัฒนา พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9 ที่พระราชทานให้แก่คนไทยในการบำบัดน้ำเสียด้วยค่าใช้จ่ายราคาถูกแบบไทยทำไทยใช้ และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม


     นอกจากนื้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ชาวบ้านนำมาบริจาคเพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นชุมชนของตนไว้ ไม่ว่าจะเป็นหีบพระธรรม ทับทิมโลหะตามความเชื่อของคนจีนที่นิยมมอบให้กันเป็นที่ระลึก ธนบัตรเก่า เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ไหดินเผาที่นิยมใส่เกลือ ใส่เครื่องปรุงอาหาร ใช้ถนอมอาหาร เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ถ้วยชามเครื่องเคลือบเบญจรงค์     ในเขตพระโขนงบริเวณวัดธรรมมงคลนี้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกใช้เป็นคลังแสงของกองทัพญี่ปุ่น จึงถูกระเบิดลงบ่อยครั้งและเกิดไฟไหม้จนพื้นที่นี้เรียบราบ ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูจนมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นดังเดิม และเมื่อสงครามสิ้นสุดทหารญี่ปุ่นได้มอบดาบซามูไรไว้ให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นที่ระลึกและได้จัดแสดงไว้ที่นี่ด้วย


     ไม่ว่าที่ใดที่ได้ผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัย ต่างมีเรื่องเล่ามีประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงแม้จะไม่อาจหยุดยั้งได้ แต่หากชนรุ่นหลังไม่ลืมเลือน เก็บรักษาไว้เพื่อบอกเล่าให้ชนรุ่นต่อไปได้รับรู้ถึงความเป็นมา ก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นในจิตสำนึกไม่มีวันลืมเลือน เป็นดั่งสมบัติของชาติสืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสมือนได้เยือนถิ่นแม่นาคกับ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพระโขนง

เสมือนได้เยือนถิ่นแม่นาคกับ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพระโขนง

หลายคนอาจไม่รู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ประกอบด้วยเขต 50 เขตได้มีโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสภาพสิ่งแวดล้อม

อ่าน 363 คน SHARE ความคิดเห็น
ย้อนตำนานรักแม่นาคพระโขนง ณ วัดมหาบุศย์

ย้อนตำนานรักแม่นาคพระโขนง ณ วัดมหาบุศย์

ในเขตพระโขนงอันเป็นเขตเก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ มีตำนานเรื่องเล่ามากมายริมคลองพระโขนง

อ่าน 177 คน SHARE ความคิดเห็น
โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

เปิดโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 67 คน SHARE ความคิดเห็น
ชมทุ่งดอกกระเจียว @ ชัยภูมิ บานสะพรั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ชมทุ่งดอกกระเจียว @ ชัยภูมิ บานสะพรั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

เวียนมาอีกรอบกับ เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน @ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560  ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

อ่าน 376 คน SHARE ความคิดเห็น
ย้อนยุคไปกับ 'ชมเฌย' สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจ

ย้อนยุคไปกับ 'ชมเฌย' สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจ

ชมเฌย ที่เที่ยวถ่ายรูปย้อนยุคสุดชิค ที่นี่จำลองสถานที่ ขนาด 6 ไร่เป็นเมืองย้อนยุค แบ่งเป็น 2 โซน

อ่าน 258 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวในบรรยากาศคลาสสิกชิลๆ ริมถนนสีลมที่ Baan Silom

ท่องเที่ยวในบรรยากาศคลาสสิกชิลๆ ริมถนนสีลมที่ Baan Silom

บนถนนสีลมที่ในวันทำงานจะคลาคล่ำไปด้วยคนทำงาน การจราจรคับคั่ง ในอดีตแถบนี้ก็มีประวัติศาสตร์มายาวนาน

อ่าน 185 คน SHARE ความคิดเห็น
CORI หมอนรองท่องเที่ยว แบบ Full Option

CORI หมอนรองท่องเที่ยว แบบ Full Option

ต่อให้คุณเป็นคนที่สวยหรือหล่อสักแค่ไหน เวลาคุณเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆก็มักจะมีบางสถานการณ์ที่ทำให้ความสวย

อ่าน 102 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวไปในโลกศิลปะที่หอศิลป์กรุงไทย

ท่องเที่ยวไปในโลกศิลปะที่หอศิลป์กรุงไทย

หากใครได้มาเที่ยวแถวเยาวราช นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินค้าหลากหลายทั้งปลีกและส่ง ร้านอาหารรสเลิศที่เป็นตำนานมากมายแล้ว

อ่าน 583 คน SHARE ความคิดเห็น
สัมผัสประสบการณ์ใหม่บนเรือดำน้ำ The Neyk การท่องเที่ยวใต้ทะเลลึก

สัมผัสประสบการณ์ใหม่บนเรือดำน้ำ The Neyk การท่องเที่ยวใต้ทะเลลึก

ต้องยอมรับจริงๆว่าเทรนเรือดำน้ำกำลังมาแรง รวมถึงร้านอาหารใต้น้ำ โรงแรมใต้น้ำ เป็นสิ่งที่ขยันสร้างเพื่อแข่งขันทางด้าน

อ่าน 533 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน